MYNT UTGIVNA AV KYRKANS MÄN

ärkebiskoparna i Köln
Köln, som grundades år 50 av romarna, erövrades av Karl den store år 794 och staden inlämmades i Frankerriket.

Den gamla katedralen från 818 brann ner 1248. Ärkebiskopen lade då grunden till en ny katedral men det skulle dröja ända till 1880 innan Kölnerdomen stod färdig. Den är idag ett av Unescos världsarv.

År 1388 grundades universitetet i Köln tack vare ansträngningar från ärkebiskopen Friedrich III von Saarwerden. Kölns universitet är ett av de äldsta i Europa, endast universiteten i Paris, Prag, Wien och Heidelberg är äldre.

 
Deutz

Deutz grundades av den romerske kejsaren Konstantin "den store" (Konstantin I) år 310 i samband med att han anlade militärbasen Castrum Divita på Rhens östra strand. En bro over Rhen förband militärbasen med staden.

Under tidig medeltid var Deutz känt genom sitt latinska namn Divita, men på 900-talet ändrades namnet till Tuitum. Samtidigt växte Köln på andra sedan Rhen.

Den gamla försvarsanläggningen i Deutz byggdes om till ett kloster av ärkebiskop Herbert år 1002. Klostret fick stort anseende bland annat genom munken Rupert (ca 1075 – ca 1129), mera känd som Rupertus Tuitiensis (Rupert från Tuitum).
Köln och Deutz på ömse sidor om Rhen.                       Käll: Wikipedia

Philipp von Heinsberg
Ärkebiskop i Köln 1167-1191
Philipp von Heinsberg var samtida med kejsar Fredrik I Barbarossa.

Walram von Jülich
Ärkebiskop i Köln 1332-1349
Walram von Jülich (f.1304 d.1349) utsågs till ärkebiskop mer på grund av broderns (hertigens av Jülich) inflytande än egna meriter. Det spända förhållandet mellan ärkebiskopen i Köln och hertigen i Jülich förbyttes i fredlig samvaro genom Walrams utnämning.

Friedrich III von Saarwerden
Ärkebiskop 1371-1414

Friedrich III von Saarwerden (f.1349 d.1414) visade tidigt intresse för kyrkliga frågor. Han fick sin utbildning vid katedralskolan i Bologna. År 1371 utnämndes han till ärkebiskop i Köln endast 22 år gammal. Hans första åtgärd var att lösa in de kyrkans egendomar som hade pantsatts av den föregående ärkebiskopen.

År 1380 blev Friedrich bannlyst för att inte ha betalat de 130.000 gulden som han lovat kurian i samband med sin utnämning, men eftersom han ställt sig på Urban VI sida under den stora schismen i påvedömets historia (två påvar, en i Rom och en i Avignon) löstes han från skulden till kurian.

Denar, 1175-1181, Philipp von Heinsberg

Ref: Häv 541a   (id 2669)

Klicka på myntbilden för mer info  

Gros Tournois, 1332-1349, Walram von Jülich

Ref: Noss 47     (id 2177)

Klicka på myntbilden för mer info  

Weisspfennig, 1373, Friedrich III von Saarwerden

Ref: Noss 176     (id 2233)

Klicka på myntbilden för mer info  


ärkebiskoparna i Magdeburg

Magdeburg omnämns i skrift första gången år 805 som handelsplats. År 968 blev Magdeburg biskopssäte och senast år 1188 fick Magdeburg stadsrättigheter.

Adalbert av Magdeburg (d.981) var den förste ärkebiskopen i Magdeburg och han var verksam under åren 968-981.

Under åren 969-1552 var Magdeburg ett romerskt-katolskt ärkestift och under åren 1180-1680 var Magdeburg ett prins-ärkestift, dvs ärkebiskopen hade både en kyrklig och en världslig roll.


Karta över området från år 1032

St Moritz

Moritz (eller Maurice eller Mauritius) var en kristen militär ledare från Thebe i Egypten som levde på 200-talet e.v.t. Med framgång ledde han den tebanska legionen (som enbart bestod av kristna soldater) för att bistå den romerske kejsaren Maximianus[1] i dennes fälttåg i Gallien.

När kejsaren gav order om att legionen skulle anfalla en grupp kristna, vägrade Moritz att lyda order. Kejsarens bestraffning blev då att var tionde soldat i legionen avrättades[2]. När Moritz vägrade lyda order en andra och en tredje gång avrättades samtliga soldater i legionen inklusive Moritz.

St Moritz blev senare skyddshelgon för soldater och svärdsmakare. Han avbildas ofta som mörkhyad.

St Moritz figurerade även som helgon i Frankrike, med en något annorlunda förklaring till varför han helgonförklarades. En katedral uppfördes under åren 1100-1529 i staden Vienne vid floden Rhône till hans ära.   Se  här >>
Fotnoter

[1] Marcus Aurelius Valerius Maximianus Herculius var romersk kejsare 286-305 tillsammans med Diocletianus.

[2] Härav kommer uttrycket  att decimera.

