.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2017-09-28

Utskriftsvänlig sida   << HÄR >>

. GIIA-sidan

<< åter till GIIA-sidan >>

1 öre Säter 1629
        Gustav II Adolf

Av alla Gustav II Adolfs kopparmynt uppvisar Säter 1629 den absolut största variationsrikedomen. Man kan fråga sig om det är möjligt för en enskild samlare att få sin myntsamling helt komplett, och svaret är NEJ. Det finns alltför många mynt som bara är kända i ett eller ett fåtal exemplar.

Långa och korta pilfjädrar förekommer både med och utan NOVA i omskriften. Detta har vi låtit ligga till grund för att bilda fyra huvudgrupper 1929 års sätermynt.

Vi tycker oss ha sett tre olika myntmästarmärken, och vi har identifierat dem som typerna 1, 3 och 4. Myntmästarmärkena har inverkat på tabellstrukturen.

Den prydnad som finns kl 12 på frånsidan har varit extra knepig att klassificera, men vi tycker oss ha sett typerna 1, 3 och 4. I något enstaka fall har vi sett typ 7. Dessa detaljer har vi hänfört till undergrupperingar i tabellen.

För valören finns flera format. Ibland är det punkt före och ibland är det punkt efter 1:an. Det händer också att punkter finns både före och efter 1:an men punkterna kan också vara helt utelämnade. Detta har vi hänfört till undergrupperingar i tabellen.

En märklig detalj är den lilla prydnaden på åtsidan mellan kungakronan och riksskölden (dock inte för sköldarna VI och VII). Den dyker upp helt sporadiskt och vi har inte kunnat skönja något mönster för när den borde finnas.

Denna detalj har vi hänfört till undergrupperingar i tabellen.

             

För valsställningen markeras motvända sidor med motvända pilar. Valsställningen har hänförts till undergrupperingar i tabellen.

I sällsynta fall förekommer det att valsar från 1628 har återanvänts och punsats om. Denna egenhet har antingen hänförts till undergrupperingar eller till särskilt myntnummer.

Huruvida ett mynt är sällsynt eller inte framgår av följande:

        Det har varit svårt att ange sällsynthetsgraden för flera av mynten på grund av att de inte har beskrivits förut. Hallborg och Hartmann tog ju inte hänsyn kungakronorna i sin förteckning, och det gjorde inte heller Appelgren i auktionskatalogen över Cavallis kopparmynt. Sannolikt kommer det i framtiden att bli revideringar av sällsynthetsgraden för flera av mynten i tabellen.

Förteckningen har skapats i samarbete med Anatoly Skripunov, S:t Petersburg.

Om tabellen nedan ser konstig ut, klicka   << här >>

Peka på bilderna av rikssköldarna för att expandera dem (ej klicka).

Om du vill se en sammanställning över omskrifterna, klicka   << här >>

Mynt med avvikande utformning som ej fått eget referensnummer

Se nedanstående mynt. Det ser ut som en #88f men det har motvända sidor. Tyvärr går det inte att läsa åtsidans omskrift. Man kan gissa att det står SVEC, men det går inte att definiera ett myntnummer på gissningar. Tills vidare får vi hålla ögonen öppna efter ett liknande mynt som inte är snedcentrerat, och då uppdatera förteckningen.
Wedbergs anteckningar

Johan Otto Wedberg (en av grundarna av SNF) gjorde ett privat tillägg till Hallborgs och Hartmanns förteckning i början av 1900-talet.

Tre av Wedbergs tillägg är intressanta eftersom de skulle kunna vara mynt som ej finns med i ovanstående förteckning. Det rör sig i alla tre fallen om mynt med slät sköld utan rosor:
    - Frånsidans krona nr 15 samt SVE i omskriften.
    - Punkt efter valör-ettan och punkt före ÖR (punkt före ettan saknas således).
    - Kungakrona med mycket speciell kronring.

Idag känner vi till att kungakronorna 6c, 7a, 7b och 7c förekommer tillsammans med slät sköld utan rosor. Det skulle vara värdefullt med ett foto av myntet eftersom ingen av de ovannämnda kungakronorna stämmer på beskrivningen (se vidstående skiss). Hallborg och Hartmann tog ju inte med kungakronorna i sin förteckning så Wedbergs kommentar väcker en del frågor.     


Wedbergs skiss av kronringen


Var det denna han såg?

