Regentlängd - Tyskland, medeltiden

Karolingiska ätten
840-876   Ludvig den tyske f. ca 805 d. 876   kung av Bayern 825-864
kung av östfrankiska riket fr 840
    Läs mer >>

876-882 Ludvig den yngre f. 830 d. 882 kung av Bayern 880
son till Ludvig
den tyske

876-880 Karloman f. 830 d. 880 kung av Bayern 864-880
kung av Italien 877-879
son till Ludvig
den tyske

876-887 Karl den tjocke f. 839 d. 888 Schwaben i förläning 876
kung av Italien 879
kejsare av östfrankiska riket 881
kung av Bayern 882
kung av västfrankiska riket 884-887
son till Ludvig
den tyske

887-899 Arnulf av Kärnten f. 850 d. 899 kejsare av östfrankiska riket 896
kejsare av Italien 896
son utom
äktenskapet
till Karloman och
hans konkubin
Liutswind

900-911 Ludvig barnet f. 893 d. 911 kung av östfrankiska riket 900 son till Arnulf
av Kärnten.
Ungrarna var en
svår plåga
vid denna tid
Konradinska ätten
911-918 Konrad I f. 890 d. 918 kung av östfrankiska riket 911 hade svårt att
göra sig gällande
gentemot de
tyska furstarna
Läs mer >>
Sachsiska ätten
919-936 Henrik I "fågelfängaren"   f. 876 d. 936 kung av östfrankiska riket 919 Läs mer >>

936-973 Otto I "den store" f. 912 d. 973 hertig av Sachsen 912
kung av östfrankiska riket 936
kejsare av Tysk-romerska riket 962
son till
Henrik I.
År 962
uppstod det
Tysk-romerska
riket

973-983 Otto II f. 955 d. 983 hertig av Sachsen 912
kung av Tysk-romerska riket 961
kejsare av Tysk-romerska riket 967
kung av Italien 980
son till
Otto I

983-1002 Otto III f. 980 d. 1002   kung av Tysk-romerska riket 983
kejsare av Tysk-romerska riket 996
kung av Italien 996
son till Otto II
Läs mer >>

1002-1024 Henrik II f. 973 d. 1024   kung av Tysk-romerska riket 1002
kejsare av Tysk-romerska riket 1014
kung av Italien 1004
Sonson till
Henrik I
fågel-
fängarenSaliska ätten
1024-1039 Konrad II f. 990 d. 1039   kung av Tysk-romerska riket 1024
kejsare av Tysk-romerska riket 1027
kung av Italien 1026
kung av Burgund 1032
ättling i
femte led
till Otto I

1039-1056 Henrik III f. 1017 d. 1057   kung av Tysk-romerska riket 1028
kejsare av Tysk-romerska riket 1046
son till
Konrad II

1056-1106 Henrik IV f. 1050 d. 1106   kung av Tysk-romerska riket 1056
kejsare av Tysk-romerska riket
1084-1105
son till
Henrik III.
Tvingades
abdikera

1106-1125 Henrik V f. 1086 d. 1125   kung av Tysk-romerska riket 1106
kejsare av Tysk-romerska riket 1111
Läs mer >>


Supplinburgska ätten
1125-1137 Lothar III f. 1086 d. 1137   hertig av Sachsen 1106
kung av Tysk-romerska riket 1125
kejsare av Tysk-romerska riket 1133
kung av Italien 1125

Hohenstaufiska ätten
1138-1152   Konrad III f. 1093 d. 1152   kung av Tysk-romerska riket 1138
kung av Italien 1128-1135
Läs mer >>

1147-1150 Henrik Berengar f. 1136 d. 1150   medregent till Konrad III son till
Konrad III

1152-1190 Fredrik I "Barbarossa" f. 1122 d. 1190   kung av Tysk-romerska riket 1152
kejsare Tysk-romerska riket 1155
kung av Italien 1155
Läs mer >>

1190-1197 Henrik VI f. 1165 d. 1197   kung av Tysk-romerska riket 1190
kejsare Tysk-romerska riket 1191
kung av Italien 1194
kung av Sicilien 1194
Läs mer >>

1198-1208 Filip av Schwaben f. 1177 d. 1208 hertig av Schwaben 1196
kung av Tysk-romerska riket 1198
Läs mer >>


Welfiska ätten
1208-1215
(abdikerade)
Otto IV f. 1175 d. 1218 hertig av Akvitanien 1196-1198
greve av Poitou 1196-1198
kung av Tysk-romerska riket 1208
kejsare av Tysk-romerska riket 1209
Läs mer >>
Hohenstaufiska ätten
1212-1250 Fredrik II f. 1194 d. 1250 kung av Sicilien 1198
greve av Poitou 1196-1198
kung av Tysk-romerska riket 1212
kejsare av Tysk-romerska riket 1220
Läs mer >>

1220-1250 Henrik f. 1194 d. 1250 medregent till Fredrik II Läs mer >>

1250-1254 Konrad IV f. 1228 d. 1254 medregent till Fredrik II 1235-1250
kung av Tysk-romerska riket
1250-1254
Läs mer >>
Det stora interregnum
1254-1272
Olika ätter
1273-1437

2014-11-07

Dokumenthistorik

2014-11-07   En första version