.

Gamla mynt

Specialsidan för GIIA kopparmynt.

Specialsidan för GIVA kopparmynt.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Uppdaterad 2018-12-21

  Gamla mynt
          och historien kring dem

Svensk mynthistoria har sina rötter i vikingatiden, men det är på Gustav Vasas tid som mynt blir någorlunda förekommande som betalningsmedel. Vi får komma ihåg att ännu på 1600-talet hade vi självhushåll i Sverige. Användningen av mynt som betalningsmedel kom därför att öka långsamt och det var först på 1800-talet som det blev möjligt för folk att spara pengar i bank. Idag, när vi till exempel kan använda mobiltelefon för att betala tågresan, är det väl ingen överdrift att påstå att betalmedlen är i stark omvandling. Kanske kommer våra barnbarns barn att förundras över att det fanns en tid då man i snabbköpet kunde betala med "metallbitar".            Några övergripande arbeten om svenska kopparmynt

       Nya gränser på förslag för den nordiska medeltiden

Fredrik Carpentier Ljungqvist föreslog år 2015 i sin bok Den långa medeltiden att nya gränser skulle gälla för vad som ska räknas som nordisk medeltid. Med hans synsätt ansluter sig nordisk medeltid bättre till europeisk medeltid. Se följande diagram.

Numismatiska artiklar och notiser

Nedan visas artiklar och notiser som jag samlat för att skaffa mig inblick i svensk och utländsk mynthistoria. Efter varje rubrik visas när artikeln/notisen har skapats. En eventuell uppdatering visas genom ett ytterligare datum inom parentes. Några av inläggen har skrivits av mina myntsamlarkollegor, men de flesta har jag skrivit själv.

Hör gärna av dig om du tycker att jag har missuppfattat något.

De rader som innehåller grön text kan även nås via "Klicka-här-knappar" på sidans inledande del.

Klicka på rubrikerna.

Keltisk tidsålder
    Var låg den keltiberiska staden Ekualakos? . . . . . . . . .     2016-02-15
    Keltiberernas mynt - en introduktion . . . . . . . . . . . . . .     2016-09-07  
    Brittiska mynt från yngre järnåldern - en introduktion .     2017-08-03  
    Ett tvåtusenårigt engelskt mynt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2017-10-19  
    En tvåtusenårig engelsk guldstatér . . . . . . . . . . . . . . .     2018-08-01  
    Mynt från förromersk järnålder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2018-09-16  
 
Antiken allmänt
    Ett kombinerat bysantiskt och sassanidiskt mynt . . . .     2014-12-28
    Den enastående myntsamlaren BCD . . . . . . . . . . . . . . .     2015-09-01
    Sikel, siglos, statér, drakm och denar . . . . . . . . . . . . . .     2015-12-11
    En fenikisk silversikel från Byblos . . . . . . . . . . . . . . . . .     2016-01-11
 
Antiken i Grekland, Makedonien o Trakien
    Magna Graecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-05-09   (2015-04-08)
    Litra - bronsmyntet från antikens Sicilien . . . . . . . . . . .     2014-02-13  
    Lydiens historia i sammandrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-02-25   (2014-03-21)
    Det Seleukidiska riket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-03-24  
    Mynt från Byzantion 340-320 f.v.t. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-05-09   (2015-02-09)
    Alexander, Patraos och perserna . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-04-02  
    Var låg den grekiska staden Birytis? . . . . . . . . . . . . . . .     2016-03-12
    En hemidrachm från Kragos, Lykien . . . . . . . . . . . . . . .     2016-04-13  
    En chalkous från Krannon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2017-03-18  
    Makedonien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-12   (2016-06-22)
    Odrysernas mynt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2016-10-11  
    Getabocken från Aigai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2018-05-02  
    Mynt från det Trako-Makedonska Orreskioi-folket . . . .     2017-11-09  
    Mynten i det tidiga Makedonien . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2018-05-17  
 
Antiken i Rom
    Rom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-02   (2015-03-23)
    Roms första silverdenarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-04-04  
    Den romerska denarens sista tid . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-08-15  
    Marcus Junius Silanus och cimbrerna . . . . . . . . . . . . . .     2015-10-03  
    Medalj romersk mytologi − Jupiter och Juno . . . . . . . . .     2015-07-27
 
