.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2023-11-01

.

Riddarhusmedaljen

Axel Oxenstierna köpte ett stycke tomtmark vid Stockholms ström, och skänkte den till den svenska adeln för att de där skulle uppföra ett palats. När palatset stod färdigt år 1675 bestod det av en huvudbyggnad och två mindre paviljonger ned mot Mälaren.


Medalj utgiven med anledning av 250-årsminnet av Riddarhusets uppförande år 1675.
Gravör Alfred Ohlson 1925. Diameter 45 mm, vikt 37,48 g.
Referens Wahlstdt II:206:8. Medaljen gavs ut i tre storlekar 45, 56 och 70 mm.Som arkitekt till det nya palatset anlitades Simon de la Vallée år 1641, men han avled en vecka efter det att byggarbetet hade kommit igång. Orsaken till dödsfallet var en tragisk händelse på Stortorget där en dispyt uppstod mellan Vallée och den unge hetlevrade friherren Erik Carlsson Oxenstierna som satt till häst. Dispyten urartade till gräl och Vallée blev bryskt omkullknuffad samt slagen i huvudet med en pistolkolv. Den blodige Vallée bars hem till sin bostad på Norrmalm men hans liv gick inte att rädda.

Erik Carlsson Oxenstierna anses ha varit en känd bråkmakare, men under rättegången lyckades mäktiga släktingar lindra straffet så att domslutet blev skadestånd till Vallées änka samt att medel till Danvikens hospital och bygget av S:t Jakobs kyrka.

Erik Carlsson Oxenstierna var släkt med Axel Oxenstierna, men rikskanslern hade föga till övers för den unge hetsporren. Det finns uppgifter om att Axel Oxenstierna bekostade utbildningen för Vallées barn.

Vallées död resulterade i att riddarhusprojektet avstannade. Tid och möda lades på att söka efter en lämplig arkitekt som kunde ta vid och leda arbetet. Valet föll på den tyske arkitekten och bildhuggaren Heinrich Wilhelm. Han infann i Stockholm år 1646 tillsammans med ett antal gesäller från Hambrurg. Två år senare var det åter liv och rörelse på byggarbetsplatsen, men Heinrich Wilhelm avled 1652 av orsaker som är höljda i dunkel, kanske av ålder och sjukdom.

Genast började man söka efter en ny arkitekt att leda riddarhusbygget. Denna gång föll valet på den nederländske arkitekten Justus Vingboons. Det var också han som satte sin prägel på palatsets fasad. Det skulle dock visa sig att Vingboons ersättningsanspråk var alltför höga vilket ledde till att Adelsmännen skickade iväg honom år 1656.

Arkitekten Jean de la Vallée (son till Simon de la Vallée) tog vid som ansvarig för projektet. Palatset stod färdigt år 1675.

Under 1680 års riksdag samlades Riddarskapet och adeln första gången i det nya Riddarhuset.


Kort om Axel Oxenstierna

Efter Gustav II Adolfs död år 1632 utarbetade Axel Oxenstierna en regeringsform som drog upp riktlinjerna för hur Sverige skulle styras. Han ledde också Christina förmyndarregering fram tills hon blev myndig år 1644.


Kort om Alfred Ohlson (1868-1940)

Alfred Ohlson fick vid fjorton års ålder komma i lära hos en träbildhuggare. I övrigt kan man påstå att Alfred Ohlson var självlärd.

Av de arbeten som har gjort Ohlson berömd brukar främst nämnas utsmyckningen av Skara domkyrkas portal, staty i granit över Karl XIV Johan i Örebro och S:t Göransgruppen i Storkyrkan i Stockholm.

Under sina senare år ägnade sig Ohlson åt att gravera porträttmedaljer och en serie medaljer över monumentala byggnader i Stockholm som t ex det Kungliga slottet, Stadshuset, Konserthuset samt Riddarhuset.


Släktträd för Erik Carlsson Oxenstierna


Som framgår av släktträdet var Erik Carlsson en avlägsen släkting till Axel Oxenstierna.
Erik gick ur tiden år 1641.Hedlingers medalj från år 1731


Hedlinger lät prägla en medalj 1731 i silver. Medaljen utfördes också i försilvrad koppar och den delades ut som hedersgåva till enskilda personer av ridderskapet och adeln.
Referens Hildebrand band II, Fredrik I – nr 37.
Åtsidans omskrift: FRIDERICVS·D·G·REX·SVECIAE
  (Fredrik med Guds nåde Sveriges konung)
Frånsidans omskrift: CONSILIIS·ATQVE·ARMIS   (med rådslag och vapen)
Frånsidans text under avskärningen: ORDO·EQVESTER·REGNI·SVECIÆ
  (Konungariket Sveriges ridderskap)

På medaljens åtsida visas kung Fredrik i bröstbild med harnesk och hermelinmantel. På medaljens frånsida visas Riddarhuset i enlighet med Erik Dahlbergs Svecia antiqua et hodierna. Dahlberg utgick från de ritningar som hade färdigställts av Jean de la Vallée, och vi kan se att Vallée hade tänkt sig att Riddarhuset skulle förses med flygelbyggnader, men några sådana uppfördes aldrig.Dokumenthistorik

2023-11-01 Dokumentet skapat