.

Gamla mynt

Specialsidan för GIIA kopparmynt.

Specialsidan för GIVA kopparmynt.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Uppdaterad 2023-10-25

  Gamla mynt
          och historien kring dem

Svensk mynthistoria har sina rötter i vikingatiden, men det är på Gustav Vasas tid som mynt blir någorlunda förekommande som betalningsmedel. Vi får komma ihåg att ännu på 1600-talet hade vi självhushåll i Sverige. Användningen av mynt som betalningsmedel kom därför att öka långsamt och det var först på 1800-talet som det blev möjligt för folk att spara pengar i bank. Idag, när vi till exempel kan använda mobiltelefon för att betala tågresan, är det väl ingen överdrift att påstå att betalmedlen är i stark omvandling. Kanske kommer våra barnbarns barn att förundras över att det fanns en tid då man i snabbköpet kunde betala med "metallbitar".          Ytterligare övergripande arbeten om svenska kopparmynt

       Nya gränser på förslag för den nordiska medeltiden

Fredrik Carpentier Ljungqvist föreslog år 2015 i sin bok Den långa medeltiden att nya gränser skulle gälla för vad som ska räknas som nordisk medeltid. Med hans synsätt ansluter sig nordisk medeltid bättre till europeisk medeltid. Se följande diagram.

Numismatiska artiklar och notiser

Nedan visas artiklar och notiser som jag samlat för att skaffa mig inblick i svensk och utländsk mynthistoria. Efter varje rubrik visas när artikeln/notisen har skapats. En eventuell uppdatering visas genom ett ytterligare datum inom parentes. Några av inläggen har skrivits av mina myntsamlarkollegor, men de flesta har jag skrivit själv.

Hör gärna av dig om du tycker att jag har missuppfattat något.

De rader som innehåller grön text kan även nås via "Klicka-här-knappar" på sidans inledande del.

Klicka på rubrikerna.

Keltisk tidsålder
    Myntet som säger att det är keltiskt. . . . . . . . . . . . . . .     2020-01-11  
    Commius "Moon Head" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2019-11-19  
    Säregen stater från durotrigernas land . . . . . . . . . . . .     2019-09-12  
    Epaticcus Silver Eagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2019-02-10  
    Mynt från förromersk järnålder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2018-09-16  
    En tvåtusenårig engelsk guldstatér . . . . . . . . . . . . . . .     2018-08-01  
    Kelterna och deras mynt - en introduktion . . . . . . . . .     2017-12-22  
    Ett tvåtusenårigt engelskt mynt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2017-10-19  
    Brittiska mynt från yngre järnåldern - en introduktion .     2017-08-03  
    Keltiberernas mynt - en introduktion . . . . . . . . . . . . . .     2016-09-07  
    Var låg den keltiberiska staden Ekualakos? . . . . . . . . .     2016-02-15
 
Antiken allmänt
    En fenikisk silversikel från Byblos . . . . . . . . . . . . . . . . .     2016-01-11
    Sikel, siglos, statér, drakm och denar . . . . . . . . . . . . . .     2015-12-11
    Den enastående myntsamlaren BCD . . . . . . . . . . . . . . .     2015-09-01
 
Antiken i Judéen
    Änkans skärv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2023-10-14  
 
Antiken i Grekland, Makedonien o Trakien
    Den antika grekiska staden Ainos . . . . . . . . . . . . . . . .     2021-07-06  
    Bronsmynt från den grekiska antika staden Sigeion     2021-11-12  
    Mynten i Thrako-Makedonien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2020-01-02  
    Mynt från staden Abdera i södra Thrakien . . . . . . . . . .     2019-11-26  
    Mynt, papyrusrullar och Aristoteles . . . . . . . . . . . . . . .     2019-08-26  
    Hemidrachm från Sparta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2019-08-20  
    Mynt från staden Kephaloidion på Sicilien . . . . . . . . . .     2019-05-31  
    Tetrachalkon från Kentoripai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2019-03-12  
    Mynten i det tidiga Makedonien . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2018-12-04   (2019-12-11)
    Mynt från det Trako-Makedonska Orreskioi-folket . . . .     2018-12-09   [2021-07-03)
    Getabocken från Aigai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2018-05-02  
    En chalkous från Krannon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2017-03-18  
    Odrysiska kungarna och deras mynt . . . . . . . . . . . . . . .     2016-10-11   (2019-11-25)
    En hemidrachm från Kragos, Lykien . . . . . . . . . . . . . . .     2016-04-13  
    Var låg den grekiska staden Birytis? . . . . . . . . . . . . . . .     2016-03-12
    Alexander, Patraos och perserna . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-04-02  
    Magna Graecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-05-09   (2015-04-08)
    Mynt från Byzantion 340-320 f.v.t. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-05-09   (2015-02-09)
    Det Seleukidiska riket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-03-24  
    Lydiens historia i sammandrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-02-25   (2014-03-21)
    Litra - bronsmyntet från antikens Sicilien . . . . . . . . . . .     2014-02-13  
    Makedonien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-12   (2016-06-22)
 
