Uppdaterad 2008-07-06   

Småskalig träförädling

 

 

I vintras gallrades och röjdes fårhagen. Resultatet blev en stor mängd ved av gran och björk, men det blev även en del sälg och asp. Några sälgar var ordentligt grova och när jag skulle sätta motorsågen i dem för att kapa upp dem i lätthanterliga längder kändes det väldigt fel. Istället fraktade jag hem dem som timmerstockar.

 

Så blev det således liggande några stockar på min gårdsplan som jag inte visste vad jag skulle göra med, tills en god vän en dag erbjöd sig att låna ut sitt sågverk till mig.

I det följande visas hur en timmerstock förvandlas till plankor och bräder.

 

 

Sågverket är nu på plats. Det är bara att sätta igång och såga.


Med hjälp av traktorskopan fraktas stocken fram till sågverket.

 


Stocken baxas ombord.

 


Stocken höjs upp till lagom höjd för att en bake ska kunna sågas bort.

 


Baken är här borta.

 


Den första brädan tas nu ur stocken.

 


Stocken har vänts 90 grader och hålls ordentligt på plats av spännarmar.

 


Ytterligare en bake sågas bort (för att få kantade bräder).

 


Stocken har nu vänts 180 grader.

 


En bake har sågats bort (för att få kantade bräder).

 


Stocken har här roterats 90 grader.

 


En bake har sågats bort. Nu har vi ett stockblock som står färdigt för att sågas till plankor och bräder.

 


En bräda har sågats ut . . . . . .

 


. . . . .  men den har vankanter som vi tar hand om senare.

 


Resten av stocken blir två rejäla plankor (60 x 200 mm)

 


Den första brädan som vi tog ur stocken var inte kantad. Med spännarmarna hålls den på plats för att kantas. Den andra brädan, som vi nyss sågade och som uppvisade vankanter, snyggas också till på liknande vis.

 


Det färdiga resultatet: 

  
- två plankor 60x200
   - en bräda 33x142
  
- en bräda 33x117 mm.

 

Se så vackra bräder !!


Sågytan på dessa bräder är avsevärt finare än på virke från kommersiella sågverk. Ska bräderna användas som de är räcker det med att slipa av ytan med sandpapper innan ytbehandling.

 

Virket ska nu staplas och torkas för att någon gång i framtiden komma till användning i något slöjdarbete.


 

 

                                                                                                              Lennart Castenhag

 

 


 

 


                                                                     Katten Elsa
  
Startsidan
Arkiv för äldre startsidor
 

 Exempel på sånt som intresserar oss

 
Uppsälje by
Gamla mått och vikter
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- och idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt
 
 Övrigt
   
 

 Nyinlagda artiklar

 Artikel om besman uppdaterad 25 juli

 

 

 Om oss på Sonesgården
 
Webbdesign: Lennart Castenhag

Copyright ® 2008 Sonesgården, Sweden