.

GIVA-sidan

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2012-05-03
Se dokumenthistoriken längst ned på sidan

<< åter till GIVA-sidan >>

.

Ädelstenar på skilling-
      myntens kronbågar,
        Gustav IV Adolf, Stockholm


Antalet ädelstenar på kronbågarna på skillingmynten präglade i Stockholm under Gustav IV Adolf är någorlunda standardiserat, men avvikelser förekommer – framför allt på de yttre kronbågarna.

Nedanstående lista på antalet stenar på kronbågarna gör inte anspråk på att vara komplett. Den beskriver bara vad man kan finna – och det finns mer att upptäcka. För att beskriva antalet stenar på de fem kronbågarna kan det se ut så här: 5 - 7 - 2 - 7 - 5   vilket beskriver en krona enligt vidstående bild.              


Uppsättning stenar på 1 Skilling

Ibland händer det att en sten skyms av närliggande kronbåge. Om myntet är slitet eller om det är en misslyckad prägling kan det vara svårt att upptäcka en sådan sten. Se bild längre ned på sidan.

 Krona B1   1802    5 - 7 - 2 - 7 - 5     id 1524   samt många andra mynt                  
  5 - 7 - 2 - 7 - 4     id 1996
 1803    5 - 7 - 2 - 7 - 5     id 1223, 1689, 1818

 Krona B2   1802    5 - 7 - 2 - 7 - 4       id 1549, 1592                                                
  5 - 7 - 2 - 7 - 4½     id 1923
 1803    5 - 7 - 2 - 7 - 5       F368

  Krona A    1805    5 - 8 - 2 - 8 - 5     id 1264   samt många andra mynt  
  5 - 7 - 2 - 8 - 5     id 1518   (5:e stenen på 5:e bågen är skymd) 
  5 - 7 - 2 - 7 - 5     id 1687   (5:e stenen på 5:e bågen är skymd) 
  4 - 8 - 2 - 8 - 4     id 1548  
  4 - 7 - 2 - 7 - 4     id 1595   (samma storlek på alla stenar)


Yttre kronbågarna har endast fyra ädelstenar.

 


Den femte stenen på femte kronbågen är till hälften
skymd av föregående kronbåge.

Uppsättning stenar på ½ Skilling

 Krona F1   1802    5 - 6 - 2 - 6 - 5     id F65                    
  4 - 6 - 2 - 6 - 4     id 747, 1526, 1607, 1914   samt flera andra  
  4 - 6 - 3 - 6 - 4     id 1507
 1803    5 - 6 - 2 - 6 - 5     id F24
  5 - 6 - 2 - 6 - 4     id F227
  4 - 6 - 2 - 6 - 4     id 791, 1058, 1151, 1536
  4 - 6 - 3 - 6 - 4     id 1507, 1971
  5 - 6 - 3 - 6 - 4     id 1577
 1805    4 - 6 - 2 - 6 - 4     id 1964

 Krona F2   1805    4 - 7 - 2 - 7 - 4     id 1019                                                            

 Krona G     1805    4 - 7 - 2 - 7 - 4     id 1463, 1504, F47, F414                              

Halvskillingar 1802 och 1803 med krona F1 har ofta två stenar på kronbåge nr 3 (mittbågen) men tre stenar förekommer också. Det verkar vara gravörens medvetna val att förse mittbågen med två eller tre stenar (hans gravörstil). Se bild nedan. Denna egenhet har fått ligga till grund för undervarianterna a och b. I övrigt har antalet stenar på kronbågarna inte haft någon betydelse för variantindelningen. Jag har valt att se det som variationer.


Ett antal mittbågar (båge nr 3) på krona F1.

Av bilden ovan framgår att kronbåge nr 3 på F1-kronor är något lägre om de har två ädelstenar jämfört med om de har tre ädelstenar. Kronbågen nr 1526 på bilden är inte lätt att identifiera p g a klump, men vid en jämförelse med andra kronbågar kan antalet stenar fastställas.

När jag har diskuterat två och tre ädelstenar på halvskillingarnas mittenkronbåge med myntsamlarkollegor har jag mötts av en viss skepsis. Jag vill dock hävda att här har vi att göra med två skilda gravörstilar. Om du vill läsa mer om detta, klicka   << här >><< åter till GIVA-sidan >>


Dokumenthistorik

2012-05-03       Lagt in länk till diskussionen om två och tre stenar på halvskillingens mittenkronbåge.
2012-04-24       Lagt in bild på krona med enbart 4 stenar på yttre kronbågarna.
2012-03-29       En första utgåva