Antiken i Rom
    Medalj romersk mytologi − Jupiter och Juno . . . . . . . . .     2015-07-27
    Marcus Junius Silanus och cimbrerna . . . . . . . . . . . . . .     2015-10-03  
    Den romerska denarens sista tid . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-08-15  
    Roms första silverdenarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-04-04  
    Rom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-02   (2015-03-23)
 
England under medeltiden
    Æhelflæd − Lady of the Mercians . . . . . . . . . . . . . . . . .     2022-11-06  
    Gold Shilling, York group. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2022-11-06  
    Ärkebiskopen av Lichfield och gulddinarerna . . . . . . .     2022-08-15  
    Skandinavisk myntprägling i England på 800-talet. . . .     2022-02-28  
    Harold I "Harefoot". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2021-04-28  
    Tidig skandinavisk myntprägling i York . . . . . . . . . . . .     2021-04-11  
    Runskrift och fornengelska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2021-05-05  
    Engelska mynt från 1066 - och åren däromkring . . . . .     2018-12-21  
    De anglo-galliska mynten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2018-05-21  
    Henrik VI kung av England och Frankrike (!) . . . . . . . . .     2018-05-21  
    Styca från det forntida kungadömet Northumbria. . . . .     2018-04-10  
    Knut den store och hans engelska mynt. . . . . . . . . . . .     2018-01-12  
    Penny − Henrik II och hans söner. . . . . . . . . . . . . . . . . .     2017-12-08  
    Kung Edward I av England och hans franska mynt . . .     2016-08-16  
    Sceatta - 700-talets internationella handelsmynt . . . . . .     2016-03-02  
 
England efter medeltiden
    Storbritannien under 1500- och 1600-talen
     samt något om mynten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    2020-06-06  
    Kopparpollett från 1794, grevskapet Hampshire. . . . . . . .     2019-06-18  
    Half penny - engelsk pollet från 1811. . . . . . . . . . . . . . .     2019-05-21  
    Äldre engelska halfpennies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2017-10-01   (2019-10-23)
    Silverpollett från 1811, grevskapet Hampshire. . . . . . . .     2017-09-24  
    Half Penny 1791, Liverpool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-03-10  
 
Vikingatiden
    Vikingatidens silver − varifrån kom det? . . . . . . . . . . . .     2022-05-26
    Vikingaattackerna mot Brittiska öarna i slutet av
     700-talet och början av 800-talet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2021-02-08
    Den första vikingaattacken mot England . . . . . . . . . . .     2021-01-29
    Penning slagen för Sven Estridsson . . . . . . . . . . . . . . .     2018-02-10
    Olof Skötkonungs sigtunapenningar från ca 995 . . . . . .     2018-02-02  
    Hedeby och Harald Blåtand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2016-04-03  
    Ett vikingatida mynt från Köln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2016-01-02  
 
Medeltiden på Sicilien
    Aragonien-Katalonien 1400-talets medelhavsimp. . . .     2020-04-22  
    Den siste normanden på Sicilien . . . . . . . . . . . . . . . . .     2019-09-17  
    Kharruba - ett silvermynt i pytteformat. . . . . . . . . . . . .     2018-07-28  
    Johanna I av Neapel - ett levnadsöde . . . . . . . . . . . . .     2018-04-10  
    En myntskärva slagen för Karl I av Sicilien . . . . . . . . .     2017-09-18  
    Kungariket Neapel-Sicilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-01-14  
    Siciliens historia i årtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-02-26   (2015-01-15)
 
