.

Kultur- o idehistoria

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2021-03-25

.

Kultur- och idehistoria

När vi dör sopar vinden
undan våra fotspår.

Det är vindens mening.
Sedan är vi borta.

Ty vi är vinden.

Så börjar en legend från Kalahari. Den som berättade den fick aldrig nobelpris. Lasse Berg har återgivit strofen i sin bok Gryning över Kalahari. I detta ökenlandskap bor ett folk som till vardags använder ordet "tankesträngar". Så här berättar de:

Tankesträngarna utgör vårt medvetande och förbinder oss med livet.
Går de sönder så kan vi inte längre höra klangen från dessa strängars
vibrationer och de vise männen kan ej längre tala med regnet.

När vi inte längre kan lyssna till tankesträngarnas sång i skyn,
ja då töms våra liv på sitt innehåll.

För oss västerlänningar är det nog inte möjligt att lära oss tala med regnet, men det finns annat som ger våra liv bestående innehåll, t ex kulturaktiviteter och studiet av våra förfäders idéer. I det följande återges axplock ur den västerländska kultur- och idehistorien.


Rubrik Skapad Uppdaterad
Man säljer inte sin förstfödslorätt för en grynvälling 2021-03-24 .....
Livets hjul 2021-03-10 .....
Bellman - estradören 2014-10-30 .....
Det medeltida Frankrike 2014-03-12 .....
Besöket i en nedlagd koppargruva 2013-05-07 .....
Etruskernas historia 2013-03-17 .....
Ett pergamentbrev från 1414 2012-07-09 .....
Urkunder från 1500-talet, Västerdalarna 2012-07-09 .....
Kurbitsmåleriets uppkomst i Dalarna 2009-07-21 .....
Människan är överlägsen djuren ty hon kan tala 2009-03-08 .....
Värdeteori 2008-01-30 .....
Tiden som begrepp 2006-09-18 .....
Ornäsbjörken     2005-10-13     .....