Gustav VasaI och med att Gustav Vasa kom till makten fick Sverige en mer uttalad penningekonomi. Dalern (för utlandsbetalningarna) samt marken och öret var nya mynt som tillkom under Gustavs regering. Under medeltiden var penningen och örtugen Sveriges mynt.


Örtug 1535-40, Gustav Vasa, Stockholm
Diameter 19 mm. Vikt 1,070 gram. Silverhalt 313/1000.

Åts.omskr.: SERICVS REX SVE
S:t Erik Sveriges kung
    Frs.omskr: MONETA STOCHO
Mynt från Stockholm
Gustavs örtugar hade lägre silverhalt än de medeltida örtugarna,
men de hade samma värde. Gustav såg till att växla in de äldre
örtugarna och fick på så vis in silver till sin skattkammare.
Om du är intresserad av att läsa mer om detta mynt, klicka   << här >>
Om du är intresserad av Sveriges första örtug, klicka   << här >>

Mark 1547, Gustav Vasa, Svartsjö
Diameter 35 mm. Vikt 9,88 gram. Silverhalt 500/1000.

Åts.omskr.: GOSTAV D G REX SWECIE
Gustav med Guds nåde Sveriges kung
    Frs.omskr: BEATVS QVI TIMET DOMINVM
Salig är den som fruktar Herren

Inte mycket till silverglitter eftersom det till hälften är ett kopparmynt.


Dokumenthistorik

2014-12-06   En första version