.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Skapad 2023-12-22
Uppdaterad 2024-04-16

.

Några denarer i silver från
det tidiga Tysk-romerska riket

Heliga romerska riket av tysk nation bildades i samband med att kung Otto I av det Östfrankiska riket kröntes till kejsare år 962. I dagligt tal kom detta rike att benämnas Tysk-romerska riket.


Tysk-romerska riket från och med år 962 (gulgrön färgmarkering)

Tysk-romerska riket var en feodal konfederation och byggde på trohetsband mellan kejsaren och ett antal lokala fursteätter. Att riket ansågs vara heligt berodde möjligen på att kejsaren ville hävda sig gentemot påven under investiturstriderna, dvs då påvarna ondgjorde sig över att kungar tillsatte präster.

Att riket ansågs vara romerskt är lite märkligare. Något band till romarna går inte att finna. Det Östromerska riket (det bysantinska riket) fanns visserligen vid denna tid, men utan band till Tysk-romerska riket. Möjligen syftar epitetet romersk på att Karl den store kröntes till kejsare i Rom år 800 av påven Leo III.

Begreppet tysk är det minst konstiga i sammanhanget, och faller tillbaka på Ludwig den tyske som kom att kallas Germanicus kort efter sin död. Därmed blev Östfrankiska riket också känt som kungariket Tyskland (på latin regnum Teutonicum).

I det följande kommer mynt att presenteras från det tidiga Tysk-romerska riket. Vissa av dessa mynt har präglats för både den tysk-romerske kejsaren och någon ärkebiskop. Vi inleder med en denar från Köln som präglades innan Tysk-romerska riket uppstod. Därefter följer presentationen av några tidiga denarer i silver. Bland dessa mynt har det tagits med denarer från Italien på grund av att alla de tysk-romerska kejsarna, från Otto I till Henrik III, var kungar av Italien samtidigt som de var kejsare av Tysk-romerska riket.


Klicka på myntbilderna nedan för att få ytterligare information.


Denar präglad innan Tysk-romerska riket bildadesDenar silver, kung Otto I av Östfrankiska riket, Köln, 936-962. (id 2663).
Denarer präglade under det tidiga Tysk-romerska riketDenar silver, kejsar Otto I och hans son Otto II, Pavia, 967-973. (id 2633).Denar silver, kejsar Otto III, Goslar, 991-995. (id 2634).Denar silver, kung Henrik II, Köln, 1002-1014. (id 2662).Denar silver, kejsar Henrik II, Milano, 1014-1024. (id 2397).Denar silver, kejsar Konrad II, Mainz, 1027-1036. (id 3083).Denar silver, kejsar Konrad II, Strassbourg, 1027-1039. (id 2494).Denar silver, kejsar Konrad II och ärkebiskop Pilgrim, Köln, 1027-1036. (id 3094).Denar silver, kejsar Konrad II, Köln, präglad år 1036. (id 2402).Denar silver, kejsar Konrad II och ärkebiskop Herman II, Köln, 1036-1039. (id 2667).Denar silver, kejsar Henrik III och ärkebiskop Bardo, Mainz, 1046-1051. (id 3098).Frankerrikets delning år 840

I samband med att Ludvig den fromme gick ur tiden år 840 delades Frankerriket i tre delar. Karl den skallige fick Västfrankiska riket. Lothar I fick Mellersta Frankerriket, och Ludvig den tyske tilldelades Östfrankiska riket. Stridigheter uppstod mellan sönerna om hur gränserna skulle dras, men i samband med fördraget i Verdun år 843 fastställdes gränserna, vilket innebar en definitiv delning av arvet efter fadern. Delningen kan ses som en upplösning av Karl den stores imperium.


I samband med att Ludvig den fromme
gick ur tiden år 840 delades Frankerriket i tre delar.
Karl den skallige fick Västfrankiska riket.
Lothar I fick Mellersta Frankerriket,
och Ludvig den tyske tilldelades Östfrankiska riket.
Karl den store och hans efterkommande.
Översiktligt släktträd för de tidiga furstarna i Tysk-romerska riket.


Om du vill se ett mer utförligt släktträd, klicka här >>

Referenslitteratur

Dannenberg, Hermann Die Deutschen Müzen der Sächsischen und Fränkischen Kaiserzeit 1876.
Hävernick, Walter Die Münzen von Köln 2013.
Biaggi, Elio Monete e zecche medievali italiane dal seculo VIII al seculo XV. Torino. 1992.
Hatz, Gert Otto-Adelheid-pfennige. Unterschungen . . . 1991.
Kluge, Bernd Numismatik des Mittelalters. Handbuch und Theasaurus . . . 2007.

Foto och grafik av författaren.


Dokumenthistorik

2024-04-16 Ny layout för släktträdet Lcg 328.
2024-01-21 Kompletterat med karta över Tysk-romerska riket 900-tal.
2024-01-19 Kompletterat med denar präglad för Henrik III och ärkebiskop Bardo.
2024-01-13 Ordnat översikten av bilder i kronologisk ordning.
2024-01-11 Små korrigeringar i släktträden.
2023-12-22 Dokumentet skapat