.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2022-07-01

.

Trollerimyntet

Här ska vi stifta bekantskap med en kuriositet. På ena sidan är det ett silvermynt 1/6 riksdaler och på den andra sidan är det ett kopparmynt 1/4 skilling. Bägge dessa mynt präglades för Gustav IV Adolf under tidigt 1800-tal, men mynten har satts samman långt efter att de har lämnat sina respektive myntverkstäder.

Om detta märkliga mynt kommer i händerna på en fingerfärdig person kan det ligga till grund för häpnadsväckande underhållning.Ett silvermynt är sammanfogat med kopparmynt från Gustav IV Adolfs tid.
Foto Peter Österlund

Att det just är en 1/6 riksdaler och en 1/4 skilling som har fogats samman är ingen tillfällighet - dessa mynt har nämligen samma diameter.

1/4 skilling Gustav IV Adolf präglad i silver

På SNF:s hemsida beskrivs ett annat exempel på ett udda mynt präglat för Gustav IV Adolf. Men i det fallet har en anställd vid myntverket i Avesta gett uttryck för sin lekfullhet. Så här gick det till.
Släggverket var förberett för prägling av kopparmyntet 1/4 skilling,  men istället för ett kopparmyntämne stoppade "myntdrängen" in ett silvermynt 1/6 riksdaler i släggverket. Resultatet blev en 1/4 skilling i silver.
Se här  https://numismatik.se/2artiklar/Skilling-riksdalern/SR.php

Mulor − myntverkstädernas förargliga misstag

Med mula avses ett mynt där ett missöde i myntverket har resulterat i att åtsida och frånsida inte hör samman - myntet eller medaljen är en hybrid.

Myntprägling var ursprungligen ett hantverk. En understamp fastsattes i en stock och ovanpå understampen anbringades myntämnet och överstampen. Ett kraftigt slag mot överstampen resulterade i dubbelsidigt präglingsmönster på myntämnet. Eftersom överstampen utsattes för högre påfrestningar än understampen kom den att få kortare livslängd och fick bytas ut regelbundet. Inom manuell mynt-produktion gick det således åt fler överstampar än understampar.


Understamp och överstamp för prägling av mynt i York (i England) under tidigt 900-tal.
Överstampen till höger är kraftigt skadad.
Foto Vikingamuseet i York.

Just detta att ersätta en förbrukad överstamp med en fräsch sådan kunde ha sina sidor. I sällsynta fall kunde det hända att "myntdrängen" råkade lägga in fel överstamp, exempelvis en överstamp avsedd för ett annat mynt. Om en sådan myntprägling kom i cirkulation skulle den benämnas mula. Uttrycket kommer ursprungligen från biologin och avser avkomman från ett häststo och en åsnehingst. Numismatiska mulor uppskattas av samlare eftersom de är tämligen sällsynta.

Medaljhybrider

Stampar för medaljer sparas ofta (och arkiveras) efter det att präglingsarbetet är slutfört. Så är det inte med stampar för mynt. Det innebär att en äldre åtsidestamp till en medalj kan paras ihop med en nygraverad frånsidestamp. Sådana medaljhybrider är inte ovanliga.

Det händer också att stampar till medaljer från olika regenter kombineras, vilket är mindre vanligt. Se följande blyavgjutning av en medalj präglad för Gustav II Adolf. Här har Gustav II Adolf-åtsidan kombinerats med åtsidan till en medalj präglad för Friedrich V (född 1596, död 1632). Han var kurfurste av Pfalz 1610-1620 och kung av Böhmen 1619-1620.


foto L Castenhag.

Följande bild visar Gustav II Adolfs medalj i original.


foto Hasse Nilsson


Dokumenthistorik

2022-07-01 Dokumentet skapat


Sonesgården den 1 juli 2022

Lennart Castenhag