Mecklenburg

På 900-talet var de bägge markgrevskapen Billunger mark och Nordmark det Tysk-Romerska rikets norra gränslandsområden. År 1032 hade den tyska gränsen förlyttats söderut.

Pommern var det område som på 500-talet hade en slavisk befolkning, venderna. De kallade området Pomore som kan översättas med "det vid havet belägna". Området befolkades av germanska stammar under deras vandring västerut och det vendiska konungariket bildades omkring år 1000.

Gustav Vasa som kung över Venden

Här kan påminnas om Gustav Vasas politiska fint. Han hävdade, enligt texten på sina mynt, att han var kung av Venden - ett propagandatrick. Anledningen till Gustavs utspel var att han ville slå tillbaka mot den danske kungen Kristian III som hävdade att han var "Goters konge", dvs kung över Gotland (vilket han också var). Kristians uttryckt retade Gustav Vasa och det var därför han drämde till med att han var kung över Venden, vilket var helt fel. Denna propagandaslogan hängde för övrig kvar ända till 1973. Karl XVI Gustav är den förste svenske kungen sedan Gustav Vasas dagar som inte hävdar sin överhöghet gentemot Venden.
Förhållandena år 1032. Den svarta prickiga linjen är Tysk-Romerska rikets gräns.


Mecklenburg i slutet av 1300-talet. De rödmarkerade städerna är hansastäder - ett axplock.Schwerin var en viktig stad i grevskapet med samma namn på 1300-talet i det Tysk-Romerska riket, men höll sig utanför Hansaförbundet. Schwerin tillföll hertigdömet Mecklenburg 1358 och blev dess huvudstad. Mecklenburgs viktigaste hamnstad, Wismar, som hade varit Mecklenburgs huvudstad före 1358, var en betydande Hansastad, men den nya huvudstaden Schwerin höll sig fortsättningsvis utanför Hansaförbundet.

Albrekt II Mecklenburg levde under åren 1318 till 1379. Han kallades Albrekt ”den store” och han gifte sig med den svensk-norska prinsessan Eufemia Eriksdotter. Hon var dotter till hertig Erik av Södermanland och drottning Ingeborg av Norge. Albrekt II var därmed svåger till den svenske kungen Magnus Eriksson (han som blev avsatt till förmån för Albrekt II:s son).

Från 1339 fick Albrekt II inkomsterna från Skånemarknaden i Skanör-Falsterbo som ersättning för hemgiften för giftermålet med Eufemia. Under åren 1356-68 var Skanör-Falsterbo Albrekts pantlän. Detta faktum kastar ljus över Sveriges första örtug som anses ha tillkommit ca 1370 och som ej har återfunnits inom den tidens svenska gränser. Däremot har man hittat sådana i skånelandskapen, Danmark och Nordtyskland.

Albrekt III, son till Albrekt II (1338-1412), blev svensk kung år 1363 i samband med att Magnus Eriksson blev avsatt. Albrekt blev en missräkning för de svenska stormännen och han avsattes 1389 och fick nöja sig med att vara hertig i Mecklenburg.Witten, 1387, Wismar (ett Hansamynt)
Diameter 18,5 mm. Vikt 1,155 gram.
Referens: Jesse 383

Åts.omskr.: MONETA WISMARI
Mynt från Wismar

Åtsidans bildelement:
Blomkors
    Frs.omskr: CIVITAS MAGNOPOL
Mecklenburgs stad

Frånsidans bildelement:
Wismars stadsvapen

År 1379 bildades Det Vendiska Myntförbundet.
Detta mynt borde således följa förbundets myntordning.Sechsling, Johan Albrecht I, 1552, Schwerin
Diameter 18,4 x 19,1 mm. Vikt 1,115 gram.

Ref. Saurmasche Collection nr 1948

Åts.omskr.: IOHAN ALBERT DI GRA
Johan Albrecht med Guds nåde
    Frs.omskr: DVX MEGAP 1552
hertig av Mecklenburg 1552

En sechsling motsvarade 6 pfennig vilket var lika med en halv skilling.
Jämför denna sechsling med lÿbeckarnas motsvarig från samma tid.  här >>

Johan Albrecht I var hertig av Mecklenburg-Güstrow under åren 1547 - 1556
och hertig av Mecklenburg-Schwerin under åren 1556 - 1576.
Hans gemål var Anna Sophia av Brandenburg.

År 1549 blev Mecklenburg ett protestantiskt land,
dvs den Luterska läran blev statsreligion.


Johan Albrecht I
     
Anna Sophia av Brandenburg


Dreiling, okänt årtal, Mecklenburg-Güstrow
Diameter 17 mm. Vikt 0,790 gram.

Referens saknas. Uncialskriften kan innebära att myntet är från 1300/1400-talet.

Åts.omskr.: MONET NOVA GVSTROW
Nytt mynt från Güstrow
    Frs.omskr: DVC V MAGNOPOLENS
hertigen i Mecklenburg

En Dreiling motsvarade 3 pfennig.

Güstrow var ett hertigdöme redan i mitten av 1200-talet.
Johan Albrecht I var dess hertig
under åren 1547 - 1556. Se ovan.
2014-10-28

Dokumenthistorik

2014-10-28   Formaterat om texten något, samt lagt till lite text om Venden och den
falska propagandan om att den svenske kungen var kung även över Venden.
2014-08-01   Kompletterat med karta från 1032
2013-12-07   Kompletterat med witten från Wismar 1387
2013-12-03   Kompletterat med Dreiling från Güstrow med okänt årtal
2013-12-02   En första version