.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2022-03-03

.

Airdeconut-myntet

Den stora Silverdale-skatten är nu utställd på Jorvik Viking Center i York. Skatten innehåller armringar, silverbarrer och drygt 200 mynt. Ett av mynten är det unika Airdeconut-myntet som reser frågor kring Danmarks tidiga historia.


England omkring år 900

Skatten upptäcktes år 2011 i Silverdale i Lancashire i England. Den anses vara nedlagd omkring år 900 och är en vikingatida silverdepå − en av de större som har upphittats i England. Av särskilt intresse är den penny som på åtsidan bär omskriften AIRDECONUT och där det i fältet finns en bild av ett kors. På frånsidan visas text som antyder kungavärdighet.


Förstoring 4 ggr
Silverpenny, ca år 900. Myntort York?
Diameter: ca. 20 mm.   Vikt: drygt ett gram.
Åtsida: AIRDECONUT har tolkats som Harthacnut eller Hardeknut.
Frånsida: DNS REX   ska utläsas: Dominus - Rex (herre & kung)
Bokstäverna är arrangerade i korsform
Foto: British Museum


Vem var då den man som omnämns på myntet? Vi vet inte. Under perioden 895-905 regerade vikingahövdingarna Siefred och Cnut i York men någon Airdeconut eller Harthacnut eller Hardeknut känner vi inte till vid den tiden i England. För historikerna är detta ett mysterium.

Följande skandinaviska hövdingar regerade i York (eller Jorvik som de sade på den tiden) under åren 876 - 927:

    Halvdan Ragnarsson   876 − 877
    877 − 883 interregnum
    Guthred c.883 − 895
    Siefred 895 − 900
    Cnut 900 − 905 möjligen samregerade Siefred och Cnut en tid
    Halfdan II & Eowils 906 − 910 samregerade[1].
    910 − 918 interregnum
    Ragnald I 918 − 921
    Sihtric I 921 − 927

Den anglosaxiske kungen Æthelstan av Wessex tog makten i York år 927. Därmed var han kung över hela England.


Ett dokument från Polen ger ledtrådar

Den svenske arkeologen Sven Rosborn har nyligen, med hjälp av vänner från Polen, lyckats få fram nya uppgifter med hjälp av en avskrift av en förlorad handskrift (Gesta Wulinensis) som sträcker sig från tidigt 900-tal och framåt[2].

Avskriften är daterad till år 1963, och enligt den ska en man vid namn Knut ha erövrat landet Northumbria strax före eller under den tid då Benedictus IV var påve i Rom. Knut beskrivs som en mycket reslig karl, huvudet högre än människorna i hans omgivning. Av den anledningen kallades han av befolkningen i Northumbria för Aidire, vilket kan översättas med stor eller lång. Här har vi sannolikt bakgrunden till den märkliga omskriften på myntet i Silverdale-skatten, dvs omskriften ska tydas AIDIRE CONUT eller något liknande (dvs Den långe Cnut).

Benedictus IV tjänstgjorde som påve från den 1 februari 900 till sin död i juli 903, vilket gör att tidpunkten för Knuts vistelse i Northumria kan dateras till omkring år 900, dvs vid den då Silverdale-skatten nedlades.


Delar av Silverdale-skatten           Foto: Ian Richardson.


Vem var då denne "Långe Cnut"? Kan han vara identisk med den Harthacnut som var dansk kung under åren 916-936 samt far till Gorm och farfar till Harald Blåtand? Sven Rosborn har just kommit ut med boken The Viking King's Golden Treasure. Där kanske det finns någon ledtråd. Det är bara att sätta sig ned och läsa.


Fotnoter

[1] Eowils och Halfdan samregerade. De stupade vid Tettenhall i augusti 910.
Fältslaget vid Tettenhall hade följande förlopp: De skandinaviska bröderna Eowils, Halfdan och Ingvar samlade en här av stridsdugliga män i York och gjorde ett djärvt försök att ta makten över hela England, men de överrumplades av Ædelflæd och hennes bror Edward av Wessex. De tre bröderna Eowils, Halfdan och Ingvar dödades.

[2] Sven Rosborn. Aspects of the discovery of The viking King Harald Bluetooth's grave and a manuscript from the late 900s.pdf. 2021


Dokumenthistorik

2022-03-03 Dokumentet skapat


Sonesgården den 3 mars 2022

Lennart Castenhag