.

Gamla mått

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Skapad 2011-12-19

.

Något om mynträkning
                      i äldre tider

I förordningar nämns några bötesbelopp och taxor för justering. Här ska vi se hur mynt-räkningen såg ut och vilka mynt man hade i cirkulation.

Så här räknade man:
  1 daler = 4 mark = 32 öre
  1 daler silvermynt = 3 daler kopparmynt
  1 öre silvermynt = 3 öre kopparmynt

                                 

Exempel på mynt som fanns under frihetstiden:

- Mynt gjorda av silver, exempelvis 1, 2 o 4 mark samt 1, 5 och 10 öre.
- Mynt gjorda av koppar, exempelvis 1 öre kopparmynt samt ½, 1 och 2 öre silvermynt.
Dessutom fanns de stora plåtmynten av koppar i valörerna ½, 1, 2 och 4 daler silvermynt.

De bötesbelopp som nämns i frihetstidens förordningar om mått, mål och vikt kunde förslagsvis betalas på följande vis:

Bötesbelopp       motsvarar       kan betalas ut i
 4 mark SM 1 daler SM 1 silvermynt à 4 mark
40 mark SM 10 daler SM 10 silvermynt à 4 mark
10 daler SM dito 10 silvermynt à 4 mark

För att få en uppfattning om hur kännbara böterna var kan vi se vilka löner man hade under frihetstiden och vilka priser som gällde för dagligvaror (källa: Vad kostade det, Lars O Lagerqvist, 2011)

1935 tjänade en styrman 96 daler KM (= 32 daler SM) i månaden. 1 fat svagöl kostade 10 daler KM. En tunna råg kostade 18 daler KM (= 6 daler SM).

I vissa delar av landet räknade man helst i silvermynt och i andra delar av landet räknade man helst i kopparmynt. Justerartaxorna är angivna kopparmynt. Det gick 3 öre kopparmynt på ett öre silvermynt.

1 daler 16 öre kopparmynt är = 48 öre kopparmynt = 16 öre silvermynt.