.

GIIA-sidan

Uppdaterad 2010-11-10
Se dokumenthistoriken längst ned på sidan

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

<< åter till GIIA-sidan >>

.

Kungakronor

på Gustav II Adolf 1 öre runda mynt i koppar

Ett försök att visa förekommande varianter

Kungakronorna torde vara det viktigaste attributet näst efter årtalet för att variantbestämma GIIA:s ettöringar i koppar. Av den anledningen presenteras här kungakronorna i en ungefärlig skala av 2½:1 så att detaljerna tydligt kan särskiljas.

Kungakronornas infästning mot vapenskölden markeras här med streckade linjer eftersom detta är en iögonfallande detalj. För kungakronor klass 3a har jag valt att låta infästningarna bilda undervarianter av kungakronor.

I de fall jag markerat en variant som sällsynt är färre än 10 mynt kända med denna krona.

           


"Corona Vulgata" i skala 2½ : 1

Den allra vanligaste kronan under åren 1627-28. Infästningen mot vapenskölden visas här med streckade linjer eftersom den finns i flera varianter.


Det är inte helt uteslutet att det saknas varianter i sammanställningen eftersom det här är ett arbetsfält som ännu inte fått en tillfredsställande belysning. Jag är därför ytterst tacksam för varje kompletterande uppgift som kan föra kunskapen om dessa kungakronor framåt.

Längs ned på sidan finns en dokumenthistorik. Där finns också en redovisning av vilka källor jag använt mig av.

Med vänlig hälsning

Lennart Castenhag
info@Sonesgarden.seKlass 1

1a - den arkaiska kronan

Förekommer 1627 på 1 öre Nyköping.

SällsyntKlass 2

De påkostade arbogakronorna med omfattande slingerprydnader mellan krona och sköld.

2a – den påkostade arbogakronan på stor plants (ca 44 mm).

Förekommer 1627 på 1 öre Arboga på stor plants.


2b – den påkostade arbogakronan på normal plants (ca 40 mm).

Förekommer 1627-28 på 1 öre Arboga på normal plants.Klass 3

Corona vulgata. Detta är den vanligaste typen av kungakrona och den förekommer 1627-29. Den har fem blommor i kronringen. Klass 3a har prydnader i övre delen av kronan.

Kronan finns med tre olika infästningar mot skölden. Bilden till vänster visar endast kronan. Infästningarna visas separat nedan och bildar dessutom undervarianter av kronan.

3a-2 – 1628 års infästning.

Förekommer 1628, Säter, Nyköping, Arboga.
Förekommer 1629, Nyköping.

3a-3 – den enkla infästningen

Förekommer 1627-28, Säter.
Förekommer 1627-28, Nyköping.

3a-4 – den vanligen förekommande infästningen

Förekommer 1627, Nyköping.
Förekommer 1627-28, Säter.Klass 3b

Som 3a-4 men prydnaderna i övre delen av kronan saknas.

Förekommer 1627, Säter.Klass 3c

Som 3a-2 men prydnaderna i kronringen består av stenar.

Förekommer 1629, Nyköping.Klass 3d

Som 3a-2 men prydnaderna i kronringen består av 3 blommor i likhet med 6c.

Förekommer 1629, Säter och Nyköping.Klass 4

4a – sju blommor i kronringen och med prydnader på kronbågarna.

Förekommer 1628, Säter och Nyköping.
Förekommer möjligen också 1629, Nyköping.

4c - fem blommor i kronringen och inga prydnader på kronbågarna.

Förekommer 1628, Nyköping.

4d - som 4a, men inga prydnader på kronbågarna.

Förekommer 1628, Arboga och Säter.Klass 5

5a – nio prydnader i kronringen.

Förekommer 1628, Säter och Nyköping.Klass 6

Tre blommor i kronringen.

6a – kronring med slät överkant och med tre blommor i kronringen.

Förekommer 1628 - 1629, Säter.
Två alternativa infästningar mot skölden finns.

6b – kronring med vågig överkant och med tre blommor i kronringen.

Förekommer 1628 – 1629, Säter.
Två alternativa infästningar mot skölden finns.

6e – som 6a, men tre blommor och fyra stenar i kronringen.

Förekommer (men är inte vanlig) 1629, Säter.

6f – som 6a, men med rosor på kronbågarna.

Förekommer 1629, Säter.