Folkvandringstiden
    Mynt eller personmedaljer från folkvandringstiden     2015-05-08  
 
England under medeltiden
    Sceatta - 700-talets internationella handelsmynt . . . . . .     2016-03-02  
    Kung Edward I av England och hans franska mynt . . .     2016-08-16  
    Penny − Henrik II och hans söner. . . . . . . . . . . . . . . . . .     2017-12-08  
    Knut den store och hans engelska mynt. . . . . . . . . . . .     2018-01-12  
    Styca från det forntida kungadömet Northumbria. . . . .     2018-04-10  
    Henrik VI kung av England och Frankrike (!) . . . . . . . . .     2018-05-21  
    De anglo-galliska mynten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2018-05-21  
    Engelska mynt från 1066 - och åren däromkring . . . . .     2018-12-21  
 
England efter medeltiden
    Half Penny 1791, Liverpool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-03-10  
    Silverpollett från 1811, grevskapet Hampshire. . . . . . . .     2017-09-24  
    Äldre engelska halfpennies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2017-10-01  
 
Vikingatiden
    Ett vikingatida mynt från Köln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2016-01-02  
    Hedeby och Harald Blåtand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2016-04-03  
    Olof Skötkonungs sigtunapenningar från ca 995 . . . . . .     2018-02-02  
    Penning slagen för Sven Estridsson . . . . . . . . . . . . . . .     2018-02-10
 
Medeltiden på Sicilien
    Siciliens historia i årtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-02-26   (2015-01-15)
    Kungariket Neapel-Sicilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-01-14  
    En myntskärva slagen för Karl I av Sicilien . . . . . . . . .     2017-09-18  
    Johanna I av Neapel - ett levnadsöde . . . . . . . . . . . . .     2018-04-10  
    Kharruba - ett silvermynt i pytteformat. . . . . . . . . . . . .     2018-07-28  
 
Medeltiden i Frankrike
    Frankerriket (frankernas rike) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-02   (2014-10-27)
    Det medeltida kungadömet Akvitanien . . . . . . . . . . . . .     2014-07-27  
    Grevinnan av Angouleme och hennes mynt . . . . . . . . .     2014-05-01  
    Den franske greven av engelskt kungligt blod −
     Rickard Lejonhjärta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2014-06-03   (2017-11-27)
    Burgundhertigen Hugo V och hans mynt . . . . . . . . . . . .     2014-07-14  
    Deolsmyntet - från ett av 1000-talets furstendömen . . . .     2014-12-04  
    Fejden mellan greve Thibaut den store och Ludvig VII .     2014-07-27  
    En "blind deal" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-01-22  
    Tronföljdsmyntet - Englands Henrik V
     som fransk tronföljare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2015-06-03  
    Fynd från Norrköpingsmässan (Denier le Puy). . . . . . . .     2015-10-26  
    En myntskärva från fransk medeltid . . . . . . . . . . . . . . .     2016-05-10  
    Edward I av England och hans franska mynt . . . . . . .     2016-08-16  
    Fransk adelsman präglade engelska pennies i Tyskland     2016-11-21   (2017-08-17)
    Den franske kungen (Pippin II) som slog sig samman
     med vikingar för att plundra i eget land . . . . . . . . . . . . . .
    2016-12-06  
    Mynt från det medeltida Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . .     2017-03-06  
    Filip I av Frankrike och hans mynt 1060-1108 . . . . . . . . .     2017-11-02  
    Margareta II av Flandern - en medeltida maktmänniska     2017-12-03  
    Karl III (den enfaldige) av Västfrankiska riket - som upp-
     lät Normandie till vikingar
    2018-06-20  
 
Medeltiden i Tyskland och Italien
    Otto III och hans denar från Pavia . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-09-10  
    Konrad II - Tysklands förste regent av den Saliska ätten     2014-08-19  
    Fredrik Barbarossa - en medeltida kändis . . . . . . . . . . . .     2016-02-09  
    En S:t Georgtaler från Mansfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2016-06-03  
    Meissen - medeltida silvermynt och nutida porslinsmed     2017-04-01  
    Brakteater på fyrkantplants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2017-08-16  
    Stor lövtunn brakteat från Eisenach . . . . . . . . . . . . . . . . .     2017-04-04  
    Ett medeltida skålmynt från Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-08-02  
    Ett medeltida sigill från Verdun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-07-27   (2016-01-03)
    Anhalts anonyma furstar på 1200-talet. . . . . . . . . . . . . . .     2018-01-08  
    Det medeltida Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2018-10-30  
 
