MYNT UTGIVNA AV FEODALHERRAR och STÄDER

Mynt utgivet av Staden Speyer
Denar 1002-1024, Speyer
präglat under Henrik II:s regeringstid

Ref: Dbg 836   (id 2495)


Klicka på myntbilden för mer info  

hertig Bernhard II av Sachsen 1011-1059


Denar 1025-1045, Lüneburg

Ref: Dbg 590 var   (id 2878)


Klicka på myntbilden för mer info  

Henrik X av Bayern   1126-1139
Henrik X "den stolte" föddes strax efter år 1100 och dog 1139. Han var hertig av Bayern 1126 - 1139 och han var hertig av Sachsen 1137 - 1139 som Henrik II.

År 1127 gifte sig Henrik med Gertrud av Supplinburg och paret fick sonen Henrik Lejonet som blev hertig av Sachsen och Bayern. Om du vill se Henrik X:s släktträd, klicka  här


Centraleuropa år 1032

Pfennig 1126-1139, Henrik X "den stolte"
(halvbrakteat)
Myntort: Regensburg

Ref: Emmerig 54   (id 2518)

Klicka på myntbilden för mer info  


Otto I "barnet", Braunschweig-Lüneburg   1227-1252

Otto I "barnet" ("das kind") föddes 1204 och dog 1252. Han ärvde Braunschweig av sin farbror
(greve Henrik I) och han ärvde Lüneburg av sin far.

Pfennig (brakteat) 1227-1252, Otto I "barnet"
Myntort: Braunschweig eller Lüneburg

Ref: Bonhoff 391   (id 2484)


Klicka på myntbilden för mer info  


anonym markgreve, Anhalt   1245-1300

 Denne markgreve torde ha varit verksam efter Henrik I.

Brakteat 1245-1300, anonym markgreve
Myntort: Anhalt

Ref: Thorman 334,   Kestner 1788   (id 2785)

Klicka på myntbilden för mer info  


Ludvig II av Bayern   1268-1294
Hertig Ludvig II av Bayern föddes år 1229. När fadern, Otto II "den upplyste", dog 1253, fick Ludvig dela regentskapet över Bayern med sin bror Henrik XIII.

Eftersom inte bröderna kunde dra jämt delades Bayern år 1255. Ludvig erhöll Oberbayern och Henrik erhöll Niederbayern. Ludvig residerade dels i München och dels i Heidelberg.


Hertigarnas myntverk Schongau i Schwaben på gränsen till Bayern.
Markdorf, Isny och Feldkirch var andra myntverk i hertigarnas ägo.

Pfennig 1268-1294, Ludvig II
(brakteat)
Myntort: Schongau

Ref: Steinhilber 146, Gebhart 33   (id 2642)

Klicka på myntbilden för mer info  


Staden Donauwörth   1300-tal
Handheller präglades bland annat i Donauwörth och Augsburg på 1300-talet.

 
Centraleuropa i mitten av 1300-talet.

Pfennig (handheller), staden Donauwörth
(möjligen halvbrakteat)


Ref: Steinhilber 149   (id 2754)

Klicka på myntbilden för mer info  


Johan av Luxemburg, Böhmen   1310-1346

När den böhmiske kungen Wenzel III mördats år 1306 sökte Elisabet (syster till den mördade kungen) hjälp hos Johan av Luxemburg. Johan var en framgångsrik riddare och en stor hjälte vid tornerspelen. Han tågade in i Böhmen med sina soldater och kastade ut Henrik av Kärnten som tagit makten.
Så blev Johan av Luxemburg kung över Böhmen med Elisabet vid sin sida år 1310. Han dog 1346 i ett fältslag mellan Frankrike och England.

Om du vill läsa om Böhmens intressanta historia,
klicka   << här >>

 

Prager Groschen 1310-1346, Prag

Ref: Castelin 36   (id 2178)


Klicka på myntbilden för mer info  


Markgrevskapet Meissen   965-1423

Borgen Meissen anlades vid Elbe av kung Henrik I "Fågelfängaren" (919-936). Borgen lade grunden för staden Meissen som blev huvudort för markgrevskapet Meissen vilket inrättades år 965. Markgrevskapet Meissen upplöstes år 1423.

