.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

 

Översiktliga arbeten
- Frankernas rike
- Hansans mynt
- Korsfararnas mynt
- Siciliens historia

Antiken
- Lydien
- Frygien
- Fenikien
- Grekland
- Macedonien
- Seleukidiska riket
- Rom
- Bysantinska riket

Medeltiden
- Armenien
- Baltikum
- Bulgarien
- Danmark & Norge
- England
- Florens
- Frankrike
- Genua
- Gotland
- Italien
- Mallorca
- Neapel-Sicilien
- Novgorod
- Osmanska imperiet
- Polen
- Serbien
- Skottland
- Spanien
- Sveriges vikingatid
- Sveriges medeltid
- Tyskland
- Ungern
- Venedig
- Österrike

Nya tiden
- Nya tiden i Sverige  
- Svenska besittningar 
   under stormaktstiden

- Ryssland, tsartiden  

 

Silvergalleriet

Svenska kopparmynt från 1624 och framåt är mycket spännande på grund av den variationsrikedom som förekommer. Mynt från tiden före 1624 är också trevliga, och sådana mynt är företrädesvis av silver, men bronsmynt fanns också - redan under antikens Grekland.

I galleriet enligt menyn till vänster visas ett urval äldre mynt. Om du tycker att mynten inte ser silvriga ut kan det bero på att de inte är av rent silver. Lite koppar kunde förekomma i legeringen och det kunde även hända att det var mer koppar än silver (se Gustav Vasas örtugar).

Gamla silvermynt har en patina om de inte har utsatts för rengöring. Denna patina bidrar ytterligare till att det inte alltid glittrar så mycket. Bland myntsamlare anses patinan vara värdehöjande.

Om du tycker att något ser konstigt ut i det jag här presenterar vill jag gärna veta det.

Fotografierna och skisserna är mina egna där inget annat anges.

Sonesgården den 20 november 2018
Lennart Castenhag
info@sonesgarden.se
2018-11-20


Dokumenthistorik

2018-11-20 Ryssland, tsartiden, har tillkommit.
2017-04-05 Österrike har tillkommit.
2015-11-16 Fenikien har tillkommit.
2015-10-16 Serbien har tillkommit.
2015-01-26 Vänstermenyn enklare struktur (alfabetisk ordning för medeltid)
Spanien har tillkommit.
2014-10-27 Stuvat om lite i vänstermenyn.
2014-10-25 Trakien har tagits bort. Ingår i Grekland
2014-10-07 Kompletterat med åtskilliga mynt för Ungern (vissa mynt rara).
2014-09-05 Kompletterat med Pavia.
2014-07-30 Kompletterat med Milano.
2014-06-07 Flyttat in Normandie under Frankrike.
2014-05-11 Armenien har tillkommit.
2014-05-09 Grekland är en enda menypunkt (aktiv karta för att välja stad)
2014-02-10 Flyttat galleriets meny till vänstermarginalen.
2013-12-02   Silvergalleriet som tidigare var en fil, har nu delats upp i ett stort antal filer.