.

Ved och sånt

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2006-09-18

.

Tiden som begrepp

De tidsbegrepp vi har idag har till viss del urholkats och tappat sin användbarhet. Ordet "tid" används dessutom i olika betydelser vilket ger upphov till missförstånd. För att komma tillrätta med problemet skaffar vi oss nya definitioner av tidsbegreppet med ytterligare förvirring som resultat.

En objektiv tid utanför oss själva finns inte. Snarare handlar det om processer och händelser som vi hanterar med mätskalor och klockor. Begreppet tid är således en konstruktion som bara finns i vårt medvetande och som vi har till hjälp i våra vardagliga bestyr. Försöker vi göra tiden till något annat går vi vilse.

Tidsbegreppet är inte bara en fråga om hur vi ser på tid. Det handlar i lika hög grad om hur vi uppfattar begrepp. Vår förkärlek för väldefinierade begreppet är således till belastning här.

Vad säger filosoferna om begreppet tid?

För att läsa mer, klicka   <<< här >>

Ett antal tidsbegrepp förklaras

För att läsa mer, klicka   <<< här >>Sonesgården den 18 september 2006

Lennart Castenhag