År 1130 gavs Meissen i förläning år Konrad, greve av huset Wettin. Meissen omfattade då även Oberlausitz. Henrik III "den upplyste" ärvde lantgrevskapet Thüringen år 1247, och därmed usträckte sig huset Wettins domäner från Weser i väst till Oder i öst.

Mer att läsa om Meissen här >>Otto den rike
Pfennig 1156-1190

Ref: Schwinkowski 281   (id 2753)

Klicka på myntbilden för mer info  


Fredrik IV den stridbare
Meissnergroschen 1382-1390

Ref: Krug 619/2   (id 2729)

Klicka på myntbilden för mer info  


Willhelm I den enögde
Meissnergroschen 1381-1407

Ref: Krug 340/--   (id 2717)

Klicka på myntbilden för mer info  


grevskapet Hessen
Det Tysk-romerska riket skapades genom ombildning av det Östfrankiska riket på 900-talet. Otto I var dess förste kejsare och han regerade under åren 962-973. Riket bestod av ett antal självständiga hertigdömen och grevskap och ett av dem var grevskapet Hessen som blivit självständigt 1264 efter att tidigare varit en del av Thüringen.

Lantgrevarna i Hessen från 1200-talet och framåt:

    1247-1308     Henrik I barnet
    1308-1328     Otto
    1328-1377     Henrik II den järnhårde
    1377-1413     Herman II den beläste
    1413-1458     Ludvig I den fredlige

   
Ludvig I ”den fredlige” fick sönerna Ludvig II och Henrik III som följde den germanska seden att dela upp riket mellan sig när fadern dog. Ludvig II fick den norra delen och Henrik III fick den södra.

Tvåhundrafemtio år senare skulle en ättling till Ludvig II komma att installeras i Stockholm som svensk kung, men det är en annan historia.

Ovanstående text är hämtad ur en längre artikel om Tysk-romerska riket. Om du vill läsa den, klicka << här >>Ludvig I
Kronen Groschen, 1413-1458

Ref: -----   (id 2176)

Klicka på myntbilden för mer info  

Ludvig I
Kronen Groschen, 1413-1458

Ref: -----   (id 2747)

Klicka på myntbilden för mer info  

Ludvig II
Zweischild Groschen, 1458-1471

Ref: -----   (id 2172)

Klicka på myntbilden för mer info  

Ludvig II
Zweischild Groschen, 1458-1471

Ref: -----   (id 2748)

Klicka på myntbilden för mer info  

Mynt utgivet av staden Strassburg
Strassburg blev permanent boplats för kelter omkring 1300 f.v.t. På 300-talet hade en keltisk stad etablerats med namnet Argentorate. Strax före vår tidräknings början lade romarna beslag på platsen för en militärbas och de kallade staden Argentoratum.

Stadens latinska namn under Tysk-romerska riket blev Argentina.

Halv Kreutser, slutet 1400-talet, Strassburg

Ref: Roberts 9070   (id 2516)


Klicka på myntbilden för mer info  
Referenser: Rob    Roberts, James N. The Silver Coins of Medieval France. New-York 1996.
                Boud   Boudeau, E. De Monnaies Francaises (provinciales). Barcelona 1970.
                G-B     Grierson-Blackburn. Medieval European Coinage, vol 1. New York 1986.


2017-03-08

Dokumenthistorik

2017-03-08   Kompletterat med grevskapet Meissen
2015-09-07   Kompletterat med pfennig Ludvig II av Bayern 1268-1294, Schongau, id 2516.
2015-03-18   Kompletterat med mynt utgivet av staden Srassburg, id 2516.
2015-02-06   Kompletterat med mynt utgivet av staden Speyer, id 2495.
2015-01-30   Kompletterat med pfennig (brakteat) id 2484.
2014-12-04   Kompletterat med mynt från Deols.
2014-10-27   Brutit loss feodalmynten ur den allmänna avdelningen