Genua

Redan antikens klassiska tid var Genua den förnämsta staden i Ligurien. Efter det Västromerska rikets undergång införlivades staden med Frankerriket. Under 800-slut, då Frankerriket styckades upp, gjorde Genua sig självständigt och bildade republik som styrdes av konsuler. Genua blev en betydande sjöfarar- och handelsnation och stod på sin höjdpunkt under tiden för korstågen.

Under det fjärde korståget erövrades Konstantinopel av korsfararna. Genua ställde sig då på bysantinarnas sida och bidrog till att det Latinska kejsardömet kollapsade 1261. Som belöning fick Genua handelsfrihet i Svarta havet. Se avsnittet om korsfararna

Genua blev ensam härskare på västra Medelhavet efter att ha krossat Pisas makt varvid Korsika och Sardinien blev Genuas besittningar, men Sardinien övergick till Aragonien 1326.

Mellan Genua och Venedig rådde rivalitet inom sjöfart och handel och ett krig bröt ut i slutet av 1200-talet. Efter nästan hundra år skulle det visa sig att Venedig var den starkare av de bägge parterna.

Från och med år 1339 kom republiken att ledas av en doge (ungefär som i Venedig). Genuas förste doge var Simone Boccanegra (1339-1344).

På 1400-talet trädde en känd sjöfarare från Genua fram - Christopher Columbus.


Genuas och Venedigs handelsvägar.   Källa: Internet.Denar, 1139 -1339, Genua
Diameter 15 mm. Vikt 0,865 gram.
Referens: Biaggi 835

Åts.omskr.: IANVA
Genua

Åtsidans bildelement:
ett slott
    Frs.omskr: CVNRADI RE[x]
Konung Conrad

Syftar på Conrad III (se nedan)
som var kung över Italien 1128-35.
Hans namn angavs på denarer
från Genua under åren 1139-1339.

Frånsidans bildelement:
en litet kors (inom den inre pärlringen)


Conrad III, founder of the Hohenstaufen dynasty, was never crowned Holy Roman Emperor, but styled himself "King of the Romans." In 1139 he granted Genoa the right to mint coins.

An unsuccessful crusader, at the Battle of Dorylaeum he and most of the knights escaped, but most of the foot soldiers were killed or captured by the Seljuks. He fell ill and was sent to Constantinople to recuperate, where his host, Emperor Manuel I, acted as his personal physician. After recovering, Conrad sailed to Acre, and from there reached Jerusalem. After failed attacks on Damascus and Ascalon, Conrad returned to Germany.

Källa: Forum Ancient Coins
https://www.forumancientcoins.com

         
    Conrad III enligt
    Chronica sancti
    Pantaleonis

    från 1200-talet.

Om du vill läsa mer om Conrad III, klicka  << här >>
2013-12-12

Dokumenthistorik

2013-12-12   En första version