.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

 


Silvergalleriet

åter till huvudmeny


- Inledning

- Iberiska halvöns medeltida
   historia i sammandrag

- Aragonien - från obetydligt
   bergsrike till imperium

- Historiska kartor


Myntgallerier

Kungarikena Galicien, Asturien o León

Kungariket Navarra (Pamplona)

Kungariket Portugal

Kungariket Kastilien

Kungariket Aragonien

Kungariket Mallorca

Provinsen Katalonien (främst Barcelona)

Det förenade Kastilien-Aragonien

Piraternas mynt (falsarier)


Ordlista för några spanska
numismatiska uttryck

       

 
Iberiska halvöns
    medeltidsmynt
            i urval

                 

I den här presentationen är fokus lagd på allmogens mynt - företrädesvis från de kristna kungarikena. De medeltida iberiska mynten är generellt sett i ganska dåligt skick och silverhalten var ofta mycket låg (billonmynt). Men mynten har ändock ett värde eftersom de belyser den något komplicerade politiska historien under medeltiden på Iberiska halvön.

I presentationen finns också exempel på större lite bättre mynt i gott silver vars omskrifter kan läsas utan svårighet. Dessa mynt var nog främst avsedda för utrikeshandeln.

I menyn till vänster visas Iberiska halvöns kristna medeltida kungadömen. Kungarnas namn kan visserligen översättas till engelska, tyska eller svenska, men risken är då stor att de sammanblandas med kungar utanför den Iberiska halvön. Inhemska namn har därför använts för kungarna.

Om det är något som verkar konstigt hoppas jag få veta det.

Lennart Castenhag
info@sonesgarden.se


Referenshandbok
MEC(6)   -   Crusafont m.fl., Medieval European Coinage, vol 6,  Cambridge 2013.

2017-10-10


Dokumenthistorik

2017-10-10 Kungariket Mallorca inlagt som rubrik i myntgalleriet.
2015-07-19 Kungariket Galicien-Leon är inte längre eget kapitel. Det ingår i Kastilien.
2015-05-15 Skapat menyraden "Piraternas mynt"
2015-04-28 Kompletterat med inledningkapitel och ordlista
2015-04-12 Lagt in referenser till MEC(6)
2015-01-26 Skapat sidan. Ett första försök