BöhmenHertigdömet Böhmen

I mitten av 1000-talet behärskades Böhmen och Mähren av ätten Premysl. Man hade enats om att ättens huvudman skulle inneha rollen som hertig av Böhmen. Övriga medlemmar av Premysl-ätten delade upp Mähren mellan sig och styrde sina små furstendömen självständigt och egensinnigt.

Denar, Wladislaus I, 1109 - 1125, Prag
Diameter 17,2 x 17,5 mm.   Vikt 0,710 g.
Åts: + DVX VVLADISLAVS
    Hertig Wladislaus
        Frs: + SCS VVENCEZLAVS
    S:t Wenceslaus
Hertigen sitter på sin tron med svärd i vänster hand. Hans högra hand vilar på huvudet på en knäböjande person.   Sankt Wenceslaus med en biskopsstav i höger hand. Vänster hand är lyft i en välsignande gest.
Kungadömet Böhmen

År 1198 blev Böhmen ett kungadöme under kung Ottokar I som regerade fram till år 1230.


När den böhmiske kungen Wenzel III mördats år 1306 sökte Elisabet (syster till den mördade kungen) hjälp hos Johan av Luxemburg. Johan var en framgångsrik riddare och en stor hjälte vid tornerspelen. Han tågade in i Böhmen med sina soldater och kastade ut Henrik av Kärnten som tagit makten.

Så blev Johan av Luxemburg kung över Böhmen med Elisabet vid sin sida år 1310. Han dog 1346 i ett fältslag mellan Frankrike och England.

Om du vill läsa om Böhmens intressanta historia, klicka   << här >>Prager Groschen, Johan von Luxemburg, 1310 - 1346, Prag
Diameter 27 mm. Vikt 3,845 gram.

Åts: DEI : GRATIA : REX : BOEMIE
Med Guds nåde Böhmens kung
IOHANDES : PRIMVS
Johan I
        Frs: GROSSI : PRAGENSES
Groschen från Prag

Myntet anses ha en silverhalt av 933/1000.
På myntets frånsida ser vi det krönta böhmiska lejonet. Idag finns detta lejon på Tjeckiens statsvapen.  


Pragergroschen introducerades i Böhmen av Wenzel II omkring år 1300, med den franska Turnosen som förebild. Se likheten med Turnosen från Köln. På grund av den höga silverhalten blev Pragergroschen mycket populära i det medeltida Europa.

Efter det att nya silvergruvor öppnades i Joachimsthal i Böhmen, började man slå de berömda Thaler-mynten som bland annat inspirerade Gustav Vasa att slå den internationellt gångbara Dalern.

Den sista Pragergroschen slogs 1547.
Weisspfennig, Wladislaus II, 1471 - 1516, Kuttenberg

Myntet är enkelsidigt

Storlek 13,2 x 14,6 mm   Vikt 0,305 g.   Ref: Dannebauer 962   id 2726

Omskr.: WLADISLAVS SECVnDVS
Wladislaus II

Dokumenthistorik

2017-12-13   Kompletterat med Denar id 2815
2017-04-16   Kompletterat med Weisspfennig id 2726
2013-12-02   En första version