Medeltiden i Böhmen
    Böhmen och greve Johan av Luxemburg . . . . . . . . . . . .     2013-04-23  
    Medeltida mynt från Böhmen och Mähren . . . . . . . . . . . .     2017-01-05   (2018-06-27)
 
Medeltiden i Österrike
    Wiener Pfennig - litet mynt från mäktigt land . . . . . . . . .     2016-09-23   (2016-10-13)
    En silverkreutzer från Tyrolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2016-12-08
 
Medeltiden i Spanien, Portugal o Mallorca
    Medeltiden i Spanien, del 1 (SNT nr 7, 2015) . . . . . . . . .     2015-11-11  
    Medeltiden i Spanien, del 2 (SNT nr 8, 2015) . . . . . . . . .     2015-12-11  
    Mynt från kungariket Mallorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-02   (2018-04-04)
    Kung Martin9 - vem var det? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-09-10  
    Ett nedklippt spanskt kopparmynt . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-05-14  
    Några senmedeltida mynt från Portugal. . . . . . . . . . . . .     2015-08-02  
 
Medeltiden i Baltikum
    Den okände medeltidsriddarens mynt . . . . . . . . . . . . .     2013-02-28   (2013-03-17)
    Svärdsriddarens mynt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-02-03   (2013-11-17)
 
Medeltiden på Balkan
    Det medeltida Serbien . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .     2015-10-16  
    Det medeltida Bulgarien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-10-22  
 
Medeltiden i Ungern
    Maria av Anjou och hennes ungerska mynt . . . . . . . . . .     2014-08-13  
    Halvbrakteaten - den tvåsidiga brakteaten (SNT 3, 2105)     2015-03-03  
 
Medeltiden i Danmark
    Det medeltida Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-02   (2015-09-28)
    Erik "Plogpenning", kung av Danmark . . . . . . . . . . . . .     2015-10-03   (2017-06-24)
    Borgarkrigsmynten under Erik V "Klipping" . . . . . . . . .     2015-12-05
    Penning slagen för Sven Estridsson . . . . . . . . . . . . . . .     2018-02-10
    Fredrik I:s sösling från Ribe − ett mynt med märkliga
     siffror i årtalet
    2018-06-08
 
Medeltiden i Sverige
    Örtugmyntningens och Tre Kronors födelse . . . . . . . . .     2012-12-30   (2012-12-21)
    Rara penningar från den tidiga medeltidens slut . . . . .     2015-02-24   (2015-07-09)
    Magnus Eriksson - kungen med de tre kronorna . . . . . .     2014-01-29  
    Gotlands historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-04-18   (2015-01-06)
    Då Gotland behärskades av Tyska Orden  . . . . . . . . . . .     2017-05-06  
 
Medeltiden i övriga Europa
    Hansans mynt   (wittenmyntningen). . . . . . . . . . . . . . . .     2014-01-01   (2014-02-05)
    Novgorod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-02  
    Ätten Anjou - var kungarna i Ungern och Neapel
     släkt med Plantagenetdynastin i England? . . . . . . . . .
    2014-08-15  
    Korsfararna och deras mynt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-03-03  
    Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-02  
    Skottland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-02  
    Friesland - sjönära men bortom allfarsvägarna . . . . . . .     2013-06-15  
 
Medeltiden utanför Europa
    Sasaniderna − mynt och klippreliefer . . . . . . . . . . . . . .     2013-11-06  
    Det Osmanska imperiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-02   (2015-03-11)
    Armenien från äldsta tid till nutid . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-05-16  
 
 
 
Vasatiden
    Örtugen från Gustav Vasas tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2012-12-16  
    Johan av Östergötland - hertig och myntherre . . . . . . .     2010-12-27   (2013-10-12)
    Johan III:s portugalöser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-07-14  
 
