Fenikien

Omkring år 3000 fvt uppstod i Främre Orientet ett antal stadsstater vid Medelhavets kust. I Ugarit skapades det ugaritiska alfabet (en särskild form av kilskrift) omkring år 1500 fvt. Ur det ugaritiska alfabetet utvecklades det fenikiska alfabetet och ur detta utvecklades det grekiska alfabetet som även kom att innehålla vokaler.

Fenikierna hade sin storhetstid under åren 1200-300 fvt och viktiga fenikiska städer var Byblos, Sidon och Tyros.

Fenikierna var duktiga sjöfarare och de var handelsmän med hela Medelhavet som arbetsfält. De anlade handelsstationer på Spaniens medelhavskust och de grundade Karthago på Afrikas nordkust.

Fenikiernas handelsvägar i Medelhavet resulterade i att de bland annat spred kunskapen om att text kan sättas på pränt med hjälp av ett alfabet. Ur denna kunskap utvecklades lokala alfabet anpassade till gällande tungomål.


Mer att läsa:  1/16 sikel från Byblos
1/4 sikel från Tyros
Dokumenthistorik

2015-12-09   Kompletterat med kvarts sikel från Tyros.
2015-11-26   Liten komplettering av texten.
2015-11-16   En första version