Medeltiden i Frankrike
    Clermont - från keltiskt upprorsnäste till
     fromhetens högborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    2023-05-08  
    Merovingerna, mynten och valkyrian . . . . . . . . . . . . . . .     2020-01-19  
    Stiliserade porträtt på franska medeltidsmynt . . . . . . . .     2019-09-05  
    AR Gros från staden Metz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2019-05-09  
    Kung Odo och vikingarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2019-02-21  
    Karl III (den enfaldige) av Västfrankiska riket - som upp-
     lät Normandie till vikingar
    2018-06-20  
    Margareta II av Flandern - en medeltida maktmänniska     2017-12-03  
    Filip I av Frankrike och hans mynt 1060-1108 . . . . . . . . .     2017-11-02  
    Mynt från det medeltida Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . .     2017-03-06  
    Den franske kungen (Pippin II) som slog sig samman
     med vikingar för att plundra i eget land . . . . . . . . . . . . . .
    2016-12-06  
    Fransk adelsman präglade engelska pennies i Tyskland     2016-11-21   (2017-08-17)
    Edward I av England och hans franska mynt . . . . . . .     2016-08-16  
    En myntskärva från fransk medeltid . . . . . . . . . . . . . . .     2016-05-10  
    Fynd från Norrköpingsmässan (Denier le Puy). . . . . . . .     2015-10-26  
    Tronföljdsmyntet - Englands Henrik V
     som fransk tronföljare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2015-06-03  
    Deolsmyntet - från ett av 1000-talets furstendömen . . . .     2014-12-04  
    Fejden mellan greve Thibaut den store och Ludvig VII .     2014-07-27  
    Det medeltida kungadömet Akvitanien . . . . . . . . . . . . .     2014-07-27  
    Burgundhertigen Hugo V och hans mynt . . . . . . . . . . . .     2014-07-14  
    Den franske greven av engelskt kungligt blod −
     Rickard Lejonhjärta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2014-06-03   (2017-11-27)
    Grevinnan av Angouleme och hennes mynt . . . . . . . . .     2014-05-01  
    En "blind deal" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-01-22  
    Frankerriket (frankernas rike) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-02   (2014-10-27)
 
Medeltiden i Tyskland och Italien
    Ett vikingatida mynt från Mainz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2023-07-16  
    Vem var Staffan Stalledräng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2021-12-13  
    Senmedeltida stadspräglingar från Weissensee. . . . . . .     2019-11-10  
    Bayerns tidiga mynt och historia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2019-08-01  
    Det medeltida Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2018-10-30  
    Anhalts anonyma furstar på 1200-talet. . . . . . . . . . . . . . .     2018-01-08  
    Brakteater på fyrkantplants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2017-08-16  
    Stor lövtunn brakteat från Eisenach . . . . . . . . . . . . . . . . .     2017-04-04  
    Meissen - medeltida silvermynt och nutida porslinsmed     2017-04-01  
    En S:t Georgtaler från Mansfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2016-06-03  
    Fredrik Barbarossa - en medeltida kändis . . . . . . . . . . . .     2016-02-09  
    Ett medeltida sigill från Verdun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-07-27   (2016-01-03)
    Otto III och hans denar från Pavia . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-09-10  
    Konrad II - Tysklands förste regent av den Saliska ätten     2014-08-19  
    Ett medeltida skålmynt från Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-08-02  
 
Medeltiden i Böhmen
    Vratislav II som Böhmens förste kung och Henrik IV . .     2019-03-01  
    Medeltida mynt från Böhmen och Mähren . . . . . . . . . . . .     2017-01-05   (2018-06-27)
    Böhmen och greve Johan av Luxemburg . . . . . . . . . . . .     2013-04-23  
 
Medeltiden i Österrike
    En silverkreutzer från Tyrolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2016-12-08
    Wiener Pfennig - litet mynt från mäktigt land . . . . . . . . .     2016-09-23   (2016-10-13)
 
Medeltiden i Spanien, Portugal o Mallorca
    Aragonien-Katalonien − 1400-talets medelhavsimperium     2021-07-17  
    Medeltiden i Spanien, del 2 (SNT nr 8, 2015) . . . . . . . . .     2015-12-11  
    Medeltiden i Spanien, del 1 (SNT nr 7, 2015) . . . . . . . . .     2015-11-11  
    Kung Martin9 - vem var det? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-09-10  
    Några senmedeltida mynt från Portugal. . . . . . . . . . . . .     2015-08-02  
    Ett nedklippt spanskt kopparmynt . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-05-14  
    Mynt från kungariket Mallorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-02   (2018-04-04)
 
