.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2017-02-25

Utskriftsvänlig sida   << HÄR >>

. GIIA-sidan

<< åter till GIIA-sidan >>

1 öre Säter 1630
        Gustav II Adolf

År 1630 hade produktionen av kopparmynt sjunkit till en lägre nivå än året innan. Detta fick till följd att mynten inte uppvisar samma grad av variationsrikedom som år 1629.

För ettöringarna av koppar 1630 börjar omskriften på åtsidan vanligen med GVST, men även GVSTA förekommer. Detta har vi låtit ligga till grund för att dela in mynten i två huvudgrupper.

Prydnaden kl 12 på frånsidan är nästan alltid av typ 2, men undantag finns. Endast ett myntmästarmärke förekommer, men det är också relativt vanligt att myntmästarmärket utelämnas.

För valören gäller att det oftast (men inte alltid) är punkt före och efter 1:an samt punkt före ÖR. Valörformatet resulterar i undergrupperingar i tabellen. Punkter finns ibland även i pilvinklarna i olika kombinationer som också ger upphov undergrupperingar. För att läsa mer om detta, klicka   << här >>

Ibland förekommer motvända sidor och det ger upphov till undergrupperingar i tabellen.

Så här långt är det ganska enkelt att bestämma Säteröret 1630. Det stora problemet är att det har visat sig väldigt svårt att skilja på kungakronor av typerna 7a och 8a. Vi har till och med hittat exempel på att denna krona kan vara en kombination av typerna 7a och 8a. Av den anledningen har vi inte skilt på dessa två kronor i tabellen i grupp 2. Det är dock fortfarande meningsfullt att generellt skilja på dem eftersom typ 8a inte förekommer i grupp 1. Den förekommer inte heller på ettöringar från år 1629.

Huruvida ett mynt är sällsynt eller inte framgår av följande:

        Precis som för Säter 1629 har det varit svårt att ange sällsynthetsgraden för flera av 1630 års mynt på grund av att de inte har beskrivits lika detaljerat tidigare.

Förteckningen har skapats i samarbete med Anatoly Skripunov, S:t Petersburg.

Om tabellen nedan ser konstig ut, klicka   << här >>Om du vill se en sammanställning över omskrifterna, klicka   << här >>

<< åter till GIIA-sidan >>

Dokumenthistorik

2017-02-25 Rättat ett fel, #144e har motvända sidor (vilket inte uppmärksammats tidigare)
2017-01-16 Språklig översyn. Inget ändrat i sak.
2017-01-11 Mynt #158½ har tagits bort. Det visade sig att det är krona 15 istället för 22.
Mynt nr #165½ har tagits bort och exempelmyntet har överförts till #165.
Mynt #165 har ändrats. Det är VAN istället för WAN.
2017-01-01 Mynten #158½ och #165½ har tillkommit
2016-03-15 Rättat två fel: nr 148 och 167 ska ha punkt före ÖR.
2014-02-28 Nr 153 ½ har tillkommit.
2013-11-25 Nr 141 ¼ och 152 ½ har tillkommit.
2013-07-06 Nr 138 har tagits bort.
2013-07-06 Nr 141½ har tillkommit.
Ett stort tack till Jan-Olof Björk som ställt foto till mitt förfogande.
2013-03-06 Nr 144e har tillkommit.
2013-01-30 Liten estetisk förändring. Inget ändrat i sak.
2013-01-21 Det har upptäckts att nr 144d har punkter i både övre och undre pilvinkeln
2012-06-09 Det har upptäckts att prydnad kl 12 frs kan vara typ 3 ibland.
2012-03-20 Nr 169 överförd till 1631.
2012-03-16 Kompletterat med sammanställning över omskrifter.
Kompletterat med beskrivning av punkter i valörformat och pilvinklar.
2012-03-15 Tabellen är nu i publicerbart skick.
2012-03-12 Ett embryo har skapats 

134

R

 

135

R

 

136

R

 

137

XR

 

 

139

UNIK

 

140

 

 

141¼

UNIK

 

141½

UNIK

 

141

R

 

142

 

 

143a

F

 

143b

 

 

144a

F

 

144b

 

 

144c

 

 

144d

 

 

144e

 

 

145

R

 

146a

F

 

146b

F

 

146c

 

 

146d

 

 

146e

F

 

146f

F

 

147

R

 

148

R

 

149

R

 

150

XR

 

151

R

 

152a

F

 

152b

 

 

152c

R

 

152d

F

 

152e

 

 

152f

F

 

152g

F

 

152h

F

 

152i

F

 

152½

UNIK

 

153

XR

 

153½

UNIK

 

154a

R

 

154b

R

 

155

R

 

156

R

 

157a

F

 

157b

XR

 

158

 

 

159

R

 

160

R

 

161

R

 

162

XR

 

163

XR

 

164

XR

 

165

XR

 

166

XR

 

167

R

 

168

XR

GIIA-sidan