Grekland - under antiken (Magna Graecia)

Ett axplock av de antika grekiska städerna visas här

Om du vill ta del av medelhavskulturens tidigaste historia, klicka   här >>

Klicka på någon av de röda knapparna i kartan för att få lite information om mynt från staden.

 


Observera att Apollonia finns på två ställen, dvs det är så. Detta är nog inte det enda
fallet då två städer har samma namn i Magna Graecia.

Den äldsta viktstandarden för grekisk myntning var den Aeginetiska standarden och den etablerades under grekisk arkaisk tid. Aegina var vid sidan av Aten och Korint en av Greklands viktigaste handelsstäder. Enligt standarden skulle en silverstater väga 12,1 g. Denna standard spreds över Peloponnesos, centrala Grekland och den södra Egeiska regionen inklusive mindre Asiens kuststäder.

Under klassisk grekisk tid (med början ca 480 f.v.t.) fick det urgamla begreppet drachm en allt större betydelse i Aten. I Korint hakade man på trenden och etablerade viktstandarden 1 stater = 1 didrachm från Aten = 8,6 g. Enligt den korintiska viktstandarden gick det 3 korintiska drachmer på 1 korintisk stater.

I Aten fick viktstandarden 1 didrachm = 8,6 g snabbt fotfäste och etablerades under 400-talet f.v.t. Senare ändrades standarden till 1 tetradrachm = 17,2 g, dvs i grunden inte någon större skillnad.

Atens nya viktstandard fick snabbt fäste i den Egeiska övärlden under senare delen av 400-talet f.v.t., men i Korint höll man fast vid sin viktstandard baserad på 1 stater = 3 drachmer = 8,6 g. På Euboea hade man infört standarden 1 stater = 4 tetradrachm = 17,2 g.

Enligt Attisk standard gick det 6 oboler på en drachm.

På 500-talet f.v.t. lade perserna under sig stora delar av Mindre Asien, och med dem infördes ytterligare en viktstandard i östra Medelhavsområdet - siglos. En siglos vägde 5,4 g vilket motsvarade 7,5 attiska oboler. Den persiska eran pågick till ca 330 f.v.t. då Alexander den store tog sig an perserna.

2021-11-12

Dokumenthistorik

2021-11-12   Kompletterat med Sigeion
2019-11-27   Länkat Abdera till artikel SNF
2019-11-02   Kompletterat Abdera
2019-09-19   Kompletterat Abydos och Tenedos och Messina
2019-08-24   Kompletterat Sparta och Assos.
2019-06-29   Kompletterat med Antandros
2018-12-02   Kompletterat med Aspendos
2017-03-07   Kompletterat med Krannon
2016-06-21   Kompletterat med Kolofon
2016-01-24   Skapat detaljkarta av Troas samt lagt in ytterligare städer
2016-01-01   Kompletterat med Neandreia
2015-12-18   Kompletterat med Birytis och Kragos
2015-09-06   Kompletterat med Diobol Kebren, id 2640.
2015-08-18   Kompletterat med AE21 Pantikapaion och Obol Pharsalos.
2015-04-08   Kompletterat med silverstater från Aegina.
2015-03-23   Kompletterat med siglos från Amisos (vid Svarta Havet) och stater från Korint.
2014-10-25   Trakiska Apollonia och Maroneia är nu separata artiklar.
2014-10-19   Kompletterat med Trakiska Chersonisos.
2014-05-30   Kompletterat med Byzantion.
2014-05-26   Kompletterat med Smyrna.
2014-05-18   Kompletterat med Apollonia och Miletos.
2014-05-09   En första version.