Fredrik III av Aragonien som
Siciliens kungDenar 1296-1337, Fredrik III av Aragonien, Messina
15,4 x 16,1 mm   0,760 g   (id 2629)   Ref: MEC(14) 780

Åts. omskrift:
  + FRIT DE[i] GRA
  Fredrik av Guds nåde

Bildmotiv: kungens krönta
  huvud vänt åt vänster.
  Frs. omskrift:
  + REX CICILIE
  kung av Cicilien

Bildmotiv: Ett kors inom
  den inre pärlringen.
  En femuddig stjärna
  i första korsvinkeln.Observera bildelementen i frånsidans fält. Det är en stjärna i första korsvinkeln. Enlig MEC(14) 780 ska stjärnan finnas i 2:a korsvinkeln, men enligt bilden av myntet i MEC(14) ser det ut som om stjärnan är i första korsvinkeln. Frågan är hur korsvinklarna numreras.

Fredrik III av Aragonien valdes till kung av Siliciens befolkning när Jaime II av Aragonien abdikerade med anledningen av fredsavtalet i Anagni 1295. Detta beskrivs utförligare, längst ned på följande sida, här >>

2015-08-22

Dokumenthistorik

2015-08-22   Dokumentet skapat