.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2020-11-15

.

Besman för lätta varor

Förr i världen, när den svenska allmogen besökte marknaden, var besman vanligen förekommande för uppvägning av varor. Före år 1855 uttrycktes vikt i skålpund och lod, och det gick 32 lod på ett skålpund.

För att väga upp exempelvis kött och fisk var det ett större besman (ca 75 cm långt) som kom till användning, och det var graderat i skålpund. För att väga upp exempelvis kryddor, mediciner och lin hade man ett mindre och lättare besman (ca 30cm långt) och det var graderat i lod. Båda dessa besman kunde antingen vara utförda i trä eller järn. Låt oss titta lite närmare på ett mindre besman av järn.


Besman graderat i lod. Den totala längden exkl. krok är 32 cm.
Klicka på bilden för högre upplösning.


Varje skalstreck på vågbalken motsvarar 1 lod och vid vissa skalstreck finns en siffra ingraverad som anger vikten. Vid skalstreck 32 står en etta vilket betyder 1 skålpund. Därefter finns ytterligare skalstreck upp till 5 skålpund, men det är tveksamt om detta övre mätområde är användbart annat än som ungefärlig indikering.


Vågbalken är graderad från 1 lod till 32 lod.


    På klunsen finns instämplat tre kronor. Även i änden på klunsen finner vi tre kronor som indikerar att det är en Kronans justeringsman som har justerat (dvs godkänt) besmanet. Där finns också årtalet 1840 samt siffrorna 31 och 10 vilket antyder att besmanet är justerat den 31 oktober. Justeringsmannens signatur är TM vilket står för Johan Theofron Munktell. Han var vikarierande justerare i Södermanland under åren 1833-1841.
Munktell innehade även en mekanisk verkstad i Eskilstuna och där tillverkades bland annat besman. Sannolikt är ovanstående besman både tillverkat och justerat av J T Munktell[1].

* * *

Som alternativ till besman kunde balansvågar användas i handeln. Detta var just vad myndigheterna förespråkade eftersom man med balansvåg får ett säkrare mätresultat än med besman - särskilt om krönta vikter används. Dessa krönta vikter var vanligen utformade som skålar som kunde placerades inuti varandra så att det skulle gå lätt att hålla reda på dem. Den största skålen försågs med lock, dvs skål och lock representerade tillsammans en bestämd vikt.


Skålviktsats tillverkad och justerad (krönt) år 1725. Skålarnas vikter är 1, 2, 4, 8 och 16 lod och de kan placeras inuti varandra. I det aktuella exemplet saknas de allra minsta skålarna, men om viktsatsen hade varit komplett skulle den totala vikten vara 32 lod, dvs 1 skålpund.


Decimalsystemet infördes i Sverige år 1855. Ett skålpund var visserligen fortfarande cirka 0,425 kg, men skålpundet delades in i 100 ort. År 1889 skrotades skålpundet och vi gick över till kilogram[2]. År 1973 förbjöds besman i handeln, och det bestämdes att endast modernare vågar fick användas, vilket innebar att balansvågarna blev vanliga i torghandeln.Hur noggrant är det besman som här presenteras?


Under försöket med besmanet belastades det med olika storlekar av skålvikter.
Klicka på bilden för högre upplösning.

Från en skålviktsats valdes vikterna 1, 8 och 16 lod, och besmanet belastades successivt med dessa skålvikter. Det visade sig att vågen gav tämligen rättvisande utslag. En begränsande faktor för noggrannheten i mätningarna var de korta avstånden mellan skalstrecken på vågbalken. Eftersom skalan inte är linjär ökar dessutom onoggrannheten med ökande vikt.

Avståndet mellan skalstrecken för 1 och 2 lod var 7 mm. Det bedömdes att skalan vid 1 lod kunde avläsas med en noggrannhet av plus minus 0,2 mm vilket motsvarar plus minus 3 procent. Vid 16 lod var avståndet mellan skalstrecken 3 mm vilket ger en noggrannhet i avläsningen av plus minus 7 procent.Skålpund och lod i jämförelse med gram

  lod     motsv. i gram     kommentarer
   1   13,284   1 lod = 4 qvintin.   1 qvintin = 3,3209 g  
   4   53,135  
  16   212,538  
  32   425,076   32 lod = 1 skålpundReferenslitteratur

- Albert W Carlsson, Med Mått Mätt. Stockholm 1989.
- B Bruzelli & H Carlestam, Svensk mått-, mål- och vikthistoria. Nora 1999.


Fotnoter

[1] För många av oss låter namnet Munktell bekant, möjligen på grund av att det i
      hans verkstad tillverkades traktorer under första halvan av 1900-talet.

[2] B Bruzelli & H Carlestam, Svensk mått-, mål- och vikthistoria. Nora 1999.


Mer att läsa

Ett besman av trä - en precisionsvåg från 1801
Att hålla vikten har alltidd varit svårt


Sonesgården den 15 november 2020

Lennart Castenhag