.

GIVA-sidan

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2018-10-08
Se dokumenthistoriken längst ned på sidan

<< åter till GIVA-sidan >>

.

1/2 Skilling,  Stockholm
        Gustav IV Adolf


Under åren 1802, 1803 och 1805 överpräglade man i Stockholm 1/2 Skilling på 1700-talets enkla slantar (1 öre SM 1730 – 1778).  I vilket utsträckning detta skedde är inte känt eftersom arkiven saknar uppgifter om detta.1/2 Skilling överpräglad på 1 öre SM från 1759.
Myntet har en diameter av c:a 30,7 mm och en vikt av 12,45 gram.Ofta syns spår av de mynt som överpräglats och detta värdesätts av samlare, särskilt om årtalet för det överpräglade myntet går att läsa. Exempel på sådana mynt finns   << här >>

En del lustiga effekter som uppstått vid överpräglingen. Se följande exempel.


En överprägling som misslyckats m a p skillingmyntets årtal, vilket givit upphov till ett märkligt resultat.
Årtalet för 1 öre SM har råkat hamna precis där skillingmyntets saknade årtal borde stå.En överprägling som givit upphov till ett annat märkligt resultat. Bägge årtalen syns lika tydligt,
men av halvskillingens valörsiffra finns endast några obetydliga rester.             Foto: T.J,2010En halvskilling 1803 som överpräglats på en halvskilling 1803 (!)   Årtalet 1803 går tydligt att läsa på den överpräglade halvskillingen. Dalpilarna från den ursprungliga 1700-talsettöringen skymtar på åtsidan.           Foto: Stefan Hessling

Förklaringen till det inträffade är att stamparna var slitna och byttes ut mot nya. Den halvskilling som just ompräglats var så dålig att den präglades om en gång till.Halvskillingarna 1802-1805 från Stockholm har tre typer av kungakronor enligt följande.

Krona 1805-G
kan ha två
eller tre
kulor på
kronbåge 3

Blommorna ovanför kronringen är olika för de tre kronorna.


E-kronan.


F-kronan.


G-kronan.
Kungakrona 1802-E

Krona E skiljer sig i stil från kronorna F och G genom de överdrivet utsvängda kronbågarna. Halvskillingmynt med krona E är sällsynta.

Kungakrona 1802-F

Krona F1a har två stenar på kronbåge tre. Blomprydnaderna strax ovanför kronringen har tunna kronblad. I kronringen är det tre diamanter och två stenar. Varianten F1a är vanlig på halvskillingar från 1802.

Krona F1b har tre stenar på kronbåge tre. Blomprydnaderna strax ovanför kronringen har tunna kronblad. I kronringen är det tre diamanter och två stenar. Varianten F1b är vanlig på halvskillingar från 1802.

För att läsa mer om F-kronorna, klicka   << här >>

Kungakronor på 1/2 Skilling 1803

Kronorna F1a och F1b återkommer år 1803.Ett märkligt mynt 1805

Här har en åtsidestamp från 1803 med krona F1 återanvänts 1805. Se monogrammet, det är inte det karaktäristiska smala monogrammet som vi normalt finner på 1805 års halvskillingar. På det aktuella exemplaret visas en krona av typen F1b. Möjligen skulle även kronan av typen F1a kunna finnas också (två stenar på kronbåge tre).

Halvskillingar 1805 med 1803 års monogramsida är sällsynta.Kungakrona 1805-G

Krona G har fem diamanter i kronringen - den vanliga kronan 1805 på halvskillingar Stockholm.
<< åter till GIVA-sidan >>


Dokumenthistorik

2018-10-08       Halvskillig 1805 med tre stenar på kronbåge 3 kallas nu för G2.
2018-09-04       Kompletterat med krona G. Tre stenar på kronbåge tre.
2013-09-28       Bättre exempelmynt som tydligt visar den sällsynta kronan 1802-E. Tack Ingemar S. !!
2013-02-15       Bättre struktur. En del material har brutits loss och nås via länkar.
2013-02-11       Bättre foto på 1802-E (id 1753)
2012-11-28       Tagit bort krona F2. Den ansågs ha F-blommor ovan kronringen,
men det referensexemplar som låg till grund för varianten var alltför otydligt.
Ett ytterligare mynt med denna krona har inte kunnat hittas.
2012-09-04       Kompletterat med 1/2 Skilling 1736 (!)
2012-08-02       Bättre referensmynt 1805-F1b.
2012-05-02       Bättre referensmynt 1805-G. Bättre G-blomma.
2012-04-25       Lagt in länk om diskussionen om F1a/F1b
2012-03-31       Förtydligat den beskrivande texten till F1-krona 1805.
2012-03-27       Lagt in skisser som visar hur man särskiljer 1805 års kronor.
2012-03-25       Snyggat till sidan. Nya foton.
2011-11-15       Kompletterat med F1-krona 1805.
2011-11-12       Upptäckt att krona F1 finns med både två och tre stenar på
främre kronbågen. Infört benämningarna F1a o F1b
2011-07-19       Kompletterat med halvskilling 1803 överpräglad på halvskilling 1803.
2010-11-16       Kompletterat med halvskilling 1805 där bägge årtalen syns lika tydligt.
2010-09-17       Ny bild på krona E. Omformat beskrivningarna av kronorna något.
2010-07-30       Döpt om krona F till F1.
Kompletterat med krona F2.
Kompletterat med att visa blommorna ovanför kronringen i detalj.
Ny bild på krona G.
2010-05-26       Kompletterat beskrivningen av krona G.
2010-05-16       En första utgåva