.

Kultur- o idehistoria

Uppdaterad 2012-07-09

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Urkunder fr 1500-talet
        rörande Västerdalarna

Gustav Vasas korrespondens med folket i Dalarna var tämligen omfattande. Den största mängden brev rör Falu koppargruva, men några ställdes till folket i Västerdalarna. Språket i dessa brev är lite ålderdomligt, men inte på långa vägar så svårt att förstå som de dokument som bevarats från 1400-talet i likartade frågor. Gustav Vasas många brev och den svenska bibelöversättningen lade grunden till ett enhetligt skriftspråk i riket (1526 översattes NT och 1541 översattes hela Bibeln).

Här visas några av Gustav Vasas brev och några övriga brev från 1500-talet rörande angelägna frågor i Västerdalarna. Se kungens brev 1545 där han försöker förmå allmogen att olda upp mera mark i Dalarna för att klara försörjningen i bland annat gruvdriften. Se sedan hur stora mängder ved, kol och spannmål som levereras av bönderna 1556 o 1557. Kungens påbud om nyodling hade tydligen fått avsedd effekt.

Klicka på någon av rubrikerna nedan för att läsa urkunderna.

Rubrik       Skapad       Uppdaterad
Gustav Vasas påbud om nyodling i Dalarna 1545       2012-07-09       .....
En tvist om fiske i sjön Wassgåln 1550       2012-07-09       .....
Trolldom i Västerdalarna 1551       2012-07-09       .....
Gustav Vasas påbud om vedleverans 1554       2012-07-09       .....
Kvittobrev leverans av ved 1556       2012-07-09       .....
Kvittobrev leverans av spannmål 1557       2012-07-09       .....
Det levererade kyrksilvret 1556       2012-07-09       .....Sonesgården den 9 juli 2012

Lennart Castenhag


Dokumenthistorik

2012-07-09   En första utgåva