.

Kultur- o idehistoria

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2015-03-10

.

Kultur- och idehistoria

När vi dör sopar vinden
undan våra fotspår.

Det är vindens mening.
Sedan är vi borta.

Ty vi är vinden.

Så börjar en legend från Kalahari. Den som berättade den fick aldrig nobelpris. Lasse Berg har återgivit strofen i sin bok Gryning över Kalahari. I detta ökenlandskap bor ett folk som till vardags använder ordet "tankesträngar". Så här berättar de:

Tankesträngarna utgör vårt medvetande och förbinder oss med livet.
Går de sönder så kan vi inte längre höra klangen från dessa strängars
vibrationer och de vise männen kan ej längre tala med regnet.

När vi inte längre kan lyssna till tankesträngarnas sång i skyn,
ja då töms våra liv på sitt innehåll.

För oss västerlänningar är det nog inte möjligt att lära oss tala med regnet, men det finns annat som ger våra liv bestående innehåll, t ex kulturaktiviteter och studiet av våra förfäders idéer. I det följande återges axplock ur den västerländska kultur- och idehistorien.


Rubrik       Skapad       Uppdaterad
Bellman - estradören       2014-10-30       .....
Det medeltida Frankrike       2014-03-12       .....
Besöket i en nedlagd koppargruva       2013-05-07       .....
Etruskernas historia       2013-03-17       .....
Ett pergamentbrev från 1414       2012-07-09       .....
Urkunder från 1500-talet, Västerdalarna       2012-07-09       .....
Kurbitsmåleriets uppkomst i Dalarna       2009-07-21       .....
Människan är överlägsen djuren ty hon kan tala       2009-03-08       .....
Värdeteori       2008-01-30       .....
Tiden som begrepp       2006-09-18       .....
Ornäsbjörken       2005-10-13       .....