Om du vill ta del av Wedbergs anteckningar om Säteröret 1629, klicka   << här >>

<< åter till GIIA-sidan >>

Dokumenthistorik

2017-09-28 Ändrat nr 124 till 124a. Kompletterat med 124b.
2017-01-13 Språklig översyn. Inget ändrat i sak.
2016-11-30 Mynt #133½ har utgått. Det visade sig vid ytterligare granskning att myntet
hade omskriften CVPREA, dvs nr #133.
2016-10-20 Mynt #88h, #105c och #130b har tillkommit. Mynt #126 var fel och har ersatts av #119½.
2014-11-12 Mynt #76½ har tillkommit
2014-11-06 Mynt #123 har bytt namn till #123b. Mynt #123a har tillkommit.
2014-01-15 Mynt #74½ har strukits. Samma som #77. Foto från #74½ har flyttats till #77.
2013-10-25 Det har visat att mynt #107c ibland saknar punkt efter valör-ettan.
2013-10-07 Kompletterat med mynt #133½. BM-myntet flyttat från #133.
2013-07-06 Kompletterat med mynten #55½ och #74½.
Ett stort tack till Jan-Olof Björk som ställt fotografier till mitt förfogande.
2013-02-26 Kompletterat med mynt #94i och #105½.
2013-01-31 Mynt #88c kan även ha frs-prydn typ 7. Normalt är det typ 4.
2013-01-29 Lagt in bilder på rikssköldar i tabellen. Inget ändrat i sak.
2013-01-13 Mynten #103c och #128½ har tillkommit.
2013-01-02 Mynt #53 har delats upp i #53a och #53b.
2012-09-13 Det har visat sig att #92 inte finns. Det är egentligen #100,
men det är mycket svårt att se på mynt med sämre kvalitet.
2012-06-09 Mynt #110 är ändrat från unik till XR
Mynt #108 ändrat namn till #108½
Mynt #108 tillkommit.
2012-06-02 Ersatt krona 6d med 7c som möjligt exempel på Wedbergs skiss av en kronring
2012-03-20 Kompletterat med kommentarer till Wedbergs upptäckter
2012-03-05 Alla egna exempelbilder på mynt har fått nya foton.
Raderna 116a och 116b har skiftat plats i tabellen, definitionerna för
mynten är dock oförändrade.
2012-02-20 Lagt in förklaring om man kör webbläsaren Explorer.
2012-02-16 Rättat ett fel i sammanställningen över omskrifterna.
2012-02-15 Lagt in en sammanställning över omskrifterna
Rättat ett fel. Mynt #130 har punkter före och efter ettan
(gäller alltid i grupp 4 när det är rikssköld VII).
2012-02-13 Tabellen har kompletterats med detaljer. Även raritetsangivelser finns.
2012-02-05 Ett embryo har skapats 

52

R

 

53a

R

 

53b

R

 

54a

 

54b

 

55

R

 

55½

XR

 

56

R

 

57

F

 

58

 

59a

 

59b

 

60

R

 

61a

 

61b

F

 

62

F

 

63

XR

 

64

F

 

65

R

 

66

R

 

67a

R

 

67b

R

 

68

XR

 

69

R

 

70

XR

 

71

XR

 

72a

R

 

72b

R

 

73

F

 

74a

R

 

74b

R

 

75

 

76a

F

 

76b

F

 

76c

F

 

76½

R

 

77

R

 

78

R

 

79

R

 

80a

 

80b

 

81a

F

 

81b

F

 

82a

F

 

82b

F

 

83

R

 

84a

 

84b

 

85

R

 

86

R

 

87a

 

87b

 

87c

 

87d

 

88a

 

88b

 

88c

 

88d

 

88e

 

88f

 

88g

 

88h

 

89a

R

 

89b

R

 

90

R

 

91

XR

 

 

93

F

 

94a

R

 

94b

 

94c

 

94d

 

94e

 

94f

 

94g

 

94h

R

 

94i

R

 

95

XR

 

96a

XR

 

96b

XR

 

97

XR

 

98

R

 

99

 

100

XR

 

101

 

102

 

103a

 

103b

 

103c

 

104

 

105a

R

 

105b

R

 

105c

R

 

105½

unik

 

106a

 

106b

 

107a

 

107b

 

107c

 

107d

 

107e

 

107f

 

108

XR

 

108½

XR

 

109a

 

109b

 

109c

 

109d

 

110

XR

 

111a

R

 

111b

F

 

112

F

 

113

R

 

114

R

 

115

 

116a

 

116b

R

 

117

 

118a

R

 

118b

 

118c

R

 

119

F

 

119½

 

120a

 

120b

 

120c

 

121a

 

121b

 

122

XR

 

123a

 

123b

 

124a

R

 

124b

R

 

125a

R

 

125b

R

 

125c

R

 

126

 

127a

R

 

127b

 

127c

 

128a

 

128b

 

128½

XR

 

129

R

 

130a

 

130b

 

131

R

 

132

R

 

133

R

GIIA-sidan