Fredrik III av Aragonien som
Siciliens kungPierreale, 1296-1337, Fredrik III av Aragonien, Messina
24,3 x 24,5 mm   3,190 g   (id 2513)   Ref: MEC(14) 773.

Åts. omskrift:
  + FRIDERIC T[ertius] DI GRA REX SICIL
  Fredrik III, av Guds nåde, kung av Sicilien

Bildmotiv: en krönt örn
  inom ett åttapass.
  Ringar i varje vinkel.
        Frs. omskrift:
  + DUC APUL PRINCIPAT CAPUE
  Hertig av Apulien [och] furstendömet Capua

Bildmotiv: Inom ett åttapass
  med ringar i varje vinkel,
  Aragoniens vapensköld,
  mellan två rosor.
  Över skölden ett kors.


Fredrik III av Aragonien valdes till kung av Siliciens befolkning när Jaime II av Aragonien abdikerade med anledningen av fredsavtalet i Anagni 1295. Detta beskrivs utförligare, längst ned på följande sida, här >>
2015-03-11

Dokumenthistorik

2015-03-11   Dokumentet skapat