.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2013-03-17

.

Den okände
medeltidsriddarens mynt

När Svärdsriddarna slog sig ner i Lettland och Litauen på 1300-talet under namnet Livländska orden, delades området upp så att kyrkans män fick en del och Livländska orden fick resten. Det skapades på så vis ett antal biskopsfurstedömen i Riga, Dorpat, Kurland och Wiek (inkl Ösel).

Reval, som ursprungligen endast var en borg uppförd av den danske kungen Valdemar Sejr i början av 1200-talet, utvecklades från en liten by nedanför borgen till en präktig Hansastad. Det svenska namnet på staden var först Lindanäs och sedan Räffle. År 1346 köpte Livländska orden Estland (inkl Reval) av danskarna.

I Revals myntverkstad producerades silvermynt i nominalerna artig, schilling och pfennig. [1]   De mynt som slogs från omkring 1360 till senare delen av 1400-talet är anonyma och saknar årtal, men från slutet av 1400-talet kan mynten knytas till någon av ordensmästarna för Livländska orden.

På 1420-talet genomfördes en myntreform i Reval vilket innebar att myntet artig fick ett högre värde. Myntet ändrade då namn till schilling och kom att motsvara 3 äldre artig. En schilling motsvarade också 3 pfennig. Samtidigt producerades även halvpfennig (i form av brakteat) som fick namnet scherf. [2]

På bilden nedan visas tre tidiga mynt från Reval utan vare sig namn på myntmästaren eller årtal. Däremot visar texten på mynten att de kommer från Reval.

Det större myntet är en schilling från början av 1480-talet. Det har en diameter av 19-20 mm och väger 0,955 gram. De två mindre mynten är pfennig från perioden 1422-70. Diametern är 12 mm och vikten 0,375 resp 0,400 gram. När mynten var nya var det möjligen så att en pfennig vägde ungefär en tredjedel av en schilling.

Ordensmästarna i Livländska orden under åren 1424-83 var:
    1424-33   Gisbrecht von Ruttenberg
    1433-71   ?
    1471-83   Bernd von der Borch


En schilling och två pfennig från 1400-talets Reval samt en tändsticka som referens.       Foto förf.

Om du vill läsa mer om dessa mynt, klicka   << här >>

Det politiska spelet i Baltikum under medeltiden har jag tidigare beskrivit. Om du vill läsa om det, klicka   << här >>.


Sonesgården den 17 mars 2013

Lennart CastenhagFotnoter
_________________________________________________________

[1] I Sverige har vi haft både penning och örtug. Senare även skilling. Kanske det finns etymologiska kopplingar.

[2] I äldre svenska bibelöversättningar stöter vi på begreppet "änkans skärv" i betydelsen en pytteliten penningsumma. Kanske det finns en etymologisk koppling till myntet scherf i Estland.Referens

Fakta har hämtats ur Livonian Coins XIII-XVIII Century, Gunnar Haljak, 2010.Dokumenthistorik

2013-03-17   Kompl. med namnen på två av ordensmästarna under 1400-talet
2013-02-28   En första utgåva