.

Kultur- o idehistoria

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2014-05-16

.

Armenien från
        äldsta tid till nutid

Att både Skåne och Gotland har t ex tillhört Danmark känner vi väl alla till och under stormaktstiden var Sverige ett fyrkantigt land med Åbo som rikets geografiska centrum. Det här kan kanske tyckas rörigt, men i jämförelse med länderna mellan Medelhavet och Kaspiska havet har Sverige haft tämligen måttliga gränsförändringar.

I det följande ska vi i mycket grova drag studera Armenien från äldsta tid till nutid. Åtskilligt har utelämnats särskilt när det gäller konflikterna mellan de inblandade stormakterna.Området kring Araratbergen befolkades omkring 2400 f.v.t. av indoeuropeer från Kaukasus och det anses att den första armeniska folkstammen flyttade in i området ca 2300 f.v.t. Under järnåldern kallade armenierna själva sitt land Urartu och detta namn dyker ibland upp i äldre litteratur. I Bibeln omnämns Araratbergen i samband med Noas ark, men det är inte helt klarlagt om det är Araratbergen i forna Armenien som åsyftas.


Stora och lilla Ararat - armeniernas heliga berg.   Källa: Wikipedia.I mitten av 500-talet f.v.t. bredde det persiska imperiet ut sig och uppslukade Armenien, men Alexander den store lade under sig det persiska imperiet år 333 f.v.t. och ur Alexanders imperium skapades det Seleukidiska riket år 281 som blev en granne i söder till Armenien.


Armenien år 250 f.v.t.År 69 f.v.t. stod Armenien på höjden av sin glans. Imperiet sträckte sig då från Kaspiska havet i öster till Medelhavet i väster. Kung Tigranes II som var rikets regent under denna expansion fick tillnamnet "den store".


Armenien under Tigranes II år 69 f.v.t.År 35 f.v.t. invaderade Markus Antonius Armenien. Tillsammans med Cleopatra hade han den sexårige sonen Alexander Helios som installerades på Armeniens tron. Efter det att Octavianus (senare kallad Augustus) besegrat Markus Antonius i slaget vid Aktium år 30 f.v.t. fördes Alexander Helios till Rom som fånge. Därmed var Armenien en del av det Romerska riket.

Hellenismen hade satt sina spår i regionen i samband med Alexander den stores erövringar, men år 301 e.Kr antog Armenien kristendomen som statsreligion.

Det Bysantinska riket som uppstod efter Romerska rikets delning år 395 fick på 500-talet släppa ifrån sig kontrollen över Armenien till sasaniderna. Därmed var Armenien en provins i det Sasanidiska imperiet.


Det Sasanidiska imperiet år 620.Det Umayyadiska kalifatet, som hade sitt ursprung på Arabiska halvön, uppslukade det Sasanidiska imperiet i mitten av 600-talet. Det forna Armenien kom därvid att ingå i kalifatet.


Det islamiska området omkring år 800.Under det fjärde korståget (år 1204) föll Konstantinopel vilket gjorde det möjligt för Armenien att utropa sin självständighet i Kilikien. Kungariket Armenien hade därmed återuppstått med Levon I ”den store” som kung. Kristendomen återinfördes som statsreligion och Armenien gav sitt stöd till korsfararna i kampen om det Heliga Landet.


Armenien under det fjärde korståget år 1204. Huvudstaden hette Sis.På 1200-talet förklarade Osman I självständighet för sitt rike i västra delen av Anatolien (Mindre Asien). Detta blev upptakten till ett imperiebygge som på 1600-talet skulle omfatta den Bysantinska riket, Mellanöstern, Egypten och norra Afrika. Kungariket Armenien hade därmed åter mist sin självständighet.


Osmanska imperiet år 1609.År 1923 ersattes det Osmanska riket av den Turkiska republiken vars landområde begränsades till i huvudsak Mindre Asien. Armenien kom därvid att återuppstå inom en del av det område som i tidernas begynnelse hade varit dess kärnområde, men Araratbergen fick man inte med sig. De hamnade inom Turkiets gränser.


Armenien år 2000.

Efterord

Upphovet till den här artikeln är två mynt från Armenien från tidigt 1200-tal som kom i min ägo av en slump. Jag insåg att mina kunskaper om Armenien inte ens var rudimentära och jag satte mig ned med diverse böcker för att komma underfund med rikets historia omkring år 1204. Sedan växte projektet till att omfatta hela historien fram till dags dato. Aldrig kunde jag väl drömma om att Armenien har en så spännande historia, men detaljerna har jag tvingats utelämna för att begränsa omfånget.

Om du är nyfiken på de armeniska mynten från tidigt 1200-tal som inspirerade mig till den här artikeln,  se här >>Sonesgården den 16 maj 2014

Lennart Castenhag


Grafik av författaren.


Referenser

John Haywood, Historisk världsatlas, Köpenhamn, 2000.
Adam Hart-Davis, History, the definitive visual Guide, London, 2007.
Diverse artiklar på Internet.


Dokumenthistorik

2014-05-16   En första utgåva