Stormaktstiden
    Nödmynten 1715-1719, Karl XII (och Ulrika Eleonora) . .     2007-10-05   (2011-09-20)
    En liten medalj (Gustav II Adolfs dödsmedalj) . . . . . . .     2013-11-05  
    Nutida skattjakt (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-10-27  
    Nutida skattjakt (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-12-04  
    Runda kopparmynt 1627-1632, GIIA-SIDAN . . . . . . . . .     2010-03-27   (2015-05-30)
    Den fula ankungen (ny var. Kristina 1 öre koppar?) . . .     2010-04-10  
    1/6 öre SM 1666-1686, Karl XI   Karl XI 1/6 öre SM . . . .     2011-08-22   (2012-10-04)
    Wedberg och säteröret 1629 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2012-02-26  
    Placat och förordning om myntet den 7 okt 1665 . . . . .     2012-10-30  
    Karl X:s kopparmynt (fyrkar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-08-31  
    En märklig suczavaförfalskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-10-07  
    Säteröre 1631 med rosor vid riksskölden, Gustav II Ad.     2015-03-22  
    Var Arbogaörnen en landskapssymbol? . . . . . . . . . . . .     2015-06-22  
    Gustav II Adolf kreutzer 1632 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2016-04-27   (2018-04-02)
    Ett hittills okänt Gustav II Adolf halvöre 1628 . . . . . . . .     2016-11-06  
    Säteröre 1628 med GVT istället för GVST . . . . . . . . . . .     2017-01-02  
    En märklig klipping, Gustav II Adolf . . . . . . . . . . . . . . .     2017-09-04  
    Konstiga präglingar på Gustav II Adolfs nyköpingsmynt     2014-11-09  
    Suczavaförfalskning på ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2017-05-01  
    Solidusmynt med sammanbl. omskrifter och monogram     2017-06-01  
    Klipping ett öre 1625 med en vikt motsvarande halvt öre     2018-03-15  
    Säters myntverk 1624 - 1642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2018-05-08  
    Nisshytte Järnverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2018-08-06  
    Stormaktstidens guld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2019-01-08  
 
Frihetstiden
    Myntpolletter från Stora Kopparbergs Bergslag . . . . .     2009-07-12   (2011-07-21)
    Enkla slantar 1730 - 1750, Fredrik 1 . . . . . . . . . . . . . . .     2012-11-04   (2017-01-23)
    Fredrik I - lantgreven på den svenska tronen . . . . . . . .     2013-04-05  
 
Gustavianska tiden
    När Sverige fick skillingmynt istället för öre . . . . . . . . .     2009-10-20  
    Skillingmynten 1794-1809, GIVA-SIDAN . . . . . . . . . . . .     2011-11-03   (2013-01-11)
    Dubbla slantar 1777, Gustav III . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2012-07-22   (2012-11-10)
    Felpräglade 1/12 skillingmynt från Gustav IV Adolf
     (1792-1809) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2013-09-07  
    Med ostadig hand 1824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-11-12  
    Bellman - estradören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-10-30   2018-08-24
    Halvskillingar, Gustav IV Adolf, Stockholm . . . . . . . . .     2014-12-18  
 
Carl-Johan-tiden
    Bland tolvskillingar, runstycken och . . . . . . . . . . . . . .     2007-12-16   (2011-09-09)
 
Riksmyntperioden
    "Sillögonen" - Riksmyntperiodens 10-öringar . . . . . . . .     2010-12-04   (2011-11-30)
 
 
 
Numismatiska begrepp och numismatik allmänt
    Fourrée - mynt med kärna av oädel metall . . . . . . . . .     2015-11-05  
    Stiernstedt, Antell och mynten
     Besöket i Helsingfors Nationalmuseum . . . . . . . . . . . .
    2013-09-05   (2013-09-10)
    Elias Brenner - den svenska numismatikens fader . . .     2010-04-24  
    Gamla svenska mynt - vad hade för köpkraft? . . . . . . .     2007-10-11   (2014-12-05)
    Ge igen med samma mynt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2007-11-12  
    Skrot och korn - bruttovikt och finvikt . . . . . . . . . . . . . .     2005-09-10   (2011-09-11)
    Svenska mynt - hur man räknade . . . . . . . . . . . . . . . . .     2011-09-11   (2011-09-15)
    Ettöringens historia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2013-02-05  
    Immobilisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-12-05  
    Kronogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2015-01-07  
    Från österrikisk guldiner till amerikansk silverdollar     2018-11-11  
 
