Kungariket Neapel-SicilienKungariket Neapel-Sicilien uppstod efter det att ön erövrats av normanderna under ledning av Roger de Hauteville. Om du vill se en grafisk presentation av Neapel-Siciliens historia,  klicka här>>

En berättelse om kungariket Neapel-Sicilien  här >>

Sicilien under antiken
Grekerna koloniserade Sicilien under mitten av 700-talet f.v.t.
Från omkring år 241 f.v.t. blev Sicilien en romersk provins.
AR Obol, 485-478 f.v.t., Syrakusa

Ref: SG1 917 (id 2341)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Hemilitron, 420-406 f.v.t., Akragas

Ref: Calciati 10 (id 2367)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Litra, 317-287 f.v.t., Agathokles, Syrakusa

Ref: SNG Cop 779 (id 2310)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Litra, 287-278 f.v.t., Hiketas, Syrakusa

Ref: ?? (id 2275)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Litra, 278-276 f.v.t., Pyrrhus fr Epirus, Syrakusa

Ref: Calciati II p. 321, 176. (id 2288)

Klicka på myntbilden för mer info  


Sicilien som en del av det Bysantinska riket
Sicilien blev en del av det Bysantinska riket efter det att det Romerska riket hade delats i en västlig och en östlig del år 395.
AE Follis, 820-829, Michael II, Syrakusa

Ref: Sear 1652 (id 2282)

Klicka på myntbilden för mer info  


Hautevilleätten i Neapel-Sicilien
Under senare halvan av 800-talet hade saracenerna (bysantinarnas namn på araberna) lagt beslag på Sicilien. Roger de Hauteville från Normandie fann en stor ära (i sann korstågsanda) i att mota bort araberna och själv sätta sig som härskare över ön. Han startade sin offensiv år 1061, men det skulle dröja trettio år innan han hade nått sitt mål.
AE Follaro, 1141-1142, Roger II, Messina

Ref: MEC(14) 217   (id 2454)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Halv follaro, 1141-1142, Roger II, Messina

Ref: MEC(14) 220   (id 2453)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Halv follaro, 1145-1146, Roger II, Messina

Ref: MEC(14) 221   (id 2789)

Klicka på myntbilden för mer info  

AR Kharruba, 1154-1166, Wilhelm I, Palermo

Ref: MEC(14) 291   (id 2714)

Klicka på myntbilden för mer info  

Quarta tercenarii, 1180-1185, Wilhelm II, Palermo

Ref: MEC(14) 423   (id 2742)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Follaro, 1166-1189, Wilhelm II, Messina

Ref: MEC(14) 432   (id 2713)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Follaro, 1191-1193, Tancred I, Messina

Ref: MEC(14) 447   (id 2953)

Klicka på myntbilden för mer info  


Ätten Hohenstaufen i Neapel-Sicilien
Härskarna från ätten Hohenstaufen på Sicilien var nästan alltid även kung eller kejsare av det Tysk-romerska riket.
AR Denaro, 1194-1196, Henrik VI & Constance
Myntort: Palermo eller Messina                    

Ref: MEC(14) 483   (id 2630)

Klicka på myntbilden för mer info  

AR Denaro, 1194-1196, Henrik VI & Constance Myntort: Brindisi                                        

Ref: MEC(14) 485   (id 2610)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1220-1221, Fredrik II
Myntort: Palermo              

Ref: MEC(14) 535   (id 2783)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1221, Fredrik II
Myntort: Brindisi              

Ref: MEC(14) 537   (id 2711)

Klicka på myntbilden för mer info  

AR Denaro, 1229-1243, Fredrik II
Myntort: Messina                    

Ref: MEC(14) 545   (id 2450)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1242, Fredrik II
Myntort: Messina eller Brindisi

Ref: MEC(14) 552   (id 2793)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1242, Fredrik II
Myntort: Messina eller Brindisi

Ref: MEC(14) 553   (id 2784)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1245, Fredrik II
Myntort: Messina            

Ref: MEC(14) 562   (id 2668)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1249, Fredrik II
Myntort: Brindisi              

