.

GIIA-sidan

Uppdaterad 2011-03-20
Se dokumenthistoriken längst ned på sidan

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

<< åter till GIIA-sidan >>

.

Kungakronan med
        "nio punkter i kronringen"

En omdiskuterad kungakrona på GIIA  1 öre Säter och Nyköping 1628

År 1628 präglades en överdådig kungakrona på Gustav II Adolfs ettöringar i Säter och Nyköping. Den hade nämligen nio prydnader i kronringen och detta var något alldeles speciellt, ty man hade bara gjort kungakronor med fem eller sju prydnader i kronringen tidigare.

I dagligt tal kallas denna krona för "Kronan med nio punkter i kronringen" av de myntsamlare som specialiserat sig på Gustav II Adolf kopparmynt. Ibland hör man sägas att den ska vara sällsynt, men jag tror den är tämligen vanlig.


                                          1 öre Säter 1628   med den överdådiga kungakronan på åtsidan.


Tittar man närmare på detaljerna i kungakronan ser man att prydnaderna i kronringen inte alls är enkla punkter. De representerar något mer uttrycksfullt - kanske blommor.


                              Närbild av åtsidan av det mynt som presenteras ovan för att visa detaljerna i kungakronan.


Det var inte någon engångsföreteelse att de nio prydnaderna var mer än enkla punkter. Nedan visas ett annat (icke stampidentiskt) exemplar av en ettöring från Säter 1628.


                  Även denna säterkrona visar att prydnaderna i kronringen är något mer än bara enkla punkter.


Som jag nämnde inledningsvis dyker den överdådiga kronan även upp i Nyköping samma år.


                                                    Närbild av kungakrona för 1 öre Nyköping 1628.


På slitna exemplar av ettöringar med den speciella kungakrona vi här har studerat kan det säkert vara svårt att urskilja detaljerna på de små prydnaderna i kronringen. De är ju inte större än knappnålshuvuden, men jag vill med ledning av de bilder jag här presenterat hävda att de inte är enkla punkter. För ett halvår sedan tolkade jag de nio prydnaderna som nio blommor, men jag vill här ge utrymme för en ny tolkning. Se nedanstående bild. Där visas de nio prydnaderna med "djärv tolkning", och under visas en försiktig tolkning. Det är möjligt att det i framtiden dyker upp exemplar som ger upphov till nya tolkningar.

Den försiktiga tolkningen får tills vidare gälla. Se nedanstående reviderade skiss av kungakrona 4a.

Ett passande namn för kungakronan enligt skissen skulle kunna vara:

Kungakronan med nio diamanter i kronringen


Skiss av kungakronan i skala 2½ : 1.
Lennart Castenhag

<< åter till GIIA-sidan >>


Dokumenthistorik

2011-03-20       Reviderat uppfattningen att denna krona skulle vara sällsynt.
2010-10-24       Nya prydnader i kronringen efter noggrannare utredning.
2010-04-08       En första utgåva