.

Gamla mått

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Skapad 2011-12-20

.

 

Hö och ved

I förordningen från 1733 definieras mått för hö och ved i 9 §.

Höparm

En höparm ska ha längd och bredd 4 ¾ aln och den ska vara 3 ¾ alnar hög. Höet ska vara väl tilltrampat i parmen och råge är förbjuden.

Ved

En famn ved är 4 alnar lång och 3 alnar hög (vedträna torde vara 1 famn långa, dvs 3 alnar).

Kastveden ska vara fem kvarter lång (1 ¼ aln) och bryggveden ska vara sex kvarter lång (1½ aln). Strandfamn och skogsfamn är förbjudna.

Den som avviker från detta får böta 40 mark silvermynt. Om du vill veta vad 40 mark silvermynt innebär, klicka   << här >>