Ref: MEC(14) 570   (id 2710)

Klicka på myntbilden för mer info  

AR Denaro, 1250-1254, Konrad I
Myntort: Brindisi                    

Ref: MEC(14) 578   (id 2526)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1250-1254, Konrad I
Myntort: Messina                    

Ref: MEC(14) 579   (id 2704)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1250-1254, Konrad I
Myntort: Brindisi                    

Ref: MEC(14) 581   (id 2778)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1250-1254, Konrad I
Myntort: Messina                    

Ref: MEC(14) 585   (id 2456)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1254-1258, Konradin
Myntort: Brindisi                    

Ref: MEC(14) 590   (id 2525)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1254-1258, Konradin
Myntort: Brindisi                    

Ref: MEC(14) 591   (id 2779)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1254-1258, Konradin
Myntort: Messina eller Brindisi    

Ref: MEC(14) 594   (id 2777)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1254-1258, Konradin
Myntort: Messina eller Brindisi    

Ref: MEC(14) 595a   (id 2464)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1258-1266, Manfred    
Myntort: Messina eller Manfredonia

Ref: MEC(14) 603   (id 2607)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1258-1266, Manfred    
Myntort: Messina

Ref: MEC(14) 604   (id 2782)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1258-1266, Manfred
Myntort: Messina                    

Ref: MEC(14) 611   (id 2676)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1258-1266, Manfred
Myntort: Messina                    

Ref: MEC(14) 616   (id 2955)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1258-1266, Manfred
Myntort: Messina                    

Ref: MEC(14) 621   (id 2469)

Klicka på myntbilden för mer info  


Ätten Anjou i Neapel-Sicilien
Hertig Karl av ätten Anjou fick kungariket Neapel-Sicilien i förläning av påven, men Manfred som var kung över Neapel-Sicilien vägrade släppa ifrån sig kungadömet. Ett fältslag utkämpades år 1266 och Manfred stupade. För att läsa mer om detta  se här >>
AE Denaro, 1266-1278, Karl I av Anjou
Myntort: Messina                    

Ref: MEC(14) 628   (id 2781)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1266-1278, Karl I av Anjou
Myntort: Messina                    

Ref: MEC(14) 632   (id 2780)

Klicka på myntbilden för mer info  

AE Denaro, 1266-1278, Karl I av Anjou
Myntort: Messina                    

Ref: MEC(14) 641   (id 2524)

Klicka på myntbilden för mer info  

AR Denaro, 1266-1282, Karl I av Anjou
Myntort: Messina                    

Ref: MEC(14)--   (id 2444)
Spahr 33           

Klicka på myntbilden för mer info  

AR Denaro, 1266-1285, Karl I av Anjou
Myntort: Brindisi                    

Ref: MEC(14)644   (id 2661)

Klicka på myntbilden för mer info  

AR Denaro, 1266-1285, Karl I av Anjou
Myntort: Brindisi                    

Ref: MEC(14)--   (id 2743)

Klicka på myntbilden för mer info  


Kungadömet Sicilien utan Neapel
Kung Peter III av Aragonien såg sin chans att lägga under sig Sicilien genom att gifta sig med Manfreds dotter Constance. Han blev därmed kung över både Aragonien och Sicilien år 1282. Han var Siciliens kung fram till sin död 1285 och efterträddes av sina söner Jaime I och Fredrik III. Se här >>
Dubbel Denaro, 1282-1285, Pedro III, Messina

Ref: MEC(14) 765   (id 2603)

Klicka på myntbilden för mer info  

Enkel Denaro, 1282-1285, Pedro III, Messina

Ref: MEC(14) 765   (id 2491)

Klicka på myntbilden för mer info  

Enkel Denaro, 1285-1296, Jaime I, Messina

Ref: MEC(14) 769   (id 2802)

Klicka på myntbilden för mer info  

AR Pierreale, 1296-1337, Fredrik III, Messina

Ref: MEC(14) 773   (id 2513)

Klicka på myntbilden för mer info  

Denaro 1296-1337, Fredrik III, Messina

Ref: MEC(14) 780   (id 2629)

Klicka på myntbilden för mer info  

Denaro 1296-1337, Fredrik III, Messina

Ref: MEC(14) 781   (id 2956)

Klicka på myntbilden för mer info  


Kungadömet Neapel utan Sicilien
Sicilianarna hade svårt att förlika sig med den franske härskaren, Karl I av Anjou. Ett uppror bröt ut år 1282 som har gått till historien som den Sicilianska aftonsången. Karl I och hans son Karl II togs tillfånga under upproret och de kastades i fängelse.

