.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2023-07-27

.

Gustav II Adolfs kopparmynt

samt några av hans medaljer

GIIA-sidans referensnummer löper från 1 och uppåt. Ett enskilt nummer är således unikt för hela GIIA-serien. Det förekommer att vissa mynt är snarlika, och då tillfogas a,b,c,d  osv till referensnumret.

Nummerserien lades fast år 2010 och sedan dess har många ytterligare GIIA-mynt upptäckts. För att undvika omnumrering har de nytillkomna mynten infogats som halvnummer eller kvartsnummer. Dessa halvnummer och kvartsnummer (som ser lite märkliga ut i tabellen) har således ingen ytterligare innebörd.Förteckningen har skapats i sammarbete med Anatoly Skripunov, S:t Petersburg.

Ett stort tack till alla ni kopparsamlare i Sverige som har bidragit med bilder, ideer och synpunkter. Utan era insatser hade resultatet blivit tämligen klent.

        Med vänlig hälsning

Lennart Castenhag

info@Sonesgarden.se


Dokumenthistorik GIIA-sidan

2023-07-27 Kompletterat med #191 ½. Upptäckten av 191½ var en stor nyhet. Vi kunde nu se att nyköpingsöret 1627 med vinge upp också kunde ha rikssköld I-1.
Uppdateringen för nyköpingsöret 1627 krävde att förteckningen strukturerades om.
2023-05-10 Kompletterat med #69 ½
2022-11-15 Kompletterat med ett ytterligare exemplar av den sällsynta #192.
Det nya myntet är dessutom av betydligt bättre kvalitet än det äldre.
2022-02-11 Uppdaterat halvöre Säter 1628.
#256 har visat sig vara utan nova i frånsidans omskrift.
Den har brutits loss från 1628 MED nova i omskriften,
och har flyttats till en ny grupp 1628 UTAN nova i omskriften.
2021-07-05 Kompletterat med ytterligare två säterören 1630, ej tidigare beskrivna på den här hemsidan.
2019-10-18 En helt nu typ av kungakrona har upptäckts, det är krona 5h. Den finns på ett säteröre 1629 med numret # 62½
2018-03-05 Tabellerna för respektive myntort och år har fått helt ny design för att öka användarvänligheten. Tabellerna kan nu skrivas ut utan de särskilda utskriftvänliga sidorna som fanns förut. Tabellen för säteröret 1629 har kompletterats med provmynt.
2018-02-14 Kompletterat med kortfattad bruksanvisning som kan nås via högermenyn
2017-11-13 Kompletterat introduktionssidans högermeny med referensnummer
2017-09-28 1 öre Säter 1629 är uppdaterad.
    #124 har ändrat namn till #124a.
    #124b har till kommit.
2017-09-27 1 öre Säter 1628 är uppdaterad med det märkliga myntet som har dubbla rikssköldar - #41½
2017-02-25 1 öre Säter 1630 är uppdaterad
2017-01-17 Språklig översyn 1 öre Säter
2016-10-21 Fyra nya varianter/undervarianter har upptäckts för Säter 1629
2016-04-28 Ett försök att visa en fullständig översikt av kreutzermynt.
2016-03-30 Kompletterat huvudmenyn med menypunkten "Kreutzermynten - några av dem".
Ambitionen är låg från min sida för dessa mynt eftersom de aldrig var avsedda
för cirkulation i Sverige.
2014-09-28 Kompletterat med en nyupptäckt rikssköld: IV-a.
Kompletterat med en UNIK ettöring Säter 1628 som har rikssköld IV-a.
Mynttypen har fått beteckningen #45½
2014-09-26 Kompletterat med två UNIKA mynt:
  Arboga 1627, GVSTAVS istället för GVSTAVUS - #236½
  Arboga 1628, Örnen med ÅTTA vingpennor - #249½
2014-02-28 En tidigare okänd ettöring 1630 har upptäckts - nr 153½.
Myntet har den mycket ovanliga frånsideskronan 17½. Tidigare var
bara ett fåtal mynt känt med denna krona. Nu finns ytterligare ett,
men med en annorlunda omskrift.
Vanligen brukar jag inte annonsera varje uppdatering här på översikts-
sidan, men den här nyheten var något alldeles extra.
2013-10-08 Lagt in artikeln "Frånsideskronan som var en tulipanaros"
2013-10-07 Lagt in artikeln "Felstavad och korrigerad omskrift"
2013-04-19 Varianttabeller för halvöre och fyrk från Arboga inlagda.
2013-04-09 Varianttabeller för halvöre och fyrk från Nyköping inlagda.
2013-04-11 Lagt in artikeln "Den märkliga varianten #22"
2013-03-26 Produktionssiffror för GIIA runda kopparmynt inlagda.
2013-03-23 Varianttabeller för halvöre och fyrk från Säter inlagda.
2013-01-28 Varianttabellen Arboga 1628 inlagd.
2013-01-25 Varianttabellen Arboga 1627 inlagd.
2012-11-22 Kortfattad artikel om GIIA kopparklippingar inlagd.
2012-11-17 Varianttabellen Nyköping 1629 inlagd.
2012-11-16 Varianttabellen Nyköping 1628 inlagd.
2012-11-09 Varianttabellen Nyköping 1627 inlagd.
2012-09-12 Varianttabellen Säter 1627 har fått ett modernare utseende.
Inget ändrat i sak.
2012-04-04 Varianttabellen Säter 1631 är nu i publicerbart skick.
2012-04-03 Ett embryo till varianttabell Säter 1631 har lagts in.
2012-03-16 Varianttabell Säter 1630 färdig.
2012-03-12 Embryo till varianttabell Säter 1630 har lagts in.
2012-03-05 Varianttabell Säter 1629 färdig.
2012-02-03 Embryo till varianttabell Säter 1629 har lagts in.
2011-11-05 Varianttabellen Säter 1628 helt ny struktur och nya variantnummer.
För att se korsreferenslista   << klicka här >>
2011-11-04 Källinformationen till frånsidans kronor går nu att se.
2011-10-07 Högermenyn kompletterats med:
- tillverkningsteknik
- hur man kan bli lurad av slitna valsar
2011-07-22 Kungakrona 6d har tillkommit
2011-06-20 Frånsidans kronor 16 o 18 något korrigerade
Frånsidans kronor 18a, 19 o 20 har tillkommit
2011-06-06 Varianter Säter 1628 har tillkommit
2011-05-05 Varianter Säter 1627 har tillkommit
2011-03-16 Dalavapnets pilfjädrar har tillkommit
2011-02-04 Utsmyckningen kl 12 på frånsidan har tillkommit
Typsnittets varianter har tillkommit
2011-01-20 Några GIIA-medaljer presenteras
2010-12-19 Myntmästarmärkena presenteras
2010-03-27       GIIA-sidan startar som ett trevande försök