Medeltiden i Baltikum
    Penning från Reval 1265-1332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2019-04-30  
    Den okände medeltidsriddarens mynt . . . . . . . . . . . . .     2013-02-28   (2013-03-17)
    Svärdsriddarens mynt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-02-03   (2013-11-17)
 
Medeltiden på Balkan
    Det medeltida Bulgarien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-10-22  
    Det medeltida Serbien . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .     2015-10-16  
 
Medeltiden i Ungern
    Berthold av Aquileia − ärkebiskop och patriark . . . . . . .     2023-05-01  
    Halvbrakteaten - den tvåsidiga brakteaten (SNT 3, 2105)     2015-03-03  
    Maria av Anjou och hennes ungerska mynt . . . . . . . . . .     2014-08-13  
 
Medeltiden i Danmark
    Jørgen Kock − en mästare i mynt     2023-08-07  
    Attenpenningen från Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2019-09-09
    Fredrik I:s sösling från Ribe − ett mynt med märkliga
     siffror i årtalet
    2018-06-08
    Penning slagen för Sven Estridsson . . . . . . . . . . . . . . .     2018-02-10
    Borgarkrigsmynten under Erik V "Klipping" . . . . . . . . .     2015-12-05
    Erik "Plogpenning", kung av Danmark . . . . . . . . . . . . .     2015-10-03   (2017-06-24)
    Det medeltida Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-02   (2015-09-28)
 
Medeltiden i Sverige
    Penningar, gotar och witten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2022-10-0628  
    Då Gotland behärskades av Tyska Orden  . . . . . . . . . . .     2017-05-06  
    Rara penningar från den tidiga medeltidens slut . . . . .     2015-02-24   (2015-07-09)
    Magnus Eriksson - kungen med de tre kronorna . . . . . .     2014-01-29  
    Gotlands historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-04-18   (2015-01-06)
    Örtugmyntningens och Tre Kronors födelse . . . . . . . . .     2012-12-30   (2012-12-21)
 
Medeltiden i övriga Europa
    Ätten Anjou - var kungarna i Ungern och Neapel
     släkt med Plantagenetdynastin i England? . . . . . . . . .
    2014-08-15  
    Korsfararna och deras mynt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-03-03  
    Hansans mynt   (wittenmyntningen). . . . . . . . . . . . . . . .     2014-01-01   (2014-02-05)
    Novgorod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-02  
    Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-02  
    Skottland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-02  
    Friesland - sjönära men bortom allfarsvägarna . . . . . . .     2013-06-15  
 
Medeltiden utanför Europa
    Bronsmynt från kungariket Elymais. . . . . . . . . . . . . . .     2023-05-13  
    Nabateernas mynt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2019-11-28  
    Armenien från äldsta tid till nutid . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-05-16  
    Det Osmanska imperiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-02   (2015-03-11)
 
 
 
Vasatiden - allmänt
    Fyra-penningen - en medeltidens reminiscens . . . . . .     2019-05-17  
    Johan III:s portugalöser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-07-14  
    Örtugen från Gustav Vasas tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2012-12-16  
    Johan av Östergötland - hertig och myntherre . . . . . . .     2010-12-27   (2013-10-12)
 