År 1285 släpptes Karl II fri, men Karl I hade inte överlevt fångenskapen. Karl II fick efter frigivandet finna sig i att han endast var kung över Neapel.

Gigliato, 1285-1309, Karl II

Ref: MEC(14) 686   (id 2263)
 

Klicka på myntbilden för mer info  

Gigliato, 1309-1343, Robert I

Ref: MEC(14)708var   (id 2824)
 

Klicka på myntbilden för mer info  


Kungadömet Neapel-Sicilien under Aragonien
På 1400-talet blev Aragonien en stormakt under kung Alfonso V som bland annat lade under sig Neapel-Sicilien. Som dess kung 1442-1458 kallade han sig Alfonso I.
 
Alfonso efterträddes av sin son Ferdinand I, som endast var kung över Neapel-Sicilien, dvs han hade ingen makt i Aragonien.

Carlino, 1442-1458, Alfonso I

Ref: MEC(14) 854 var   (id 2712)

Klicka på myntbilden för mer info  

Carlino, 1442-1458, Alfonso I

Ref: MEC(14) 869   (id 2981)

Klicka på myntbilden för mer info  

Carlino, 1459, Ferdinand I

Ref: MEC(14) 952   (id F874)

Klicka på myntbilden för mer info  2021-07-17

Dokumenthistorik

2021-07-17   Kompletterat med en carlino präglad år 1459 för Ferdinando I.
2020-03-20   Kompletterat med en ytterligare carlino för Alfonso I.
2019-10-04   Kompletterat med denaro Manfred, id 2955
samt Fredrik III, Sicilien, Messina, id 2956.
2019-09-17   Kompletterat med follaro Tancred I, id 2953
2018-04-05   Kompletterat med gigliato Robert I, id 2824
2017-10-13   Kompletterat med denaro Jaime I id 2802
2017-09-26   Kompletterat med denaro Fredrik II id 2793.
2017-09-23   Kompletterat med halv follaro Roger II id 2789.
2017-09-10   Kompletterat med Denaro för Manfred och Fredrik II.
2017-09-08   Kompletterat med Denaro för Konrad I, Konradin och Karl I.
2017-03-30   Kompletterat med Quarta tercenarii för William II, id 2742 och denaro Karl I, Brindisi, id 2743
2017-02-01   Kompletterat med avsnittet Neapel-Sicilien under Aragonien
Kompletterat med carlino Alfons I, Neapel, id 2712
2016-12-25   Kompletterat med denaro Fredrik II, Brindisi, id 2710
2015-12-14   Kompletterat med denaro Manfred, Messina, id 2676.
2015-11-24   Kompletterat med denaro Fredrik II, Messina, id 2668.
2015-10-28   Kompletterat med denaro Karl I, Brindisi, id 2661.
2015-08-22   Kompletterat med denaro Fredrik III, Messina, id 2629.
2015-08-20   Kompletterat med Henrik VI & Constance, id 2630.
2015-07-12   Kompletterat med Henrik VI & Constance, id 2610.
2015-07-01   Kompletterat med en ytterligare denar Manfred, id 2607.
2015-06-24   Kompletterat med en ytterligare denar Petro III & Constance, id 2603.
2015-03-11   Kompletterat med AR Pierreale, Fredrik III, id 2513.
2015-03-07   Kompletterat med billon denar Konradin, id 2525.
2015-03-06   Kompletterat med billon denar Karl I av Anjou, id 2524.
2015-02-02   Kompletterat med Peter III som kung över Sicilien.
2015-01-15   Brutit loss ur den allmänna avdelningen