Maria av Angjou

Den siste av ätten Anjou på Ungerns tron.

Maria blev regerande drottning år 1382. Egentligen kröntes hon till "kung" för att markera status inför tänkbara rivaler. Hon var född 1371 så hon var bara 11 år när hon kröntes.

Under flera år hade man diskuterat tänkbara kandidater som gemål åt Maria. Valet föll slutligen på Sigismund av Luxemburg och år 1385 blev det bröllop, men i den vevan avsattes Maria och en avlägsen släkting till henne, Karl III, installerades som kung över Ungern-Kroatien. Det var han som hade mördat Johanna I av Neapel år 1382 för att komma i besittning av kungariket Neapel. << se här >> .

Marias mor, Elisabeth av Bosnien, hade styrt Ungern som Marias förmyndare och hon tog saken i egna händer. Hon bjöd in Karl III till ett av sina slott. Den intet ont anande nyblivne kungen accepterade inbjudan utan betänkligheter. Efter en festmåltid, i nattens sena timma, togs han av daga av Elisabeth och hennes medhjälpare.

År 1387 återinsattes Maria på Ungerns tron och hennes make Sigismund blev hennes medregent. År 1395 var Marias dagar räknade och Sigismund blev ensam kung över Ungern-Kroatien. Den tjugofyraåriga Maria hade inte lyckats få några barn, så med henne dog ätten Anjou ut på Ungerns tron.
Denár, 1382-1395, Maria av Anjou, Ungern
13,8 x 14,8 mm.   0,490 gram.   (id 2409)

Detta är en vanlig typ av denar slagen för Maria.

Åts.omskr.: + MARIE D R VNGARIE
Marie med Guds nåde Ungerns drottning

    Frs.omskr: + MONETA MARIE RE[gina]
Mynt från drottning Maria
Bildmotiv: Kungakrona. Bildmotiv: Patriarkalkors

Denár, 1382-1385, Maria av Anjou, Ungern
13,0 x 13,9 mm.   0,405 gram.   (id 2400)

Detta är en vanlig typ av denar slagen för Maria.

Åts.omskr.: + REGINE VNGARIE
Ungerns drottning

    Frs.omskr: + MONETA MARIE
Marias mynt
Bildmotiv: Ett krönt m.
Franska liljor på ömse sidor.
Bildmotiv: PatriarkalkorsOmskriften har inte riktigt fått plats på myntet
på grund av för litet myntämne.


Denár, 1382-1385, Maria av Anjou, Ungern
11,2 x 14,5 mm.   0,280 gram.   (id 2295)

Det här är inte den vanligaste typen av Marias denarer.

Åts.omskr.: + MARIE R[egina] VNGARI
Maria, Ungerns drottning

    Frs.omskr: + MONETA MARIE
Marias mynt
Bildmotiv: Myntmästarmärket GM
under en kungakrona.
Bildmotiv: Patriarkalkors

Myntet har god präglingskvalitet och hygglig konserveringsgrad,
men myntämnet har varit för litet så
att delar av omskriften har gått förlorad.
Dessutom fattas en bit av myntet.
Observera ligaturen AR

Så här framställdes Maria i Chronica Hungarorum,
av Johannes de Thurocz i slutet av 1400-talet.
Källa: InternetMaria var den siste regenten i Ungern av ätten Anjou. Av nedanstående bild framgår hennes släktsamband med Ludvig VIII som var Frankrikes kung 1223-1226.


Klicka på bilden för mer infoSå här ska man läsa bilden

De tjocka gröna linjerna är äktenskapslinjer, och ovan dem står årtal som visar när äktenskapen ingicks. Maria ingick således äktenskap med Sigismund år 1385, och de fick inga barn.

Vidare framgår att Ludvig I och Andreas var bröder. Deras far var Karl I Robert.

Av diagrammet framgår också att Johanna av Neapel var gift med Marias farbror. Johannas levnadsöde var gripande. Om du vill läsa om henne, klicka  << här >>
2015-07-30

Dokumenthistorik

2015-07-30   Kompletterat med id för resp mynt
2014-10-29   Brutit loss Ungern ur Silvergalleriet