.

Gamla mynt

Uppdaterad 2019-04-29

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Myntpolleter

av koppar från
Stora Kopparbergs Bergslags AB


Myntpolletter från Stora Kopparbergs Bergslags AB har en lång tradition. I Falun, där man bröt den viktiga kopparen, såg man till att göra egna mynt - små och lätta för lokalbefolkningens behov. De första kom redan 1628 och var av näver, men under åren 1719 till 1791 försåg myntverkstaden i Avesta befolkningen med myntpolleter av koppar. Det intressanta med dessa kopparpolletter var att de fick nationell status, dvs de var gångbara även utanför Bergslagets domäner trots att de saknade valör och bara vägde en fjärdedel av motsvarande riktiga mynt utgivna av Riksbanken.

När sedan Riksgäldskontoret började ge ut myntpolletter 1799 i väntan på att Riksbanken skulle ge ut ”riktiga” skillingmynt efter Gustav III:s myntreform 1777 var även Riksgäldskontorets polletter ganska enkla i sin utformning, men de visade i alla fall valören.


               


6 öre KM (=½ skilling) 1791
5,7 gram, diameter 29 mm

Utgivare: Stora Kopparbergs
          Bergslags AB

          


        ½ skilling 1799
5,7 gram, diameter 27,5 mm

Utgivare: Riksens Ständers
          Riksgäldskontor

      Som synes är de bägge myntpolletterna ganska lika till både storlek och vikt.Bergslagspolletterna i koppar - en fullständig översikt

Alla bilderna har här gjorts lika stora, dvs bilderna motsvarar ej polletternas verkliga storlek.
Peka på miniatyrbilderna för att förstora dem. Klicka på bilderna för att få mer information.

Myntfakta

     

Åtsida & frånsida        

Antal som präglades

3 öre KM 1719   3,5 g   22 mm

     

39.061 st

10 mark KM 1721   8,5 g   26 mm

     

     

25.680 st

5 mark KM 1722   9,4 g   28 mm

     

53.500 st

5 mark KM 1723   8,5 g   26 mm

     

48.000 st

Sveriges enda kopparmynt med randskrift

3 öre KM 1762   3,1 g   22 mm

     

84.600 st

6 öre KM 1762   6,5 g   29 mm

     

80.000 st

6 öre KM 1763   6,5 g   29 mm

     

126.400 st

6 öre KM 1765   6,5 g   29 mm

     

368.800 st

6 öre KM 1790   5,7 g   29 mm

     

145.940 st

6 öre KM 1791   5,7 g   29 mm

     

143.392 stSonesgården den 29 april 2019

Lennart Castenhag


Dokumenthistorik

2019-04-29 Lagt in bild på bättre 10 Mark KM 1721
2011-07-21 Kompletterat med 3 öre KM 1719 varianten STORA,
samt bytt ut varianten STORE mot ett fräschare mynt.
2011-05-20 Kompletterat med 5 mark KM 1722.
2011-04-21 Ersatt 10 mark KM replika med ett äkta mynt.
2010-05-02 Ersatt 6 öre KM 1791 med ett fräschare mynt.
2010-03-20 Ersatt 3 öre KM 1719 med ett fräschare mynt.
2010-02-19       Ersatt 6 öre KM 1790 med ett fräschare mynt.