Stormaktstiden - Gustav II Adolf
    Katalogisering av ett bedrövligt säteröre. . . . . . . . . . .     2023-07-16  
    Gustav II Adolfs kopparmynt och Yngve Almers
     offertlista nr 10 från 1972. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2023-04-18  
    Arbogaöre 1627 md GVSTAVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2021-07-10  
    Gustav II Adolfs kopparmynt −
     ett ämne som fortsätter att fascinera . . . . . . . . . . . . .
    2021-07-10  
    Magister Johan och stormaktstiden. . . . . . . . . . . . . . .     2021-06-01  
    Riksantikvarien Johannaes Bureus. . . . . . . . . . . . . . .     2023-02-06  
    Arboga kopparmyntverk 1626-1628 . . . . . . . . . . . . . . .     2019-12-18  
    Fyrk 1624 Gustav II Adolf ? präglad tre gånger. . . . . .     2019-11-06  
    En ovanligt tung klipping halvöre Gustav II Adolf. . . .     2019-11-05  
    En ny kungakrona på ett Säteröre 1629. . . . . . . . . . . .     2019-10-19  
    Nyköpings kopparmyntverk 1625-1636. . . . . . . . . . . .     2019-07-12  
    Klipping halvöre 1627 med märklig krona . . . . . . . . . .     2019-06-14  
    Säteröret med SVEC SVEC GOT . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2019-06-06  
    SNF årsmöte 2019 och debatten om kreutzermynten     2019-05-15  
    Kopparfyrk 1624 med en hittills ej beskriven krontyp     2019-01-28  
    Stormaktstidens guld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2019-01-08  
    Nisshytte Järnverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2018-08-06  
    Säters myntverk 1624 - 1642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2018-05-08  
    Klipping ett öre 1625 med en vikt motsvarande halvt öre     2018-03-15  
    En märklig klipping, Gustav II Adolf . . . . . . . . . . . . . . .     2017-09-04  
    Säteröre 1628 med GVT istället för GVST . . . . . . . . . . .     2017-01-02  
    Ett hittills okänt Gustav II Adolf halvöre 1628 . . . . . . . .     2016-11-06  
    Gustav II Adolf kreutzer 1632 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2016-04-27   (2018-04-02)
    Var Arbogaörnen en landskapssymbol? . . . . . . . . . . . .     2015-06-22  
    Säteröre 1631 med rosor vid riksskölden, Gustav II Ad.     2015-03-22  
    Konstiga präglingar på Gustav II Adolfs nyköpingsmynt     2014-11-09  
    En liten medalj (Gustav II Adolfs dödsmedalj) . . . . . . .     2013-11-05  
    Wedberg och säteröret 1629 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2012-02-26  
    Runda kopparmynt 1627-1632, GIIA-SIDAN . . . . . . . . .     2010-03-27   (2015-05-30)
 
Stormaktstiden - övrigt
    Kristinas fyrkar 1634 − skillnaden mellan
    varianterna med årtalet under vasaskölden
. . . . . . . . .

    2023-03-31  
    Riksantikvarien Johannes Bureus . . . . . . . . . . . . . . . . .     2023-02-06  
    Bronsmedalj Christina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2022-09-29  
    Magister Johan och stormaktstiden . . . . . . . . . . . . . . .     2020-05-09  
    Kristinas 1/4 ören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2020-05-09  
    Karl XI kopparmynt 1661-1686 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2020-03-24  
    Solidusmynt med sammanbl. omskrifter och monogram     2017-06-01  
    Suczavaförfalskning på ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2017-05-01  
    En märklig suczavaförfalskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-10-07  
    Karl X:s kopparmynt (fyrkar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-08-31  
    Placat och förordning om myntet den 7 okt 1665 . . . . .     2012-10-30  
    1/6 öre SM 1666-1686, Karl XI   Karl XI 1/6 öre SM . . . .     2011-08-22   (2019-12-02)
    Den fula ankungen (ny var. Kristina 1 öre koppar?) . . .     2010-04-10  
    Nödmynten 1715-1719, Karl XII (och Ulrika Eleonora) . .     2007-10-05   (2022-11-18)
 
Frihetstiden
    Fredrik I - lantgreven på den svenska tronen . . . . . . . .     2013-04-05  
    Enkla slantar 1730 - 1750, Fredrik 1 . . . . . . . . . . . . . . .     2012-11-04   (2023-02-09)
    Myntpolletter från Stora Kopparbergs Bergslag . . . . .     2009-07-12   (2011-07-21)
 
Gustavianska tiden
    1/4 skilling 1806 i silver − igen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2022-03-23  
    Halvskillingar, Gustav IV Adolf, Stockholm . . . . . . . . .     2014-12-18  
    Bellman - estradören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-10-30   2018-08-24
    Dubbla slantar 1777, Gustav III . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2012-07-22   (2012-11-10)
    Skillingmynten 1794-1809, GIVA-SIDAN . . . . . . . . . . . .     2011-11-03   (2019-10-20)
    När Sverige fick skillingmynt istället för öre . . . . . . . . .     2009-10-20  
 
Carl-Johan-tiden
    Med ostadig hand 1824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-11-12  
    Bland tolvskillingar, runstycken och sillögon . . . . . . .     2007-12-16   (2011-09-09)
 
Riksmyntperioden
    "Sillögonen" - Riksmyntperiodens 10-öringar . . . . . . . .     2010-12-04   (2011-11-30)
 
 
 
Numismatiska begrepp och numismatik allmänt
    Ettöring 1735 med årtal på bägge sidor -
     tomslag eller dubbelprägling?

