.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2022-12-02

.

England till år 927

Något om historien, mynten och kulturen


Här finns berättelsen om Englands historia under tusen år fram till år 927, men England fanns egentligen inte under den här tiden. England blev ett enat rike under den anglosaxiske kungen Æthelstan I år 927.Vi får följa de komplicerade turerna kring hur olika småriken bildades efter det att romarna hade lämnat ön och hur dessa småriken sedan kämpade inbördes om herraväldet över Britannien. Bilden komplicerades av att skandinaverna klev in på arenan under vikingatiden i syfte att göra Britannien till en skandinavisk koloni. Länge såg det ut som om skandinavernas plan skulle lyckas, men kung Æthelstan I blev den som redde ut situationen och gjorde England till ett enat rike.

Det var inte bara strider och maktkamp under den tidiga anglosaxiska tiden i Britannien. Det fanns en rikt utvecklad kultur och den länkades samman med vårt hörn av världen högst påtagligt under en tid då Sverige ännu inte fanns. Fynd av tidiga anglosaxiska dyrbarheter har nämligen gjorts i Bohuslän, Blekinge och på Gotland. Många kulturelement från tidig anglosaxisk tid är aktuella än i dag, som Beowulfkvädet och myten om kung Arthur, bara för att nämna några.

Några av de tidiga anglosaxiska mynten hade runinskrifter − mer än hundra år innan de första runstenarna restes i Norden. Intressant är också att myntet penny som introducerades omkring år 760 i Britannien, skulle komma att ligga grund för Sveriges första mynt omkring år 995, men det är en annan historia.

Boken, som är i A4-format, 188 sidor, är rikt illustrerad med bilder, kartor och diagram. Den vänder sig till var och en som vill få en inblick i ett viktigt utvecklingsskede för norra och nordvästra Europa.

Britannien var uppdelat i ett västligt och ett östligt block år 877.
Skandinaverna behärskade det östliga blocket

Priset är 350 kr.  Boken kan beställas från förlaget

      Svenska Numismatiska Föreningen
      Banégatan 17 nb
      115 22 Stockholm
      Telefon 08 - 667 55 98  måndagar kl 10-12 & 13-16.
      eller via mail till   info@numismatik.se

Boken finns även att köpa på Historiska Muséet i Stockholm.

Dokumenthistorik

2022-12-02 Dokumentet skapat.