AR Denar mauritiuspfennig, 1023-1051,
ärkebiskop Hunfried

Ref:  Dannenberg 648e,
                   Kluge 324,  Kilger Mg B 2:1
id 2760 

Klicka på myntbilden för mer info  

Brakteat moritzpfennig, 1152-1192,
ärkebiskop Wichman von Seeburg

Ref: Mehl 247

id 2737

Klicka på myntbilden för mer info  

Brakteat moritzpfennig, 1192-1205,
ärkebiskop Ludolf von Kroppenstedt

Ref: Mehl 366

id 2751

Klicka på myntbilden för mer info  

Brakteat moritzpfennig, 1205-1232,
ärkebiskop Albrech von Käfernburg

Ref: Mehl 467

id 2750

Klicka på myntbilden för mer info  

Brakteat moritzpfennig, 1232-1235,
ärkebiskop Burkhard von Woldenburg

Ref: Mehl 576

id 2752

Klicka på myntbilden för mer info  


ärkebiskoparna i Mainz
Omkring år 781 utsåg påven Mainz till ärkebiskopssäte och Mainz blev för lång tid Tysklands religiösa centrum. På 1200-talet var ärkebiskopen i Mainz en av sju furstar inom Tysk-romerska riket som utsågs till kurfurstar. Mainz kurfurste och ärkebiskop var därtill Tysklands ärkekansler och dess främste kyrkliga företrädare.

Den förste ärkebiskopen i Mainz hette Lullus (f.710 d.786). En lista över ärkebiskoparna   << här >>

           
Denar, 1381-1390, ärkebiskop Adolf I

Ref: Walter 74 var
      Steinhilber 84

Klicka på myntbilden för mer info  


biskoparna i Münster

Münster grundades som biskopsdöme av Karl den store under tidigt 800-tal. Under investiturstriden 1075-1122 angreps Münster av den tysk-romerske kejsaren Lothar av Supplinburg.

Münsters biskopar under 1100-talet var:

   Burchard av Holte (1098-1118)
   Dietrich av Münster (1118-1127)
   Egbert av Münster (1127-1132)
   Werner av Steusslingen (1132-1151)
   Frederick II av Are (1152-1168)
   Ludwig I, greve av Tecklenburg (1169-1173)
   Hermann II av Katzeneinbogen (1174-1203), han var prins-biskop.

En prins-biskop var en biskop som hade både kyrklig och världslig makt. Myntet nedan har gissningsvis slagits under perioden 1170-1190, dvs under den tid då Herman II av Katzeneinbogen var prins-biskop i Münster. År 1180 blev Münster ett Hochstift, dvs ett ärkestift.

De tre senaste av ovan angivna biskopar stod den tysk-romerske kejsaren Fredrik I Barbarossa (1122-1190) nära, och de stödde honom i kampen mot den sachsiske hertigen Henrik Lejonet som de lyckades avsätta år 1180, dvs samma år som Münster blev ett Hochstift. Det är svårt att värja sig för tanken att det finns ett samband.

 
Denar, 1170-1190, anonym biskop

Ref: Dannenberg 1623 var
Ilisch 5.6ff (Münster 1994)

Klicka på myntbilden för mer info  


biskoparna i Augsburg
  Augsburg anlades strax före vår tidräknings början som en romersk garnisonsort med namnet Augusta Vindelicorum. Namnet syftar på kejsar Augustus. Omkring år 120 blev Augsburg huvudstad i provinsen Raetia som låg strax väster om Noricum och söder om Vindelicia. På 300-talet blev Augsburg säte för en biskop.

Augsburg blev en viktig stad i Karl den stores rike och blev under senare halvan av 800-talet ett biskopsdöme. År 1276 fick Augsburg stadsprivilegier.

Pfennig 1250-1286, Hartmann V von Dillingen

Ref: Bonhoff 1913

id 2800

Klicka på myntbilden för mer info  


biskoparna i Salzburg - mynt från Friesach

Medeltida biskopar i Salzburg

  Konrad I från Abensberg 1106–1147
  Eberhard I från Hilpolstein-Biburg 1147–1164
  Konrad II från Österrike 1164–1168
  Adalbert III från Böhmen 1168–1177
  Konrad III 1177–1183
  Adalbert III från Böhmen (återinsatt) 1183–1200
  Eberhard II från Regensburg 1200-1247

Betr Eberhard I, som föddes ca 1085, kan nämnas att han blev vida berömd för sin vältalighet
och han vördades som ett helgon under 1200-talet.

För att läsa mer om Friesach, klicka  << här >>

Nedanstående mynt är troligtvis antingen från Eberhard I eller Eberhard II.
Närmare besked om tillhörigheten kan hämtas ur Corpus Nummorum Austriacorum.

Alla de mynt som visas nedan är "pfennig från Friesach".

Klicka på bilderna för att se dem i större skala.


id 2465

id 2468

id 2293

id 2476

id 2478

id 24792017-10-16

Dokumenthistorik

2017-10-16   Kompletterat med Augsburg.
2017-05-06   Kompletterat med ärkebiskopen i Magdeburg, Hunfried
2017-04-04   Kompletterat med ärkebiskopen i Magdeburg, Wichman von Seeburg.
2015-11-25   Kompletterat med ärkebiskopen i Köln, Philipp von Heinsberg.
2015-11-12   Kompletterat med ärkebiskopen i Mainz.
2015-03-27   Kompletterat med denar från Münster.
2015-01-22   Kompletterat med ytterligare mynt från Friesach.
2015-01-11   Brutit loss de kyrkliga mynten från den allmänna avdelningen.