    2023-01-24  
    Från österrikisk guldiner till amerikansk silverdollar     2018-11-11  
    Fourrée - mynt med kärna av oädel metall . . . . . . . . .     2015-11-05  
    Kronogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-01-07  
    Immobilisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-12-05  
    Stiernstedt, Antell och mynten
     Besöket i Helsingfors Nationalmuseum . . . . . . . . . . . .
    2013-09-05   (2021-07-15)
    Ettöringens historia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-02-05  (2022-05-28)
    Svenska mynt - hur man räknade . . . . . . . . . . . . . . . . .     2011-09-11   (2019-12-04)
    Elias Brenner - den svenska numismatikens fader . . .     2010-04-24  
    Ge igen med samma mynt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2007-11-12  
    Gamla svenska mynt - vad hade de för köpkraft? . . . .     2007-10-11   (2021-05-11)
    Skrot och korn - bruttovikt och finvikt . . . . . . . . . . . . . .     2005-09-10   (2011-09-11)
 
Övrigt
    Ytterligare ett objekt från numismatikens utmarker     2023-02-16  
    Medaljen över tidningsmannen Sten Dehlgren . . . . .     2023-02-08  
    Ett objekt från numismatikens utmarker (blyplomb)     2022-11-20  
    Föredrag av professor Kenneth Jonsson . . . . . . . . . .     2017-10-26  
    Polletter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2016-09-05  
    Gustav I, Gustav II & Gustav III som myntförfalskare . .     2015-11-06  
    Medeltida silverstöld uppdagad . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-11-13  
    Hur litet kan ett mynt göras? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-05-09  
    Spelpenningar för kortspel - introduktion . . . . . . . . . .     2012-10-29   (2021-07-14)
    Falskmyntning vid Kungl. Myntet  (SNT nr 7, 2010) . . .     2010-11-08  
    Lokalmynt från Dalarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2009-05-25   (2015-05-11)
    12 skilling riksgälds - en dyr papperslapp . . . . . . . . . . .     2009-05-16   (2009-06-13)
    Fyra Skilling Banco - ett otympligt kopparmynt . . . . . .     2009-03-05   (2014-04-20)
    Kotian - sedeln som var ett nödmynt . . . . . . . . . . . . . .     2009-02-09  
 
Kortare notiser
    England till år 927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2023-05-30  
    1970-talet och myntsamlandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2022-04-22  
    SNR och det förväntansfulla 1970-talet. . . . . . . . . . . .     2020-05-17  
    Kristinas 1/4-ören 1635-1636. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2020-05-11  
    Minnesmyntet 2 kr 1921. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2020-02-13  
    Fyrk 1624 Gustav II Adolf − präglad tre gånger . . . . .     2019-11-06  
    Sveriges enda minnesmynt i koppar . . . . . . . . . . . . .     2020-03-12  
    GVT istället för GVST på ett säteröre 1628 . . . . . . . . .     2018-03-31  
Lennart Castenhag

