.

GIVA-sidan

Uppdaterad 2012-04-25
Se dokumenthistoriken längst ned på sidan

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

<< åter till GIVA-sidan >>

.

Kronorna F1a och F1b
      på ½ Skilling Stockholm,
            Gustav IV Adolf

När jag diskuterat kronan F1 med myntsamlarkollegor har jag mötts av synpunkten att det möjligen inte finns två undervarianter (två eller tre stenar i mittenkronbågen), dvs det finns bara en variant med 2 stenar. Den extra ädelstenen i mittenkronbågen skulle möjligen vara en syftningspunkt som råkat bli synlig på ett förvillande sätt. Se vidstående bild.

       
        Syftningspunkterna är små punkter som punsades in i stampen på ett inledande stadium för att ge stöd för placeringen av de olika detaljerna. Det vanliga var att en syftningspunkt punsades in i centrum, men ytterligare syftningspunkter skulle möjligen kunna förekomma. Se bild 1577 i vidstående bildserie. Där är en syftningspunkt tydlig och jag har markerat den med en pil.

Ibland hamnade syftningspunkten inte exakt i centrum med en liten förskjutning av myntbilden som resultat. Det är just vad som hänt mynten som presenteras i vidstående bildserie.Genom att förskjuta bilderna i höjdled så att toppen på A i monogrammet kommer på samma höjd ser vi också att syftningspunkterna för respektive mynt hamnar på samma höjd. Det är nu lättare att jämföra bilderna.

Låt oss nu studera den övre halvan av bildserien, dvs från centrumpunkterna och uppått. Hypotesen är ju att mynt 747 skulle vara normalfallet och de övriga två har fått extra ädelsten i mittenkronbågen genom att en syftningspunkt spelar oss ett spratt.  - Linje a tangerar toppen på monogrammens A
  - Linje b skär igenom första ädelstenen i 747:ans mittenkronbåge
  - Linje c skär igenom andra ädelstenen i 747:ans mittenkronbåge
  - Linje d skär igenom centrum på 747:ans korsklot.

Syftningspunkten för mynt 1577 syns i nederkanten på bilden, och jag tycker mig se syftningspunkter på motsvarande ställen i de andra två bilderna.

Om nu en ytterligare syftningspunkt skulle finnas uppe i kungakronan borde den ha en storlek motsvarande den syftningspunkt som vi kan se i nederkanten på bild 1577. Någon sådan kan inte upptäckas.

Hypotesen att en av de tre ädelstenarna i mittenkronbågen på 1963 och 1577 skulle vara en syftningspunkt är svår att styrka. Dels är ädelstenarna i mittenkronbågen större än en normal syftningspunkt och dels är de placerade olika i höjdled.

Den enda rimliga förklaringen är att gravören medvetet punsat in ibland två och ibland tre stenar i mittenkronbågen. I vissa fall har han också gjort mittenkronbågen lite högre för att få plats med de tre stenarna.

Slutsats

Halv Skilling Stockholm 1802 och 1803 av typen F1 finns i två två utföranden (gravörstilar) och gravören har medvetet punsat in antingen två eller tre stenar i mittenkronbågen.

Kungakronor med två stenar i mittenkronbågen kallar jag F1a och kungakronor med tre stenar i mittenkronbågen kallar jag F1b.

Kronan F1 förekommer även 1805, men det är väldigt sällsynt med 1803 års monogramsida på halvskillingar 1805. Av den anledningen har jag inte lyckats utröna huruvida både F1a och F1b förekommer 1805.


Om du vill komma till sidan om ½ Skilling Stockholm, Gustav IV Adolf, klicka   << här >>

        Sonesgården april 2012

Lennart Castenhag

info@Sonesgarden.se<< åter till GIVA-sidan >>


Dokumenthistorik

2012-04-25       En första utgåva