6g – som 6a, men med enkla blommor på kronbågarna.

Förekommer 1629, Säter.

6h – som 6b, men med småflikiga blommor på kronbågarna.

Förekommer 1628, Säter.

6i – som 6e, men med småflikiga blommor på kronbågarna och en blomma och sex stenar i kronringen.

Förekommer 1628, Säter.

6k – som 6e, men med 3 diamanter och fyra stenar i kronringen.

Förekommer 1629, Säter.Klass 7

Tre blommor och 4 diamanter i kronringen. Kronan integrerad med skölden.

7a – kronringens övre del slät.

Förekommer 1629, Säter.

7b – som 7a, men total avsaknad av prydnader - "Den ofullbordade kronan"

Förekommer 1629, Säter.
Sällsynt

7d – som 7a, men prydnader finns i kronans övre del.

Förekommer 1629, Säter.Klass 8

Sju diamanter i kronringen. Distans mellan kronan och den raka vapenskölden.

8a – inga prydnader i kronans övre del.

Förekommer 1629, Säter.Klass 9

Tre blommor och fyra diamanter i kronringen.

9a – saknar prydnader i kronans övre del.

      Förekommer 1629 – 1630, Säter.
Omgiven av fristående voluter (sällsynt) 1630.

9b – prydnader finns i kronans övre del.

Förekommer 1629, Säter.

9c – som 9a, men centrumdekorationen ovanför kronringen är annorlunda.

Förekommer 1631, Säter.Klass 10

Fyra blommor och 5 diamanter i kronringen.

10a – prydnader finns i kronans övre del.

Förekommer 1630 – 31, Säter.
Sammanställningar av varianter av kungakronor
<< se källorna till ovanstående >>

<< åter till GIIA-sidan >>
Dokumenthistorik

2010-11-10       Krona 9a kompletterad med en liten bild som visar kronan omgiven av voluter.
2010-10-28       Krona 8a har ritats om - har sju diamanter i kronringen.
Krona 7a har ritats om - har sju diamanter i kronringen.
Krona 7d har ritats om - små justeringar av blommorna på kronbågen och prydnaderna i kronringen.
Krona 7c borttagen (7a=7c).
2010-10-27       Krona 4a, 4c och 4d har ritats om - där yttre kronbågarna möter kronringen
finns en minimal antydan till volut under den stora voluten.
Krona 7b har ritats om. Helt ny design.
2010-10-24       Krona 5a har ritats om - nya prydnader i kronringen.
2010-10-22       Krona 4c har ritats om - nya prydnader i kronringen.
2010-10-20       Krona 4a har ritats om - nya prydnader på kronbågen och i kronringen.
Krona 4b och 4e borttagen (samma som 4a).
Krona 4d har ritats om - nya prydnader i kronringen.
Krona 4f borttagen (samma som 4d).
2010-10-18       Krona 8a har ritats om - nya blommor o diamanter i kronringen.
2010-10-11       Krona 6f har tillkommit - Säter 1629.
Krona 6g har tillkommit - Säter 1629.
Krona 6h har tillkommit - Säter 1628.
Krona 6i har tillkommit - Säter 1628.
Krona 6k har tillkommit - Säter 1629.
Krona 4f har tillkommit - Säter 1628.
2010-10-04       Krona 9c tillkommit - ny krona - och den förekommer 1631.
Krona 9a finns INTE 1631 - bara 1629 - 1630
2010-10-01       Typ 6a o 6c slagits samman till typ 6a.
Typ 6b o 6d slagits samman till typ 6b.
Krona 4d tillkommit (ny krona)
2010-09-30       Blommorna i kronringen på krona 9a o 9b har fått ny design.
2010-05-03       Variant 4c har tillkommit.
2010-05-01       Varianterna 3a-1 och 3a-3 slagits samman till 3a-3
Variant 3b samma infästning mot skölden som 3a-3
2010-04-27       Variant 3d förekommer även Säter, vilket innebär att den förekommer
både i Säter och Nyköping 1629
2010-04-24       Variant 9a förekommer även 1631, vilket innebär att den förekommer
under åren 1629-31
2010-04-16       Variant 4a förekommer även i Säter 1628
2010-04-13       -   Variant 3c har tillkommit
-   Variant 3d har tillkommit
-   Från klass 6c har Nyköping 1629 borttagits
2010-04-04       En första utgåva