Kungariket Armenien
1199 - 1375

Armenien var ett imperium som strax före vår tidräknings början sträckte sig från Kaspiska havet till Medelhavet. Bit för bit erövrades imperiet av bland annat perser, araber och bysantinare.

På 1000-talet tog seldjukerna kontroll över de inre delarna av den Anatoliska halvön vilket kraftigt reducerade det bysantinska riket. Under det fjärde korståget föll Konstantinopel vilket gjorde det möjligt för Armenien att utropa sin självständighet i Kilikien i sydöstra Anatolien. Kungariket Armenien hade därmed uppstått under Levon I ”den store” (1199-1218). Levon kröntes i staden Tarsus.

I Armenien hade kristendomen tidigare varit förhärskande av och till. Levon I knöt den armeniska kyrkan till den romerskt-katolska kyrkan genom avtal. Under korstågen bistod Levon korsfararna med proviant och packdjur.

Mynten i det medeltida Armenien var TRAM (silvermynt) och TANK (bronsmynt).

Tram, 1199 - 1218, Levon I, Sis
22,7 x 23,0 mm.   3,035 gram.   (id 2366)

Åts.: Omskriften i översättning:
+ Levon, Armeniens kung

Kungen sitter på en lejontron.
I höger hand har han ett kors.
I vänster hand har han en lilja.
    Frs.: Omskriften i översättning:
+ Med Guds vilja

Två lejon på ömse sidor om ett
patriarkalkors.


Ovanstående mynt är svagpräglat innanför den inre pärlringen.
Därför presenteras ett ytterligare mynt (id 2365) som visar
dessa detaljer bättre. Mynten anses ha lika omskrifter.Levon I så som han brukar avporträtteras.
Källa: Internet.

Tram, 1226 - 1270, Hetoum I, Sis
19,5 mm.   2,945 gram.   (id 2455)

Tram, 1226 - 1270, Hetoum I, Sis
20,9 x 21,2 mm.   2,965 gram.   (id 2445)

Åts.: Omskriften i översättning ungefär:
Hetoum, Armeniernas konung

Kung Hetoum och drottning Zabel.
Det undre myntet har en stjärna
nedtill på den långa korsstaven.
        Frs.: Omskriften i översättning ungefär:
Med Guds vilja

Ett lejon gående åt höger.
I bakgrunden ett långt kors.

Om du är intresserad av att ta del av Armeniens historia från äldsta tid till nutid,  << se här >>


2014-12-09

Dokumenthistorik

2014-12-09   Kompletterat med Tram 1226-1270 (id 2455).
2014-11-28   Kompletterat med Tram 1226-1270 (id 2445).
2014-05-16   Lagt in en länk till Armeniens fullständiga historia.
2014-05-11   En första version