Övrigt
    Gustav I, Gustav II & Gustav III som myntförfalskare . .     2015-11-06  
    Spelpenningar för kortspel - introduktion . . . . . . . . . .     2012-10-29   (2017-02-15)
    Lokalmynt från Dalarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2009-05-25   (2015-05-11)
    Falskmyntning vid Kungl. Myntet  (SNT nr 7, 2010) . . .     2010-11-08  
    Medeltida silverstöld uppdagad . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-11-13  
    12 skilling riksgälds - en dyr papperslapp . . . . . . . . . . .     2009-05-16   (2009-06-13)
    Fyra Skilling Banco - ett otympligt kopparmynt . . . . . .     2009-03-05   (2014-04-20)
    Hur litet kan ett mynt göras? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2014-05-09  
    Kotian - sedeln som var ett nödmynt . . . . . . . . . . . . . .     2009-02-09  
    Polletter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2016-09-05  
    Föredrag av professor Kenneth Jonsson . . . . . . . . . .     2017-10-26  
Lennart Castenhag

info@sonesgarden.seDokumenthistorik
2019-01-06     Kompletterat med Stormaktstidens guld
2018-12-21     Kompletterat med Engelska mynt från 1066 - och åren däromkring
2018-11-11     Kompletterat med
Från österrikisk guldiner till amerikansk silverdollar
2018-09-16     Kompletterat med Mynt från förromersk järnålder
2018-06-25     Flera artiklar inlagda, bl a Karl den enfaldige.
2018-02-10     Kompletterat penning Sven Estridsson
2018-02-02     Kompletterat med Sigtunapenningar 995
2018-01-12     Kompletterat med Knut den store och hans engelska mynt
2018-01-08     Kompletterat med Anhalts anonyma furstar på 1200-talet
2017-12-20     Kompletterat med en berättelse om Filip I av Frankrike.
Kompletterat med en berättelse Margareta av Flandern.
2017-11-13     I sidans inledning har ytterligare knappar lagts för att göra det
enklare att nå artiklar av mer övergripande karaktär.
2017-11-03     Kompletterat med mynt från Filip I av Frankrike.
2017-09-24     Kompletterat med Silverpollet från 1811.
2017-08-24     Kompletterat med Brakteater på fyrkantsplants
2017-08-03     Kompletterat med 2000-åriga brittiska mynt
2017-06-24     Liten komplettering av berättelsen om Erik Plogpenning.
2017-04-20     Små förändringar i strukturen
2017-04-04     Kompletterat med markgrevskapet Meissen
2017-02-15     Kompletterat med ytterligare spelpenningar
2017-01-05     Medeltiden i övriga Europa: Medeltida mynt från Böhmnen o Mähren
2017-01-04     Medeltiden i Frankrike: Den franske kungen (Pippin II) rövade med vikingar
Medeltiden i övriga Europa: En silverkreutzer från Tyrolen
2016-11-21     Kompletterat med en artikel under rubriken Medeltiden i Frankrike
Artiklens namn: Fransk adelsman präglade engelska pennies i Tyskland.
2016-11-15     Uppdaterat Frihetstiden/Enkla slantar 1730-1750, Fredrik I
2016-10-13     Kompletterat med artikel om Wiener Pfennig
Kompletterat med artikel om Odrysernas mynt
2016-06-09     Kompletterat med artikel om Kelterna.
2016-02-09     Kompletterat med artikel om Fredrik Barbarossa.
2016-01-03     Ett medeltida sigill från Verdun - artikeln kompletterad.
2016-01-02     Rubriken "Vikingatiden" har lagts till
Kompletterat med artikel om ett medeltida mynt från Köln.
2015-10-22     Kompletterat med artikel om det medeltida Bulgarien.
2015-10-16     Kompletterat med artikel om det medeltida Serbien.
2015-10-03     Kompletterat med artiklar om Marcus Junius Silanus och Erik Plogpenning.
2015-09-01     Kompletterat med en artikel om myntsamlaren BCD.
2015-07-27     Kompletterat med ett medeltida sigill och en medalj romersk mytologi.
2015-07-21     Sidan har fått ny struktur. Artiklar och notiser är inordnade under ämnesrubriker.