info@sonesgarden.seDokumenthistorik
2023-05-13     Bronsmynt från kungariket Elymais.
2023-02-09     Grundlig uppdatering av Fredrik I:s enkla slantar 1730-1750.
2023-02-08     Kompletterat med medalj för tidningsmannen Sten Dehlgren
2023-02-06     Kompletterat med medalj präglad för riksantikvarien Johannes Bureus
2022-11-20     Kompletterat med Ett objekt från numismatikens utmarker (en blyplomb)
2022-11-18     Uppdaterat Nödmynten 1715-1719
2022-05-28     Kompletterat och uppdaterat Ettöringens historia.
2022-03-23     Kompletterat med "1/4 skilling 1806 i silver - igen"
2021-07-15     Kompletterat med ett flertal SNF-artiklar
2021-01-29     Kompletterat med: Den första vikingaattacken mot England
2020-06-06     Kompletterat med Storbritannien 1500-1600-tal
2020-05-11     Kompletterat med Kristinafyrkar
2020-01-19     Merovingerna, mynten och valkyrian
2020-01-13     Myntet som säger att det är keltiskt
2020-01-02     Mynten i Thrako-Makedonien
2019-12-18     Arboga kopparmyntverk 1626-1628
2019-12-05     Ett flertal artiklar har tillkommit under hösten
2019-09-17     Den siste normanden på Sicilien
2019-06-18     Kompletterat med engelsk kopparpollet från 1794
2019-05-21     Kompletterat med engelsk kopparpollet från 1811
2019-04-30     Kompletterat med penning 1265-1332 från Reval
2019-02-21     Kompletterat med Kung Odo och vikingarna
2019-02-13     Kompletterat med Epaticcus Silver Eagle
2019-01-06     Kompletterat med Kopparfyrk 1624 med en hittills ej beskriven krontyp
Delat upp stormaktstiden i Gustav II Adolf och Övrigt
Ändrat sorteringsordningen för artiklarna till fallande datum.
2019-01-06     Kompletterat med Stormaktstidens guld
2018-12-21     Kompletterat med Engelska mynt från 1066 - och åren däromkring
2018-11-11     Kompletterat med
Från österrikisk guldiner till amerikansk silverdollar
2018-09-16     Kompletterat med Mynt från förromersk järnålder
2018-06-25     Flera artiklar inlagda, bl a Karl den enfaldige.
2018-02-10     Kompletterat penning Sven Estridsson
2018-02-02     Kompletterat med Sigtunapenningar 995
2018-01-12     Kompletterat med Knut den store och hans engelska mynt
2018-01-08     Kompletterat med Anhalts anonyma furstar på 1200-talet
2017-12-20     Kompletterat med en berättelse om Filip I av Frankrike.
Kompletterat med en berättelse Margareta av Flandern.
2017-11-13     I sidans inledning har ytterligare knappar lagts för att göra det
enklare att nå artiklar av mer övergripande karaktär.
2017-11-03     Kompletterat med mynt från Filip I av Frankrike.
2017-09-24     Kompletterat med Silverpollet från 1811.
2017-08-24     Kompletterat med Brakteater på fyrkantsplants
2017-08-03     Kompletterat med 2000-åriga brittiska mynt
2017-06-24     Liten komplettering av berättelsen om Erik Plogpenning.
2017-04-20     Små förändringar i strukturen
2017-04-04     Kompletterat med markgrevskapet Meissen
2017-02-15     Kompletterat med ytterligare spelpenningar
2017-01-05     Medeltiden i övriga Europa: Medeltida mynt från Böhmnen o Mähren
2017-01-04     Medeltiden i Frankrike: Den franske kungen (Pippin II) rövade med vikingar
Medeltiden i övriga Europa: En silverkreutzer från Tyrolen
2016-11-21     Kompletterat med en artikel under rubriken Medeltiden i Frankrike
Artiklens namn: Fransk adelsman präglade engelska pennies i Tyskland.
2016-11-15     Uppdaterat Frihetstiden/Enkla slantar 1730-1750, Fredrik I
2016-10-13     Kompletterat med artikel om Wiener Pfennig
Kompletterat med artikel om Odrysernas mynt
2016-06-09     Kompletterat med artikel om Kelterna.
2016-02-09     Kompletterat med artikel om Fredrik Barbarossa.
2016-01-03     Ett medeltida sigill från Verdun - artikeln kompletterad.
2016-01-02     Rubriken "Vikingatiden" har lagts till
Kompletterat med artikel om ett medeltida mynt från Köln.
2015-10-22     Kompletterat med artikel om det medeltida Bulgarien.
2015-10-16     Kompletterat med artikel om det medeltida Serbien.
2015-10-03     Kompletterat med artiklar om Marcus Junius Silanus och Erik Plogpenning.
2015-09-01     Kompletterat med en artikel om myntsamlaren BCD.
2015-07-27     Kompletterat med ett medeltida sigill och en medalj romersk mytologi.
2015-07-21     Sidan har fått ny struktur. Artiklar och notiser är inordnade under ämnesrubriker.